Neuroklasterinio Smegenų Modelio oficialus portalas
English Русский Français Lietuvių
Portalo žemėlapis (turinys)
Neuroklasterinis Smegenų Modelis

Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.

Santrauka mokslininkams

Smegenyse vykstančius procesus Neuroklasterinis Smegenų Modelis analizuoja iš informatikos požiūrio taško.
Smegenys – tai masiškai paralelinė skaičiavimo mašina, o tai reiškia, kad skirtingos smegenų sritys informaciją apdoroja nepriklausomai viena nuo kitos.
Neuroklasterinis Smegenų Modelis parodo, kaip masiškai paralelinis ir nepriklausomas duomenų apdorojimas paaiškina anksčiau nepaaiškinamus reiškinius, tokius kaip lunatizmas, disociacinis asmenybės sutrikimas (daugialypės asmenybės sutrikimas), hipnozė ir t.t. ir atskleidžia šių reiškinių veikimo mechanizmą.


Santrauka, kuri yra skirta ne mokslininkams

Neuroklasterinis Smegenų Modelis – smegenų modelis, paremtas neurobiologija, kuris demistifikuoja, atskleidžia ir paaiškina visus okultinius ir religinius reiškinius.
Milijonai žmonių yra patyrę įvairius religinius ir okultinius reiškinius, tačiau skeptikai mokslininkai išvis neigia tokių reiškinių egzistavimą. Šių reiškinių egzistavimo neigimas nėra problemos išsprendimas, kadangi toks neigimas nepateikia jokio paaiškinimo kodėl gi tiek daug žmonių yra patyrę įvairius religinius ir okultinius reiškinius. Vietoj neigimo yra reikalingas šių reiškinių mokslinis paaiškinimas ir mokslinis šių reiškinių priežastinių mechanizmų atskleidimas.
Neuroklasterinis Smegenų Modelis moksliškai paaiškina kokie yra religinių ir okultinių reiškinių priežastiniai mechanizmai. Neuroklasteriniui Smegenų Modeliui pavyko atskleisti religinių ir okultinių reiškinių priežastinius mechanizmus, kai tuo tarpu kitiems moksliniams modeliams to pasiekti nepavyko.
Pirmą kartą žmonijos istorijoje yra atskleistos ir moksliškai paaiškintos visos religinės patirtys (bendravimai su Dievais, angelais, demonais ir t.t.) ir dvasiniai reiškiniai (spiritizmas, psichografija, telepatija ir t.t.).


Neuroklasterinio Smegenų Modelio trumpas aprašymas

Kai žmogus pirmą kartą pamato naują objektą, tai tam tikras baigtinis neuronų skaičius (neuronų klasteris) išsaugo informaciją apie tą objektą (kaip tas objektas atrodo, kaip juda, kaip elgiasi ir t.t.).
Informacija apie tą objektą yra išsaugoma ne visose smegenyse, tačiau tiktais tam tikrame baigtiniame smegenų „gabaliuke“ – tą įrodo eksperimentiniai duomenys apie smegenų pažeidimus – pažeidus lokaliai tam tikras smegenų zonas, dingsta informacija tiktais apie tam tikras objektų kategorijas/grupes, bet ne apie visus objektus.
Kai objekto modelis yra įrašytas į „smegenų gabaliuką“ (neuroklasterį), tai tas neuroklasteris yra ne tiktais pasyvus duomenų failas (angl. data file), tačiau sudarius atitinkamas sąlygas (paaiškinimai žemiau) jis gali pradėti veikti kaip programinis vykdomasis failas (angl. executable file), kuris gali simuliuot saugomo objekto elgseną pagrindinei asmenybei – ir tai yra mechanizmas atskleidžiantis kaip religiniai adeptai bendrauja su dvasiomis/angelais/Dievais/t.t., bei atskleidžiantis kaip vyksta kiti religiniai ir okultiniai reiškiniai.
Kai ryšiai tarp neuronų klasterių yra slopinami, viena vieninga asmenybė disociacijuoja (suskyla) į keletą atskirų asmenybių, kurios gali veikti autonomiškai – tas nutinka sapno metu, esant ilgalaikei sensorinei deprivacijai, esant ilgalaikei miego deprivacijai, ilgalaikio badavimo metu, sutrukdžius biocheminių medžiagų pusiausvyrą smegenyse, naudojant specialias technikas ir t.t.

Norint suprasti Neuroklasterinį Smegenų Modelį, reikia turėti žinias iš keletos mokslo sričių.
Prerekvizitai (reikalingosios žinios), kurie yra reikalingi norint suprasti Neuroklasterinį Smegenų Modelį: analoginiai kompiuteriai, neelektroniniai kompiuteriai, masiškai lygiagretusis skaičiavimas, neuromokslas ir t.t.


Neuroklasterinio Smegenų Modelio prototipai

Skirtingi tyrėjai, dirbantys visiškai skirtingose srityse, padarė panašias išvadas ir sukūrė panašius Neuroklasterinio Smegenų Modelio prototipus.
Pavyzdžiui, Marvinas Minskis padarė šias išvadas bandydamas sukurti intelektualius robotus, Rodžeris Speris – kai eksperimentavo perskeltų-smegenų pacientais, Pjeras Žanė – kai eksperimentavo su hipnoze, Juozapas-Pjeras Diuranas – kai žemesniuosius gyvūnus pjaustė į gabalus, ir t.t.
Žemiau pateiktoje lentelėje pateiktas sutrumpintas pavyzdys tyrinėtojų, kurie sukūrė neužbaigtus grubius Neuroklasterinio Smegenų Modelio prototipus.
Pilnas išsamus tyrinėtojų sąrašas pateiktas puslapyje „Neuroklasterinio Smegenų Modelio istorija“.

Autorius
Veiklos sritis
Rodžeris Volkotas Speris
(angl. Roger Wolcott Sperry)
Nobelio premijos laureatas fiziologijos ir medicinos srityje už pasiekimus perskeltų-smegenų tyrimų srityje (1981 metais), amerikiečių neuropsichologas, neurobiologas.
Maiklas S. Gazaniga
(angl. Michael S. Gazzaniga)
Termino „kognityvinis neuromokslas“ autorius (1976 metais terminą „kognityvinis neuromokslas“ sukūrė Maiklas Gazaniga kartu su Džordžu Armitadžu Mileriu (angl. George Armitage Miller)), amerikiečių neuropsichologas, psichologijos profesorius, Nobelio premijos laureato Rodžerio Volkoto Sperio mokinys ir kolega, su kuriuo kartu vykdė eksperimentus perskeltų-smegenų tyrimų srityje.
Karlas Gustavas Jungas
(vok. Carl Gustav Jung)
Šveicarų psichiatras psichologas, analitinės psichologijos pradininkas, psichoanalizės pradininko Zigmundo Froido pasekėjas ir kolega.
Marvinas Minskis
(angl. Marvin Minsky)
Vienas iš dirbtinio intelekto mokslo „tėvų“ pradininkų, Masačiusetso technologijos instituto dirbtinio intelekto laboratorijos bendrasteigėjas.
Pjeras Džanetas
(pranc. Pierre-Marie-Félix Janet)
Pjeras Džanetas kartu su Viljamu Džeimsu (angl. William James) ir Vilhelmu Vuntu (angl. Wilhelm Wundt) yra vienas iš psichologijos mokslo įkūrėjų. Pjeras Džanetas yra terminų „disociacija“ ir „pasąmonė“ autorius.
Viljamas Džeimsas
(angl. William James)
Viljamas Džeimsas kartu su Pjeru Žanetu (pranc. Pierre-Marie-Félix Janet) ir Vilhelmu Vuntu (angl. Wilhelm Wundt) yra vienas iš psichologijos mokslo įkūrėjų.
Ernestas Hilgardas
(angl. Ernest Ropiequet "Jack" Hilgard)
Amerikiečių psichologas ir profesorius. 2002 metais žurnalas „A Review of General Psychology survey“ dvidešimto amžiaus labiausiai cituojamų psichologų sąraše Ernestui Hilgardui priskyrė 29-ąją vietą.
Džiulianas Džeinsas
(angl. Julian Jaynes)
Amerikiečių psichologas.
Danielius Denetas
(angl. Daniel Dennett)
Amerikiečių filosofas ir kognityvinis mokslininkas.
Robertas Ornšteinas
(angl. Robert Evan Ornstein)
Amerikiečių psichologas ir tyrinėtojas.
Michio Kaku
(angl. Michio Kaku)
Amerikiečių fizikas teoretikas, futuristas ir mokslo populiarintojas. Mokslo populiarinimo knygų autorius.
Tomas R. Bleiksly
(angl. Thomas R. Blakeslee)
Kalifornijos technologijos instituto absolventas, inžinierinis viceprezidentas, Orion Instruments Inc. įkūrėjas, išradėjas, turi patentus įvairiose srityse, tokiose kaip fotografavimas, hidraulika, elektroninės grandinės, informacijos rodymas, skaitmeninė telefonija, matavimo prietaisai ir transporto valdymas.
ir kiti.Aukščiau pateiktas sąrašas rodo, kad žmonijos geriausi protai dirbo siekdami sukurti Neuroklasterinį Smegenų Modelį.
Jei norite sužinoti daugiau kurlink dirbo ir ką norėjo sukurti šie žmonijos geriausi protai, tuomet skaitykite Neuroklasterinio Smegenų Modelio pilną aprašymą.


Pilnas aprašymas (paskutinis atnaujinimas: 2022 m. rugpjūčio 30 d.)

Žmogaus smegenyse yra milijardai neuronų, tačiau žmogus save suvokia kaip vieną(1) asmenybę, žmogus save suvokia kaip turintis vieną(1) sąmonę, o tie žmonės, kurie tiki sielos egzistavimu, save suvokia kaip turintys vieną(1) sielą. Nepaisant to, kad žmogaus smegenis sudaro daugybė neuronų, didžioji dauguma žmonių yra tvirtai įsitikinę, kad šiuose milijarduose neuronų yra tiktais viena asmenybė, viena sąmonė, viena siela. Šis „viename fiziniame kūne yra tiktais viena sąmonė“ modelis yra pakankamas tam, kad paaiškinti didžiąją daugumą reiškinių, vykstančių įprastiniame kasdieniame gyvenime, ir dėl šios priežasties šis modelis buvo de facto priimtas visose bendruomenėse ir kultūrose, nei kiek neabejojant šio modelio teisingumu. Viduramžių mokslininkai gilinosi į klausimą „kiek angelų gali sutilpti ant adatos smaigalio?“ (arba “kiek angelų gali šokti ant adatos smaigalio?“), tačiau niekas niekada nesusimąstė apie klausimą „kiek sielų gali sutilpti viename žmogaus kūne?“, nes pagal nutylėjimą buvo laikoma, kad viename žmogaus kūne yra tiktais viena siela.

Suformuluosime paprastą klausimą: ar šis „viename kūne yra tiktais viena sąmonė“ modelis ar gali paaiškinti visus žmogaus patiriamus reiškinius?
Atsakymas yra štai toks: modelis, kuris teigia, kad „viename fiziniame kūne yra tiktais viena sąmonė“, iš tikrųjų negali paaiškint daugybės reiškinių, vykstančiu su žmogumi, ir tas bus parodyta šiame puslapyje žemiau.
Pradėkime nuo paprasto pavyzdžio.
Visos religijos teigia, kad siela yra nemirtinga ir nesunaikinama, ir kad siela negali būti padalyta į mažus gabaliukus. Kai kurios religijos (pavyzdžiui, hinduizmas) teigia, kad sielą turi ne tiktais žmonės, tačiau ir visos gyvos būtybės – visi gyvūnai, augalai, medžiai turi sielą. Kas gi yra šių teiginių apie sielos savybes šaltinis? Visos religijos teigia, kad jų raštai buvo dievų antgamtiškai įkvėpti.
Panagrinėkime šiuos teiginius.
Hinduizmas teigia, kad kiekvienas augalas turi sielą, kuri yra nesunaikinama ir kuri negali būti padalyta į mažesnes dalis (Bhagavad-Gita 2.23-24).


2.23 Sielos nesuskaido į dalis joks ginklas, nesudegina ugnis, nepermerkia vanduo, neišdžiovina vėjas.
2.24 Individuali siela netrapi ir netirpi, neįmanoma jos nei sudeginti nei išdžiovinti. Ji amžina, visur esanti, nekintama, nejudama, amžinai ta pati.
Bhagavad-Gita. Kokia ji yra. 2.23-24

http://vanisource.org/wiki/Lecture_on_BG_7.1-3_--_Stockholm,_September_10,_1973
<...> Negalvokite kad augalai ir medžiai neturi gyvybės. Jie taip pat yra gyvos būtybės. Mes nepriimam teorijos kad gyvūnai neturi sielos. Ne. Kiekviena gyva būtybė turi sielą. Netgi augalai, medžiai, kiekviena gyva būtybė turi sielą. Jie tiktais turi skirtingus kūnus. Nėra tokio dalyko kad tik žmogus turi sielą, o kitos gyva būtybė atseit neturi sielos. Ne. Tiesą sakant, jei mes paanalizuosim kokie yra sielos turėjimo simptomai, tai sielą rasite visur. Netgi augalijos gyvenime rasite sielą. Seras Jagadish Chandra Bose, vienas iš didžiausių pasaulio mokslininkų, su įranga įrodė kad kai pjauni medžius arba lapus, tai jie jaučia skausmą, ir tą užregistravo įranga. Taigi kiekvienas turi sielą. <...>
<...> Don't think that the plants and trees, they have no life. They are also living entities. We do not accept this theory that the animals have no soul. No. Everyone has got soul. Even the plants, trees, everyone has got soul. They have got different bodies only. It is not that only human being has got the soul, not others. No. Actually if we make analysis what is the symptoms of possessing soul, you will find everywhere. Even in plants' life you will find. Sir Jagadish Chandra Bose, one of the greatest scientist of the world, he has proved by machine that when you cut the trees or the leaves, they feel sensation, pain, and that is recorded by machine. So everyone has got soul. <...>
A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda. Lecture on BG 7.1-3 -- Stockholm, September 10, 1973

Tačiau paanalizuokime tokį paprastą dalyką kaip augalų dauginimas auginiais. Auginys – tai bet kuri vegetatyvinio organo atkirpta dalis. Dauginimas auginiais (t.y. auginių atkirpimas arba klonavimas) – tai augalų vegetatyvinio (nelytinio) dauginimo metodas, kai motininio augalo stiebo arba šaknies atkirptas gabaliukas yra talpinamas į atitinkamą terpę: į drėgną dirvožemio mišinį gėlėms skirtame vazone, kokoso pluoštą arba akmens vatą. Iš ataugos išauga naujos šaknys, stiebai, arba šaknys ir stiebai abu kartu, ir tokiu būdu auginys patampa nauju augalu, kuris yra nepriklausomas nuo motininio augalo.
Naudojant šį augalų dauginimo auginiais metodą, vieną augalą galime padalinti į daug dalių, ir kiekviena nauja dalis gali tapti atskiru savarankišku augalu. Kadangi kiekvienas augalas turi sielą, tai reiškia, kad pradinio augalo viena siela buvo padalinta į daug sielų panaudojus tokį primityvų būdą kaip dauginimas auginiais.
Šis labai paprastas pavyzdys rodo, kad (dievų antgamtiškai įkvėptuose šaltiniuose pateiktos) religinės žinios apie sielos savybes prieštarauja labai paprastiems ir gerai žinomiems eksperimentiniams faktams, tokiems, kaip kad pavyzdžiui, augalų dauginimui auginiais.

Dabar pereikime į gyvūnų karalystę. Argonauto patinas (priklauso aštuonkojų būriui, Argonautidae šeimai) turi specializuotą pailgą čiuptuvą, kuris yra vadinamas hektokotiliu (lot. hectocotylus), ir kuriame yra saugoma sperma. Kai argonauto patinas sutinka argonauto patelę, tai hektokotilis atsiskiria nuo aštuonkojo kūno ir savo paties jėgomis plaukia link patelės. Hektokotilis patalpina savo spermos turinį į patelės vidų, ir pakol vyksta spermos perdavimas, tai hektokotilis gali visą laiką išlikti aktyvus, netgi jei hektokotilio savininkas nuplaukia šalin užsiimt savo reikalais. Kitaip sakant, patinas atlieka lytinį aktą pats jame nedalyvaudamas. Pirmieji mokslininkai, kurie atrado hektokotilį apvaisinantį argonauto patelę, klaidingai nusprendė, kad hektokotilis yra kirminas-parazitas prilipęs argonauto patelės.
Iškelkime paprastą klausimą: ar hektokotilis turi atskirą sielą, ar ne? Šventi religiniai tekstai negali atsakyti į šį klausimą.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hectocotylus
A hectocotylus (plural: hectocotyli) is one of the arms of male cephalopods that is specialized to store and transfer spermatophores to the female. Structurally, hectocotyli are muscular hydrostats. Depending on the species, the male may use it merely as a conduit to the female, or he may wrench it off and present it to the female.
The name hectocotylus was devised by Georges Cuvier, who first found one embedded in the mantle of a female argonaut. Supposing it to be a parasitic worm, Cuvier gave it a generic name. The hectocotyl arm was first described in the biological works of Aristotle; although he knew of its use in mating, he was doubtful that a tentacle could deliver sperm.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гектокотиль
Гектокотиль (от греч. hekaton — «сто» и kotyle — «присоски») — своеобразно видоизменённое увеличенное щупальце самцов головоногих моллюсков, с помощью которого самец переносит сперматофоры из своей мантийной полости в мантийную полость самки.
У некоторых осьминогов, например аргонавтов, длинный гектокотиль отрывается от тела самца и, захватив один-два сперматофора, самостоятельно плавает в воде, проникая потом в мантийную полость самки (в прошлом был ошибочно принят за паразита). Жорж Кювье даже принял мнимого паразита за самостоятельное существо и дал ему научное название Hectocotylus — «обладатель ста присосок». Гектокотиль наделён очень сложной системой нервов, общая длина которых в 10 раз превосходит длину самого животного.
Wikipedia

Tai buvo pavyzdžiai, apie augalus ir gyvūnus, o kaipgi yra su žmonėm? Juk yra daug žmonių, kurie tiki, kad tiktais žmonės turi sielą, o augalai ir gyvūnai neturi sielos.
Suformuluokime paprastą klausimą: kiek sielų turi Siamo dvyniai (t.y. suaugę dvyniai) – ar vieną sielą ar dvi? Religiniai vadai pasimeta gavę šį paprastą klausimą, nes faktas, kad viename fiziniame kūne gali būti daug sielų, prieštarauja jų religinėms dogmoms.

Tačiau suformuluokime paprastą klausimą: kiek sielų gali sutilpti į vieną (žmogaus) fizinį kūną? Iki pat XX amžiaus žmonija neturėtų įrankių ir technologijų, kurios leistų ištirti šį klausimą. Tačiau 1950-ųjų metų pabaigoje, kai neurochirurgai pradėjo eksperimentuoti su žmogaus smegenimis, situacija dramatiškai pasikeitė. Kai kurie žmonės serga epilepsija. Epilepsija – tai reiškinys, kurio metu nedidelis skaičius smegenų neuronų susižadina dėl neuroninių tinklų, turinčių teigiamą grįžtamąjį ryšį, ko pasėkoje yra sužadinami netoliese esantys neuronai ir šis neuronų hiperaktyvumas ir hipersinchronizacija išplinta plačiai per daug sričių smegenyse.
Yra daug epilepsijos gydymo būdų, tačiau visi šie metodai remiasi tuo pačiu veikimo principu – tam, kad eliminuot epilepsijos priepuolį, tai reikia blokuoti neuronų susižadinimą ir to susižadinimo išplitimą į dideles smegenų sritis. Tačiau yra tokių (epilepsija sergančių) žmonių, kuriems nei vienas gydymo metodas nepadeda ir jie vis vien turi nuolatinius dažnus ir stiprius epilepsijos priepuolius. 1950-ųjų metų pabaigoje tokių sunkių epilepsijos atvejų gydymui neurochirurgai nusprendė išbandyt vieną drastišką naują gydymo metodą. Naujasis gydymo būdas rėmėsi štai tokia hipoteze. Žmogaus smegenys susideda iš dviejų pusrutulių, o tuos pusrutulius tarpusavyje jungia jungtis, kuri vadinasi corpus callosum. Epilepsijos priepuolio metu prasidėjęs sinchroninis neuronų aktyvumas iš pradžių atsiranda viename pusrutulyje, ir tada per corpus callosum jungtį pasiekia kitą pusrutulį, ir tokiu būdu išplinta į visas smegenis. Nupjovus corpus callosum jungtį, viename smegenų pusrutulyje atsiradęs neuronų aktyvumas nebegalėtų išplisti į kitą pusrutulį, ir tai užkirstų kelią epilepsijos priepuoliui. Norint patikrinti šią hipotezę buvo pasirinkta keletas pacientų su pačiom sunkiausiom epilepsijos formom ir šiems pacientams buvo perpjauta corpus callosum jungtis.
Pacientas, kuriam yra nupjauta corpus callosum jungtis, yra vadinamas „pacientu su perskeltom-smegenim“ (angl. split-brain patient). Neurochirurgų hipotezė pasitvirtino – corpus callosum jungties nupjovimas panaikino arba stipriai sumažino epilepsijos priepuolius pacientams su perskeltom-smegenim. Tačiau, kai su tokiais pacientais su perskeltom-smegenim buvo atliekami eksperimentai, tai buvo atrastas labai įdomus šalutinis efektas dėl nupjautosios corpus callosum jungties. Kairysis pusrutulis kontroliuoja dešinę kūno pusę, o dešinysis pusrutulis kontroliuoja kairę kūno pusę. Kai corpus callosum jungtis, jungianti du pusrutulius, yra nupjauta, tai abudu pusrutuliai pradeda veikti autonomiškai ir nepriklausomai vienas nuo kito. Kaip kad pavyzdžiui, kai šalimais paciento su perskeltom-smegenim sėdi jo žmona, tai tokio paciento kairioji ranka apkabina ir glosto savo žmoną, o tuo pačiu metu, paciento dešinė ranka piktai muša žmoną – paciento skirtingi pusrutuliai skirtingai, ir nepriklausomai vienas nuo kito, nusprendė kaip reikia elgtis su žmona. Kitaip tariant, corpus callosum jungties nupjovimas sukūrė dvi autonomines asmenybes, kurios mąsto skirtingai, ir kurios priima skirtingus sprendimus dėl to paties dalyko, ir šie sprendimai gali būti diametraliai priešingi. Eksperimentai su pacientais su perskeltom-smegenim pademonstravo, kad corpus callosum jungties nupjovimas sukuria dvi autonomines asmenybes, dvi autonomines sąmones, o tikintiems sielos egzistavimu – dvi autonomines sielas. Šie eksperimentai parodė, kad vieno žmogaus sąmonė gali būti suskaidyta į dvi sąmones paprasčiausiai nupjovus corpus callosum jungtį.

Kai (sveikų) smegenų du pusrutuliai yra sujungti corpus callosum jungtimi, tai žmogus su tokiais smegenimis negali atlikti dviejų skirtingų nepriklausomų užduočių su dviem rankom vienu metu, nes vienas pusrutulis per corpus callosum jungtį siunčia komandas į kitą pusrutulį, ir tokiu būdu trukdo kitam pusrutuliui. Kaip kad pavyzdžiui, jei žmogus paims į kiekvieną ranką po pieštuką, ir bandys piešti du nesusijusius paveikslus vienu metu (kaip kad pavyzdžiui, su viena ranka apskritimą, o su kita ranka kvadratą), tai jis negalės tokios užduoties įvykdyti. Galite pabandyti tai padaryti patys, ir patys pamatysite, ar Jums gaunasi atlikti tokią užduotį. Tačiau po operacijos, kurioje yra perpjaunama du pusrutulius jungianti corpus callosum jungtis, žmogus gali be problemų atlikti panašias nepriklausomas užduotis abiem rankomis vienu metu – kaip kad pavyzdžiui, pacientas su perskeltom-smegenim gali lengvai su viena ranka nupiešti apskritimą, tuo pat metu piešdamas kvadratą su kita ranka.

https://en.wikipedia.org/wiki/Split-brain
Split-brain is a lay term to describe the result when the corpus callosum connecting the two hemispheres of the brain is severed to some degree. It is an association of symptoms produced by disruption of or interference with the connection between the hemispheres of the brain. The surgical operation to produce this condition (corpus callosotomy) involves transection of the corpus callosum, and is usually a last resort to treat refractory epilepsy. Initially, partial callosotomies are performed; if this operation does not succeed, a complete callosotomy is performed to mitigate the risk of accidental physical injury by reducing the severity and violence of epileptic seizures. Before using callosotomies, epilepsy is instead treated through pharmaceutical means. After surgery, neuropsychological assessments are often performed.
After the right and left brain are separated, each hemisphere will have its own separate perception, concepts, and impulses to act. Having two "brains" in one body can create some interesting dilemmas. When one split-brain patient dressed himself, he sometimes pulled his pants up with one hand (that side of his brain wanted to get dressed) and down with the other (this side didn't). Also, once he grabbed his wife with his left hand and shook her violently, so his right hand came to her aid and grabbed the aggressive left hand. However, such conflicts are actually rare. If a conflict arises, one hemisphere usually overrides the other.
When split-brain patients are shown an image only in their left visual field (the left half of what both eyes take in (see optic tract)), they cannot vocally name what they have seen. This can be explained in three steps: (1) The image seen in the left visual field is sent only to the right side of the brain; (2) For most people, the speech-control center is on the left side of the brain; and (3) Communication between the two sides of the brain is inhibited. Thus, the patient cannot say out loud the name of that which the right side of the brain is seeing. In the case that the speech-control center is on the right side of the brain, the image must now be presented to only the right visual field to achieve the same effect.
If a split-brain patient is touching a mysterious object with only the left hand, while also receiving no visual cues in the right visual field, the patient cannot say out loud the name of that which the right side of the brain is perceiving. This can be explained in three steps: (1) Each cerebral hemisphere of the primary somatosensory cortex only contains a tactile representation of the opposite (contralateral) side of the body; (2) For most humans, the speech-control center is on the left side of the brain; and (3) Communication between the two sides of the brain is inhibited. In the case that the speech-control center is on the right side of the brain, the object must now be touched only with the right hand to achieve the same effect.
The same effect occurs for visual pairs and reasoning. For example, a patient with split brain is shown a picture of a chicken and a snowy field in separate visual fields and asked to choose from a list of words the best association with the pictures. The patient would choose a chicken foot to associate with the chicken and a shovel to associate with the snow; however, when asked to reason why the patient chose the shovel, the response would relate to the chicken (e.g. "the shovel is for cleaning out the chicken coop").
Wikipedia

Žemiau yra nuoroda į dokumentinį filmuką apie eksperimentus, atliktus su pacientais su perskeltom-smegenim.

http://www.youtube.com/watch?v=lfGwsAdS9Dc

Severed corpus callosum.
Trukmė: 10 minučių

Daugiau filmukų apie eksperimentus su pacientais su perskeltom-smegenim yra pateikta šioje nuorodoje.
Šioje nuorodoje pateikta keletas mokslinių straipsnių apie eksperimentus su pacientais su perskeltom-smegenim.

https://en.wikipedia.org/wiki/Alien_hand_syndrome
Alien hand syndrome (AHS) is a rare neurological disorder that causes hand movement without the person being aware of what is happening or having control over the action. The afflicted person may sometimes reach for objects and manipulate them without wanting to do so, even to the point of having to use the healthy hand to restrain the alien hand.
Alien hand syndrome is best documented in cases where a person has had the two hemispheres of their brain surgically separated, a procedure sometimes used to relieve the symptoms of extreme cases of epilepsy. It also occurs in some cases after brain surgery, stroke, infection, tumor, aneurysm and specific degenerative brain conditions such as Alzheimer's disease and Creutzfeldt–Jakob disease. Other areas of the brain that are associated with alien hand syndrome are the frontal, occipital and parietal lobes.
The first known case described in the medical literature appeared in a detailed case report published in German in 1908 by the preeminent German neuro-psychiatrist, Kurt Goldstein. In this paper, Goldstein described a right-handed woman who had suffered a stroke affecting her left side from which she had partially recovered by the time she was seen. However, her left arm seemed as though it belonged to another person and performed actions that appeared to occur independent of her will.
The patient complained of a feeling of "strangeness" in relationship to the goal-directed movements of the left hand and insisted that "someone else" was moving the left hand, and that she was not moving it herself. Goldstein reported that, as a result of this report, "she was regarded at first as a paranoiac." When the left hand grasped an object, she could not voluntarily release it. The somatic sensibility of the left side was reported to be impaired, especially with aspects of sensation having to do with the orienting of the limb. Some spontaneous movements were noted to occur involving the left hand, such as wiping the face or rubbing the eyes; but these were relatively infrequent. Only with significant effort was she able to perform simple movements with the left arm in response to spoken command, but these movements were performed slowly and often incompletely even if these same movements had been involuntarily performed with relative ease before while in the abnormal 'alien' control mode.
<...>
In most cases, classic alien-hand signs derive from damage to the medial frontal cortex, accompanying damage to the corpus callosum. In these patients the main cause of damage is unilateral or bilateral infarction of cortex in the territory supplied by the anterior cerebral artery or associated arteries. Oxygenated blood is supplied by the anterior cerebral artery to most medial portions of the frontal lobes and to the anterior two-thirds of the corpus callosum, and infarction may consequently result in damage to multiple adjacent locations in the brain in the supplied territory. As the medial frontal lobe damage is often linked to lesions of the corpus callosum, frontal variant cases may also present with callosal form signs. Cases of damage restricted to the callosum however, tend not to show frontal alien-hand signs.
<...>
Damage to the corpus callosum can give rise to "purposeful" actions in the sufferer's non-dominant hand (an individual who is left-hemisphere-dominant will experience the left hand becoming alien, and the right hand will turn alien in the person with right-hemisphere dominance).
<...>
One patient with the "frontal" form of alien hand who would reach out to grasp onto different objects (e.g., door handles) as he was walking was given a cane to hold in the alien hand while walking, even though he really did not need a cane for its usual purpose of assisting with balance and facilitating ambulation. With the cane firmly in the grasp of the alien hand, it would generally not release the grasp and drop the cane in order to reach out to grasp onto a different object.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мозолистое_тело
Болезни мозолистого тела
Синдром чужой руки — больному кажется, что одна из его рук обладает собственной волей. Синдром часто возникает после хирургического разделения полушарий, а также после других операций на головном мозге, инсульта, инфекций головного мозга.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_чужой_руки
Синдром чужой руки — сложное психоневрологическое расстройство, форма апраксии, при которой одна или обе руки действуют сами по себе, вне зависимости от желания хозяина. Иногда сопровождается приступами эпилепсии. Другое название синдрома — «болезнь доктора Стрейнджлава» — дано не по имени первооткрывателя, а в честь доктора Стрейнджлава, одного из героев из фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1964), рука которого иногда сама по себе то вскидывалась в нацистском приветствии, то начинала душить своего обладателя.
Впервые это расстройство была выявлено в 1909-ом году. Синдром изучал немецкий невролог Курт Гольдштейн, наблюдавший пациентку (имя не сохранилось), которую во время сна начала душить собственная левая рука. Гольдштейн не нашёл каких-либо психических отклонений у пациентки. Поскольку приступы перестали проявляться, Гольдштейн прекратил наблюдение пациентки. Однако после её смерти он произвёл вскрытие и обнаружил в мозге повреждение, разрушившее передачу сигналов между полушариями, что и привело к развитию синдрома.
Дальнейшее изучение синдрома производилось гораздо позже, в 1950-х годах, когда медики стали пробовать применять рассечение соединений полушарий для лечения эпилепсии. Эта практика была прекращена из-за возникновения синдрома чужой руки, несмотря на успех в борьбе с эпилепсией.
Wikipedia

http://www.anypsy.ru/glossary/sindrom-rasshcheplennogo-mozga
Синдром расщепленного мозга
англ. bisected brain, split brain – совокупность нарушений психической деятельности, возникающих при перерезке комиссуральных нервных волокон, ведущих из одного полушария мозга в другое. Операцию комиссуротомии раньше назначали пациентам с тяжелыми формами эпилепсии, но в последние годы отказались от нее. Множество подобных случаев проанализировали Ф. Сперри Нобелевский лауреат 1981 г. и М. Газзанига. В результате перерезки мозолистого тела и др. комиссур возникает эффект конкуренции сознаний, т. е. одно полушарие не ведает, что происходит в другом. Напр., если пациенту с комиссуротомией без зрительного контроля дать на ощупывание предмет в левую руку, он не может назвать его, но может нарисовать. Если же предмет предъявляется в правую руку, наблюдается противоположный эффект – пациент может назвать его, но не может нарисовать. (О. А. Гончаров)

Среди множества симптомов и синдромов, наблюдаемых при перерезке мозолистого тела, следует назвать следующие:
1 невозможность согласованно действовать обеими руками, утрата контроля над левой рукой.
2 невозможность производить произвольные, целенаправленные действия левой рукой.
3 невозможность назвать запахи, предъявленные в левую ноздрю.
4 невозможность опознать стимулы, предъявленные в левое или правое поля зрения, контралатеральной рукой.
5 доминирование правого уха при восприятии вербальной информации.
6 синдром аномии, нарушение называния стимулов, поступающих в правое полушарие.
7 синдром дископии-дисграфии – невозможность писать левой рукой и рисовать или срисовывать правой. (Ю. В. Гущин)
Психологический портал anypsy.ru

http://studopedia.org/8-82094.html
Синдром "расщепленного мозга" при поражении мозолистого тела.
<...>
В настоящее время описаны два основных варианта синдромов, обусловленных нарушением межполушарного взаимодействия, существенным признаком которых является их односторонний характер.
Первый синдром обозначается как синдром аномии. Он проявляется в нарушениях называния стимулов, поступающих в правое полушарие мозга. Если больной ощупывает предметы левой рукой или получает зрительные стимулы только в левое полуполе зрения, информация поступает в теменные иди затылочные отделы правого полушария мозга. В случае сохранности межполушарных связей она переносится в левое полушарие, где находятся речевые зоны, и может быть названа. После комиссуротомии такой перенос не происходит и воспринимаемые объекты не могут быть названы.
Отличие аномии от нарушений номинации при афазии состоит в том, что при поступлении той же информации в левое полушарие (ощупывание предмета правой рукой, предъявление стимулов в правое полуполе зрения) она легко может быть названа. Важно отметить, что в основе аномии не лежат и расстройства гнозиса, так как опознаваемый на ощупь стимульный объект может быть выбран либо с помощью осязания, либо зрительно из группы других предметов. Описанный феномен касается называния не только предметов, но и букв.
Второй синдром поражения МТ - синдром "дископии-дисграфии". Он проявляется в том, что больному становится полностью недоступно письмо левой)рукой в сочетании с невозможностью рисовать (срисовывать) правой рукой. Диагностическим приемом, позволяющим дифференцировать эти симптомы от обычных нарушений письма и зрительно-конструктивной деятельности является смена руки при выполнении заданий. Больным с комиссуротомиями доступно письмо правой, а выполнение рисунка левой рукой.
studopedia.org. Студопедия.Орг

1981 metais Rodžeris Volkotas Speris (angl. Roger Wolcott Sperry) gavo Nobelio premiją fiziologijos ir medicinos srityje už savo tiriamąją darbą perskeltų-smegenų srityje. Jo eksperimentai su perskeltom-smegenim parodė, kad žmogaus dešiniajame smegenų pusrutulyje gali būti nepriklausomos mintys, kontroliuojančios jo elgesį, tačiau šios nepriklausomos mintys išlieka už žmogaus suvokimo ribų.

http://people.uncw.edu/Puente/sperry/sperrypapers/60s/135-1968.pdf
One of the more general and also more interesting and striking features of this syndrome may be summarized as an apparent doubling in most of the realms of conscious awareness. Instead of the normally unified single stream of consciousness, these patients behave in many ways as if they have two independent streams of conscious awareness, one in each hemisphere, each of which is cut off from and out of contact with the mental experiences of the other. In other words, each hemisphere seems to have its own separate and private sensations; its own perceptions; its own concepts; and its own impulses to act, with related volitional, cognitive, and learning experiences.
Hemisphere deconnection and unity in conscious awareness
By Sperry, R. W.
American Psychologist. 1968 October 23(10). p. 723-733.


https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1981/sperry-article.html
Important as his work on neurospecificity was, it was not this for which he was awarded the Nobel Prize in 1981, but his discoveries on split brains. Essentially, Sperry and his students showed that if the two hemispheres of the brain are separated by severing the corpus callosum (the large band of fibers that connects them), the transfer of information between the hemispheres ceases, and the coexistence in the same individual of two functionally different brains can be demonstrated. <...>
By devising ways of communicating with the right hemisphere, Sperry could show that this hemisphere is, to quote him: "indeed a conscious system in its own right, perceiving, thinking, remembering, reasoning, willing, and emoting, all at a characteristically human level, and ... both the left and the right hemisphere may be conscious simultaneously in different, even in mutually conflicting, mental experiences that run along in parallel."
As with his earlier work, the discovery of the duality of consciousness revealed in the split-brain experiments opened whole new fields of brain research, and these are now being worked by a new generation of biologists, and, of course, philosophers.
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1981. Roger W. Sperry, David H. Hubel, Torsten N. Wiesel
By Norman H. Horowitz. 23 July, 1997

Maiklas Gazaniga (angl. Michael S. Gazzaniga), kuris bendradarbiavo su Rodžeriu Volkotu Speriu (angl. Roger Wolcott Sperry) atliekant pirmuosius perskeltų-smegenų eksperimentus, pratęsė toliau šiuos eksperimentus. Maiklas Gazaniga padarė išvadą, kad žmogaus smegenyse iš tikrųjų yra ne du, tačiau šimtai nepriklausomų, specializuotų mąstymo modulių, ir visi jie konkuruoja tarpusavyje dėl žmogaus elgesio kontrolės. Maiklas Gazaniga teigia, kad vienas iš šių mąstymo modulių bando paaiškinti visą mūsų elgesį, nepaisant to, kad galimybę kontroliuoti elgesį jis gauna tiktais retkarčiais. M. Gazaniga šį modulį užvadino „interpretatoriaus moduliu“. Tomas R. Bleiksly (angl. Thomas R. Blakeslee) padarė išvadą, kad „interpretatoriaus modulis“ iš esmės yra tai, ką žmonės paprastai vadina sąvoka „aš“. „Interpretatoriaus modulį“ jis pervadino į „aš-modulį“. Tomas R. Bleiksly teigia, kad daugelį žmogaus poelgių kontroliuoja kiti smegenų moduliai, prie kurių „aš-modulis“ neturi prieigos.
Fizikas Michio Kaku savo knygoje „Proto ateitis: mokslo pastangos suprasti protą, jį patobulinti, ir išplėsti pažinimo ribas“ rašė, kad „vienas iš dirbtinio intelekto kūrėjų, MIT profesorius Marvin Minsky man pasakė, kad protas yra labiau panašus į „protų bendruomenę“, susidedančią iš įvairių sub-modulių, konkuruojančių tarpusavyje.“
Neuroklasteriniame Smegenų Modelyje vietoj M. Gazzanigos „interpretatoriaus modulio“ ir R. Blakeslee „aš-modulio“ naudosime terminą „pagrindinė asmenybė“.

Pjeras Žanė (vienas iš psichologijos mokslo įkūrėjų) 1889 m. savo daktaro disertacijoje pateikė grafinę schemą, kurioje yra parodytas neuroninis veikimo mechanizmas, atskleidžiantis asmenybės disociaciją (skilimą) į keletą atskirų asmenybių. Deja, ši grafinė schema vėlesnių tyrinėtojų buvo ignoruojama ir pamiršta.
Pjero Žanė grafinėje schemoje yra pateiktas labai aiškus Neuroklasterinio Smegenų Modelio grafinis paaiškinimas, todėl skaitydami medžiagą apie Neuroklasterinį Smegenų Modelį, visada turėkite omenyje šią grafinę schemą.
Mes pagaminome Pjero Žanė grafinės schemos animuotą versiją, kuri yra pateikta šioje nuorodoje.

Apie Neuroklasterinio Smegenų Modelio istoriją daugiau galite perskaityti šioje nuorodoje.

Terminas „sąmonė“ yra vienas iš dažniausiai naudojamų terminų psichologijoje ir psichiatrijoje.
Skaitykite išsamų straipsnį, kuriame paaiškinta, kodėl „terminas „sąmonė“ neatitinka mokslinių kriterijų“.
Tačiau pseudomokslinis terminas „sąmonė“ yra tiek giliai įsišaknijęs visuomenėje, kad yra beveik neįmanoma išvengti šio termino naudojimo, kai yra kalbama apie smegenų funkcionavimą. Neuroklasteriniame Smegenų Modelyje mes naudojame pseudomokslinį terminą „sąmonė“ atiduodami duoklę tradicijai, tam skaitytojui būtų lengviau suprasti medžiagą – kartais mažas netikslumas padeda išvengti daugybės paaiškinimų.

Filosofai ir religiniai adeptai dažnai apibrėžia „sielą/dvasią“ štai tokiu apibrėžimu „siela yra kūno ir materijos priešingybė“, tačiau iškėlus elementarų klausimą „kas yra, pavyzdžiui, materialios kėdės arba stalo priešingybė?“ iškart tampa akivaizdu, kad apibrėžimas „siela yra kūno ir materijos priešingybė“ neturi jokios prasmės.

Klausimas „kas aš esu?“ yra pats pagrindinis egzistencinis klausimas. Tas pats klausimas, performuluotas labiau moksliškai – „koks yra sąvokos „aš“ apibrėžimas?“. Jeigu mes neteisingai atsakysime į šį klausimą, tai visi mūsų tolimesni veiksmai gyvenime bus beprasmiai.

http://www.scienceofidentity.org/who-are-you/introduction
“Who am I?”
Maybe you’ve never even asked yourself this question. You might think you already know who you are. Unfortunately, however, it’s likely that you don’t know who you are at all. And if you don’t know your real identity, you’re in trouble. You’ll spend your life in a kind of dream state – you’ll falsely identify yourself as something or someone you aren’t.
Then, on the basis of this false identification, you’ll determine the goals of your life and the purpose of your existence. You use these goals to gauge whether you are making “progress” in life, whether you are a “success.” And you are aided and abetted in this assumed purpose by a complex network of relationships with other dreamers. <...>
Knowing who you are is a practical necessity. The question “Who am I?” is not a philosophical football meant to be kicked around coffeehouses by pseudo-intellectuals. It’s a real-life question. Nothing is more important and more relevant than to know who you are.
An excerpt from “Who Are You? Discovering Your Real Identity” by Chris Butler (Jagad Guru Siddhaswarupananda Paramahamsa).
Science of Identity Foundation

http://www.scienceofidentity.org/kto-vy/vvedenie?language=ru
Кто Вы? Открытие своего истинного «Я»
Что есть ваша сущность? Материя? Просто совокупность материальных атомов и молекул? Или нечто иное?
«Кто я?» Возможно, Вы никогда и не задавали себе этот вопрос, полагая, что уже знаете ответ. Но, скорее всего, вы, к сожалению, ничего не знаете о том, кто вы. А если Вы не знаете, кто Вы на самом деле, – плохи ваши дела. Вам приходится жить как во сне, ошибочно считая себя чем-то или кем-то, кем Вы не являетесь. И на основе этого неверного отождествления Вы ставите перед собой жизненные цели и определяете смысл своего существования. Эти цели служат для вас мерилом вашего «прогресса» и «успеха» в жизни. А сложная сеть взаимоотношений с другими «дремлющими» поддерживает вас в этом заблуждении и способствует ему. <...>
Знать своё истинное «я» очень важно с практической точки зрения. Вопрос «кто я?» – это не мяч, которым псевдоинтеллектуалы играют в «философский футбол» за чашечкой кофе. Это жизненно важный вопрос. Нет ничего важнее и уместнее, чем знать, кто Вы есть.
Отрывок из книги Криса Батлера (Джагад-гуру Сиддхасварупананда Парамахамса) «Who Are You? Discovering Your Real Identity».
Science of Identity Foundation

Atlikime paprastą mintinį eksperimentą. Tarkime, aš sėdžiu kambaryje, nupjaunu savo koją ir išmetu koją pro langą. Kyla klausimas: kur likau „aš“ – ar kambario viduje ar lauke? Atsakymas yra akivaizdus – „aš“ likau kambaryje, o ne už lango, o tai reiškia, kad „aš“ randasi ne kojoje. Dabar nukirskime ranką ir išmeskime ranką pro langą. Kur likau „aš“ – ar kambario viduje ar lauke? Atsakymas akivaizdus – „aš“ likau kambaryje, o ne už lango, o tai reiškia, kad „aš“ randasi ne rankoje. Analogiškai, mes galime nupjauti kitas savo kūno dalis, ir jas taip pat išmesti pro langą – „aš“ vis vien dar lieka kambaryje, o ne už lango. Kai kurie žmonės mano, kad „aš“ randasi smegenų nervinėje sistemoje. Ką gi, teoriškai, visus originalius biologinius neuronus mes galime pakeisti dirbtiniais neuronais, kurie funkcionuos lygiai taip pat, kaip ir originalūs neuronai. Šiuo atveju, „aš“ išlieka nepakitęs. Taigi, klausimas išlieka – kas esu „aš“, ir kur randasi „aš“? Neuroklasterinis Smegenų Modelis duoda atsakymą į šį klausimą.

Neuroklasterinis Smegenų Modelis terminą „aš“ apibrėžia štai tokiu būdu: „aš“ (dar vadinamas tokiais pavadinimais kaip „dvasia“, „siela“, „sąmonė“ ir t.t.) – tai programinė įranga (angl. software), veikianti neuronų tinklo aparatinėje įrangoje (angl. hardware) (t.y. smegenų neuronuose).
„Aš“ – tai ne patys materialūs neuronai, tačiau tai programinė įranga (angl. software), veikianti neuronų tinklo aparatinėje įrangoje (angl. hardware).
„Aš“ gali būti klonuotas/nukopijuotas arba perkeltas į kitokią aparatinę įrangą. Tokiu būdu, periodiškas „aš-programos“ perkėlimas į kitą aparatinę įrangą suteikia neribotą gyvavimo trukmę (kitaip sakant, „nemirtingumą“). Šiuo metu pakolkas dar nėra technologijų, įgalinančių „aš-programą“ klonuot/kopijuot į kitą aparatinę įrangą, tačiau tai gali tapti įmanoma ateityje. Tačiau mikroskopinius „aš“ gabaliukus galima padaryti „nemirtingais“ jau šiandien. Žemiau bus paaiškinta kaip galima tą padaryti.
Kai „aš“ yra apibrėžimas kaip programa, tai reiškia, kad „aš-objektas“ yra dalomas objektas, jį galima padalinti į daug sudedamųjų dalių, analogiškai kaip ir didelę programą galima padalinti į mažesnius sub-modulius/sub-šablonus/funkcijas/ir t.t.
Rašant programinį kodą, gan dažnai, norint pasiekti norimą tikslą, visai nebūtina nukopijuoti programos visą kodą. Iš didžiulio programinio projekto pilnai pakanka paimti ir nukopijuoti tiktais nedidelį sub-modulį/sub-šabloną/funkciją.
Norint pademonstruoti bendrą principą, kad išvis aplamai yra įmanoma kopijuoti programą, tai pakanka pademonstruoti galimybę nukopijuoti programos mažą gabaliuką.
Pritaikysime tai žmogaus smegenims.
Tarkime, kad kažkoks žmogus X praleidžia šimtus valandų galvodamas ir bandydamas išspręsti problemą Z ir, galų gale, jam pavyksta išspręst tą problemą. Surastasis sprendimas informacijos pavidalu yra išsaugomas smegenų neuronuose, ir šis sprendinys patampa to žmogaus „aš“ dalimi (kadangi pagal aukščiau pateiktą apibrėžimą „aš“ – tai programa/informacija). Šis žmogus X gali papasakoti apie savo sprendinį kitam žmogui Y, ir apmokyti tą kitą žmogų Y kokiu būdu reikia spręsti problemą Z. T.y. žmogus X gali nukopijuoti problemos išsprendimo algoritmą į kito žmogaus Y smegenis. Ir tuomet žmogaus X „aš“ maža dalis bus nukopijuota į žmogaus Y smegenis.
Šis paprastas pavyzdys demonstruoja principą, kad tam tikras mažytis „aš-programos“ gabaliukas gali būti nukopijuotas į kitą aparatinę įrangą.
Šį principą paaiškinsime detaliau pateikdami paprastą pavyzdį. Niutonas atrado formulę „F=m*A“ ir ši formulė patapo Niutono „aš“ dalimi. Vėliau ši formulė buvo nukopijuota į kitų žmonių smegenis (t.y. kitą aparatinę įrangą) ir, perduodama iš vienų smegenų į kitas smegenis, ši formulė patapo „nemirtinga“. Kitaip tariant, Niutono „aš-programos“ mažas gabaliukas patapo nemirtingas ir gyvena iki šios dienos.
Kai „aš“ yra apibrėžiamas kaip programinė įranga (angl. software), veikianti neuronų tinklo aparatinėje įrangoje (angl. hardware), tai toks „aš“ apibrėžimas visiškai skiriasi ir nuo 1) materialistinio požiūrio, ir nuo 2) religinių adeptų požiūrio.
Materialistai save laiko materialių atomų rinkiniu (DNR molekule), ir jie mano, kad savo „nemirtingumą“ jie įgauna replikuodami savo DNR molekulę. Dėl šios priežasties materialistai desperatiškai bando gimdyti/gaminti materialus vaikus, naiviai tikėdamiesi, kad tie jų vaikai pratęs savo tėvų „aš“ egzistavimą, kadangi vaikai nors ir nėra tiksli tėvų „aš“ kodo kopija, tačiau bent jau tam tikra prasme, vaikai yra tėvų „aš“ modifikuota kopija (DNR molekulės modifikuota kopija). Įdomu tai, kad biologiniai vaikai, kurių tėvai yra naujų-dalykų-atradėjai-mokslininkai, dažniausiai neperduoda savo tėvų-mokslininkų idėjų/patirties. Kaip taisyklė, mokslinės idėjos-mintys yra platinamos/perduodamos žmonių, kurie yra pašaliniai/svetimi mokslininko-atradėjo DNR molekulės atžvilgiu. O tai reiškia, kad biologiniai vaikai išvis niekaip neprisideda prie to, kad savo tėvų-mokslininkų idėjas-mintis padaryt „nemirtingomis“.

Apie proto perkėlimą detaliau skaitykite šioje nuorodoje.

Religiniai adeptai tiki, kad „aš“ yra kažkas panašaus į „debesėlį“, ir kad tas „debesėlis“ gali atsiskirti nuo fizinio kūno ir skraidyti erdvėje, gali nukeliauti į rojų/pragarą arba reinkarnuotis į kokį nors kitą gyvą padarą. Religiniai adeptai yra įsitikinę, kad jeigu jie laikysis nurodymų, surašytų jų šventraščiuose, tai klusnus nurodymų laikymasis kažkokiu tai būdu pagelbės „aš-debesėliui“ gauti geresnes egzistavimo sąlygas pomirtiniame gyvenime. Tokių teiginių klaidingumas bus detaliai parodytas žemiau tekste, aprašančiame Neuroklasterinį Smegenų Modelį.
Atkreipsime dėmesį, kad Neuroklasteriniame Smegenų Modelyje visi procesai, vykstantys smegenyse, yra aprašomi iš informacijos apdorojimo požiūrio taško. Visi objektai/terminai, kurie yra naudojami Neuroklasteriniame Smegenų Modelyje (tokie kaip kad pavyzdžiui, „pagrindinė asmenybė“, „egregoris“, „sapnų personažai“ ir t.t.), iš esmės reiškia informacinius objektus, turinčius daugiau mažiau tikslius ekvivalentus informatikos moksle (pavyzdžiui, „programinė įranga“, „programa“, „šablonas“, „sub-šablonas“, „funkcija“, „procedūra“ ir t.t.).
Iš to išplaukia įdomus klausimas: ar Neuroklasterinis Smegenų Modelis – tai materialistinis modelis, ar ne? Atsakymas priklauso nuo to, kaip atsakyme į klausimą: ar informacija – tai materija ar ne? Informacija negali egzistuoti be materialaus nešiklio, tačiau pati iš savęs informacija nėra materija.

Psichiatrijos vadovėliuose yra aprašytas retai sutinkamas sutrikimas, kuris yra vadinamas „daugialypės asmenybės sutrikimu“. Tai psichikos sutrikimas, kai viename žmogaus kūne „gyvena“ keletas asmenybių (2, 3, 5, 10 ir t.t.), ir tos asmenybės netikėtai ir neprognozuojamai persijunginėja viena iš kitos. Tai labai panašu į tai, kaip yra perjungiami televizijos kanalai televizoriuje. Pavyzdžiui, žmogus vardu Jonas, kuris yra muzikantas, ramiai sėdi ant kėdės, ir staiga suskambus telefonui (telefono skambutis – tai stimulas perjungimui), šio žmogaus asmenybė staiga persijungia į kitą asmenybę vardu Tomas, kuris yra skulptorius. Jonas nieko nežino apie Tomą, o Tomas nieko nežino apie Joną. Po kažkiek laiko neprognozuojamai netikėtai Tomas ir vėl atgal atsiverčia į Joną. Ir šios asmenybės persijunginėja iš vienos į kitą, panašiai kaip yra perjunginėjami televizijos kanalai televizoriuje.
Pagrindinis skirtumas tarp paciento, sergančio „daugialypės asmenybės sutrikimu“, ir paciento su perskeltom-smegenim yra štai toks. Esant „daugialypės asmenybės sutrikimui“ tam tikru laiko momentu pasireiškia tiktais viena asmenybė, tuo tarpu pas pacientą su perskeltom-smegenim dvi asmenybės yra vienu ir tuo pačiu metu.
„Daugialypės asmenybės sutrikimas“ – tai vienas iš prieštaringiausių disociacinių sutrikimų psichiatrijoje ir vienas iš prieštaringiausių psichikos sutrikimų, išvardintų Amerikos psichiatrų asociacijos (APA) išleistame „Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadove DSM-5“. Psichiatrijoje nėra aiškaus sutarimo dėl „daugialypės asmenybės sutrikimo“ ir dėl jo gydymo metodų. 1994 metais Amerikos psichiatrų asociacija (APA) šį sutrikimą neteisingai pervadino į „disociacinį asmenybės sutrikimą“. Tai aiškiai parodo, kad šiandieninė psichiatrija neturi nei mažiausio supratimo apie „daugialypės asmenybės sutrikimo“ veikimo mechanizmus. Psichiatrai sutaria tik dėl vienintelio dalyko – kad egzistuoja tokie pacientai, pas kuriuos asmenybės persijunginėja panašiai kaip televizijos kanalai televizoriuje. Tačiau psichiatrijoje nėra jokių modelių, paaiškinančių „daugialypės asmenybės sutrikimą“, ir nėra jokio supratimo apie šio sutrikimo veikimo mechanizmus. Priežastis tam yra labai paprasta. Kadangi smegenys yra masiškai paralelinė skaičiavimo mašina (t.y. paralelinis kompiuteris), tai norint suprasti smegenų veiklą, yra būtinos informatikos/elektronikos žinios apie (masiškai paralelines) skaičiavimo mašinas. Tačiau didžioji dauguma psichologų/psichiatrų neturi netgi pačių elementariausių žinių iš informatikos/elektronikos srities, o tai reiškia, kad jie neturi reikiamų žinių, įgalinančių suprast smegenų veiklą, tokių žmonių išvados apie smegenis yra elementariai nekompetentingos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dissociative_identity_disorder
Dissociative identity disorder (DID), previously known as multiple personality disorder (MPD), is a mental disorder on the dissociative spectrum characterized by the appearance of at least two distinct and relatively enduring identities or dissociated personality states that alternately show in a person's behavior, accompanied by memory impairment for important information not explained by ordinary forgetfulness. These symptoms are not accounted for by substance abuse, seizures, other medical conditions, nor by imaginative play in children. Diagnosis is often difficult as there is considerable comorbidity with other mental disorders. Malingering should be considered if there is possible financial or forensic gain, as well as factitious disorder if help-seeking behavior is prominent.
DID is one of the most controversial psychiatric disorders, with no clear consensus on diagnostic criteria or treatment. Research on treatment efficacy has been concerned primarily with clinical approaches and case studies. Dissociative symptoms range from common lapses in attention, becoming distracted by something else, and daydreaming, to pathological dissociative disorders. No systematic, empirically supported definition of "dissociation" exists. It is not the same as schizophrenia.
Although neither epidemiological surveys nor longitudinal studies have been conducted, it is generally believed that DID rarely resolves spontaneously. Symptoms are said to vary over time. In general, the prognosis is poor, especially for those with comorbid disorders. There are few systematic data on the prevalence of DID. The International Society for the Study of Trauma and Dissociation states that the prevalence is between 1 and 3% in the general population, and between 1 and 5% in inpatient groups in Europe and North America. DID is diagnosed more frequently in North America than in the rest of the world, and is diagnosed three to nine times more often in females than in males. The prevalence of DID diagnoses increased greatly in the latter half of the 20th century, along with the number of identities (often referred to as "alters") claimed by patients (increasing from an average of two or three to approximately 16). DID is also controversial within the legal system, where it has been used as a rarely successful form of the insanity defense. The 1990s showed a parallel increase in the number of court cases involving the diagnosis.
Wikipedia

http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/erlendsson_01_jun_03.pdf
https://www.researchgate.net/...aspects_of_the_inner_self
Introduction
The validity of Multiple Personality Disorder (MPD) as a category of illness has been questioned by many. Some feel it is only caused by hypnotic induction and not seen in real life. It is well known in the literature; one of the famous stories that describe it is ‘The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’ by Robert Louis Stevenson that has been made famous by the Hollywood film industry. It is a 19th century thriller about a man who unlocks his evil alter ego and pays a terrible price for it.
MPD is often confused with schizophrenia, even to this day. The name schizophrenia comes from the idea of split personality. In the International Classification of Diseases (ICD-10) MPD is described as a condition where two or more distinct personalities take full control of the behaviour and when there is some inability to recall events occurring in the different states. The exclusion criteria include states that are induced by substances such as alcohol and other organic causes, though some feel that these should rather be seen as a spectrum of the illness. In DSM-IV, the USA classification, the definition is similar but the illness has been given another name: Dissociative Identity Disorder (DID).

Epidemiology
Lifetime prevalence of Dissociative Disorders is about 11% and the prevalence of MPD has been estimated to be about 6%. The illness is seven times more frequent in women than men. Only about 0.1% of the population will present to the psychiatric services at any point in time with MPD. The notion of the illness is neglected by the majority of clinicians who rarely make the diagnosis especially in the United Kingdom. When looked for on acute psychiatric wards as many as 6% of patients fulfil the criteria for MPD. At least 40% of those that are given the diagnosis of MPD have previously been given the diagnosis of Schizophrenia. Any one with the diagnosis of Schizophrenia that does not have blunted affect, a thought disorder and the empty deterioration of schizophrenia should be considered having MPD. The average number of first rank Schneiderian symptoms is 4.5, which is about the same as in Schizophrenia.
<…>
Features of Different Personalities
Many of the writers on MPD are uncomfortable with the notion of many personalities in one body. The number of personalities or ‘alters’ varies from 2 to above 100, with the mean about 15. The clinical presentation of these different personalities can be very complex. The different ‘states’ can claim to have their own name, their behaviour may be different and their mood states can be different. They may have markedly different mannerisms and facial expressions. They may also dress differently and talk with a different accent. Some have different sexual identity and orientation.
There are also many physical attributes that can change such as dominant handedness, visual acuity and even sensitivity to allergens and degree of endocrine disturbance including hypothyroidism and diabetes.
One of the many unusual aspects of MPD is the frequency of headaches (79%) and extra sensory perception (ESP). These include telepathy, telekinesis, clairvoyance, seeing ghosts, poltergeist contacts and out of body experiences. These are the main non-specific clinical features of MPD.
<…>
Personalities or Possession?
When alter personalities are asked about whom they believe they are, they say they are: children (86%), helping spirits (84%), demons (29%), another living person (28%), dead relatives (21%) and a person with opposite sex (63%). The two largest case series that have looked into this are by F W Putnam (1986) who described 100 cases and C A Ross (1989) who described 236 cases. Even though the majority of alters claim not to belong to the individual the prevailing opinion is that these are in fact parts of the individual.
DSM-IV defines Possession Trance as a single or episodic alteration in the state of consciousness characterized by the replacement of customary sense of personal identity by a new identity. This is attributed to the influence of a spirit, power, deity, or other person. Later in the definition DID (MPD) is excluded. However this is difficult - the definition is based on a belief attributing the state to a spirit etc. and this is very common in MPD.
<…>
Ross, who has written the most comprehensive textbook on MPD (1997), has occasionally used spirit release methods like many others in this field. However, he prefers to the treat alters the that claim to be external like any other parts of the personality. He helps them to deal with any relevant traumatic material and aims for full integration with the rest of the person.
‘Multiple Personality Disorder - Demons and Angels or Archetypal aspects of the inner self’. 2003
Dr Haraldur Erlendsson

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3711025
Abstract
The clinical syndrome of multiple personality disorder (MPD) is an unusual dissociative condition that has been poorly characterized. In an attempt to better delineate the clinical phenomenology of MPD, 100 recent cases were collected on a 386-item questionnaire completed by clinicians involved in the treatment of MPD patients. This study documents the existence of a clinical syndrome characterized by a core of depressive and dissociative symptoms and a childhood history of significant trauma, primarily child abuse.
The clinical phenomenology of multiple personality disorder: review of 100 recent cases.
Putnam FW, Guroff JJ, Silberman EK, Barban L, Post RM. J Clin Psychiatry. 1986 Jun; 47(6):285-93.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2766193
Abstract
The authors collected a series of 236 cases of multiple personality (MPD) reported to them by 203 psychiatrists, clinical psychologists and other health care professionals. MPD patients experienced extensive sexual (79.2%) and physical (74.9%) abuse as children. They had been in the health care system for an average of 6.7 years before being diagnosed with MPD and had an average of 15.7 personalities at the time of reporting. The most common alter personalities were a child personality (86.0%), a personality of a different age (84.5%), a protector personality (84.0%), and a persecutor personality (84.0%). Patients MPD are highly suicidal with 72% attempting suicide and 2.1% being successful. The patients frequently received diagnoses for other mental disorders. The most common previous diagnoses were for affective disorders (63.7%), personality disorders (57.4%), anxiety disorders (44.3%), and schizophrenia (40.8%).
Multiple personality disorder: an analysis of 236 cases.
Ross CA1, Norton GR, Wozney K. Can J Psychiatry. 1989 Jun; 34(5):413-8.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Диссоциативное_расстройство_идентичности
Диссоциати́вное расстро́йство иденти́чности (также используются диагнозы расстройство множественной личности, раздвоение личности, расщепление личности) — очень редкое психическое расстройство из группы диссоциативных расстройств, при котором личность человека разделяется, и складывается впечатление, что в теле одного человека существует несколько разных личностей (или, в другой терминологии, эго-состояний). При этом в определённые моменты в человеке происходит «переключение», и одна личность сменяет другую. Эти «личности» могут иметь разный пол, возраст, национальность, темперамент, умственные способности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те же ситуации. После «переключения» активная в данный момент личность не может вспомнить, что происходило, пока была активна другая личность.
Причинами этого расстройства служат тяжёлые эмоциональные травмы в раннем детстве, повторяющееся экстремальное физическое, сексуальное или эмоциональное насилие. Данное расстройство является крайним проявлением диссоциации — механизма психологической защиты, при котором человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то посторонним. Этот механизм полезен, так как он позволяет человеку защититься от избыточных, непереносимых эмоций, но в случаях чрезмерной активации данного механизма появляются диссоциативные расстройства. Вопреки расхожему заблуждению, диссоциативные расстройства не связаны с шизофренией.
Ввиду большой редкости данного заболевания само существование диссоциативного расстройства идентичности долгое время ставилось под сомнение.

История
Первыми свидетельствами существования множественной личности можно считать палеолитические наскальные рисунки с изображениями шаманов, на которых они «перевоплощались» в животных, или в которых «вселялись» духи. Многие современные эксперты расстройством множественной личности считают одержимость демонами. Существуют упоминания об описании женщины, которая не помнила о второй личности, укравшей собственные деньги, которое сделал швейцарский медик эпохи Возрождения Парацельс.
В 1784 году Арман Мари-Жак де Пюисегюр, ученик Франца Антона Месмера, при помощи магнетических техник вводит своего работника Виктора Раса (фр. FVictor Race) в некое сомнамбулическое состояние: Виктор проявил способность бодрствовать во время сна. По пробуждении он оказывается неспособен вспомнить того, что делал в изменённом состоянии сознания, тогда как в последнем он сохранял полную осведомлённость о событиях, случавшихся с ним и в обычном состоянии сознания, и в изменённом. Пюисегюр приходит к мнению, что данный феномен схож с сомнамбулизмом, и называет его «магнетическим сомнамбулизмом». Это открытие сделало возможным рассматривать феномен множественной личности, как синдром, который можно диагностировать и лечить. В дальнейшем, в исследованиях диссоциативного расстройства идентичности, можно описать два отдельных периода:
  ● период теории магнетического сна, от момента его первого описания в 1791 году до 1880 года.
  ● период теории диссоциации, с 1880 до 1952 года.
Wikipedia

Tekstai apie daugialypės asmenybės sutrikimo (disociacinio asmenybės sutrikimo) istoriją yra pateikti šioje nuorodoje.

Žmogus, turintis daugialypės asmenybės sutrikimą, dažniausiai nežino ir net neįtaria, kad jis turi šį sutrikimą. Tačiau šį sutrikimą galima diagnozuot panaudojant paprastų klausimų rinkinį.
Diagnostikos kriterijai, skirti nustatyt DAS (daugialypės asmenybės sutrikimą), yra štai tokie:
(sutrumpintas atpasakojimas diagnostinių kriterijų, skirtų diagnozuot disociacinį asmenybės sutrikimą 300.14 (F44.81), kuris yra aprašytas Amerikos psichiatrų asociacijos (APA) išleistame „Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadove DSM-5“ (penktasis leidimas))
1) Dingęs laikas ir spragos atmintyje.
Ar buvo Jūsų gyvenime „pradingusio laiko“ epizodų? Ar būna kokių nors spragų Jūsų atmintyje? Kaip kad pavyzdžiui, galbūt Jūs nepamenate, kad veikėte vakar dieną nuo 3:00 iki 8:00 valandos, arba Jūs negalite prisiminti kokie įvykiai vyko šiandien ryte nuo 8:00 iki 12:00 valandos, ir t.t.
2) Keisti daiktai, atsiradę tarp Jums priklausančių daiktų.
Ar buvo Jūsų gyvenime tokių periodų, kai Jūs susidurdavote su pasekmėmis Jūsų padarytų veiksmų, tačiau Jūs negalėdavo prisimint, kad tuos veiksmus būtumėt daręs?
Kaip kad pavyzdžiui, galbūt Jūs kartais rasdavote naujų daiktų tarp Jums priklausančių daiktų, tačiau nepamenate, kad tuos daiktus būtumėt pirkęs? Kaip kad pavyzdžiui, galbūt radote savo namie peleninę su nuorūkomis, tačiau Jūs esate visiškai tikras, kad Jūs tikrai nerūkote. Arba galbūt tarp savo garderobo radote odinius drabužius, kurie pagal išmatavimus idealiai tinka Jūsų figūrai, tačiau Jūs esate visiškai tikras, kad Jūs neapkenčiate odinių drabužių, ir t.t.
Tarp Jums priklausančių daiktų, ar esate kada nors radęs nelabai aiškius užrašus ir piešinius, apie kurių kilmę nieko negalėdavot prisiminti?
3) Savaime atsirandančios žaizdos.
Ar Jūs esate kada nors radęs ant savo kūno žaizdas/mėlynes, kurios „atsirasdavo savaime“? Tai yra, žaizdos/mėlynės, apie kurių kilmę nieko negalėdavot prisiminti.
4) „Teleportacija“.
Ar Jūs kada nors ar esate patyręs „teleportaciją“? Tai yra, ar Jums kada nors ar teko atrasti save netikėtai esantį darbe, naktiniame klube, paplūdimyje arba kur nors savo namuose (pavyzdžiui, tualete, ant lovos, kambario kampe), tačiau niekaip negalėdavote suprasti ir prisiminti kaip Jūs patekote į šią vietą?
5) Balsai galvoje.
Ar kada nors girdėjote balsus savo galvoje, kurie lieptų Jums ką nors daryti arba kurie komentuotų Jūsų elgesį einamuoju momentu?
Svarbu pažymėti, kad visi šie daugialypės asmenybės sutrikimo simptomai nėra susiję su psichotropinių medžiagų (alkoholio, narkotikų ir t.t.) vartojimu, o taip pat nėra susiję su kitokiais sutrikimais (pavyzdžiui, daliniais (židininiais) kompleksiniais epilepsijos priepuoliais). Daugialypės asmenybės sutrikimo požymius ir simptomus gali pastebėti kiti žmonės arba pats žmogus gali apie juos papasakoti.

Koks yra „daugialypės asmenybės sutrikimo“ veikimo mechanizmas? Jis yra labai paprastas. Tam tikra smegenų zona (smegenų „gabaliukas“, neuronų klasteris, t.y. neuroklasteris) „paskelbia autonomiją/nepriklausomybę“ nuo likusių smegenų, atsiskiria, ir pradeda „mąstyti“ savarankiškai autonomiškai.
Jei tokių autonominių zonų yra keletas, tai galimi du įvykių scenarijai:
1) autonominiai neuroklasteriai konkuruoja tarpusavyje dėl fizinio kūno kontrolės. Tokiu atveju išoriniam stebėtojui yra prieinama tiktais viena asmenybė vienu metu. Jeigu kitas autonominis neuroklasteris pergriebia fizinio kūno valdymą, tai asmenybė persijungia iš vienos į kitą, analogiškai kaip kad televizijos kanalai yra perjungiami televizoriuje. Tokiu būdu, asmenybės gali persijunginėt iš vienos į kitą – vienu laiko momentu kūną kontroliuoja viena asmenybė, o kitu laiko momentu – kita asmenybė.
Čia vėlgi yra galimi du įvykių scenarijai:
a) jeigu autonominis neuroklasteris yra nusiteikęs draugiškai-simbiotiškai likusių smegenų atžvilgiu, tai tokiu atveju gauname „daugialypės asmenybės sutrikimą“ arba apsėdimą Šventąja Dvasia (angelu, ir t.t.);
b) jeigu autonominis neuroklasteris yra nusiteikęs nedraugiškai-priešiškai likusių smegenų atžvilgiu, tai tokiu atveju gauname demonišką/šėtonišką/velnio/piktosios dvasios apsėdimą – tokie atvejai yra labai dažnai sutinkami – psichiatrinės ligoninės yra sausakimšai pilnos nuo tokių pacientų.
2) autonominiai neuroklasteriai veikia paraleliai vienu metu, pasidalinę tarpusavyje smegenis į kelias įtakos zonas – tokiu atveju gauname, kad žmogaus smegenyse gyvena atskira nepriklausoma asmenybė („homunculus“), kuri gali generuot garsus ir vaizdus, ir kuri gali juos transliuoti pagrindinei asmenybei. Tokiu atveju žmogus būna tvirtai įsitikinęs, kad jis kalbasi su dvasiom/ufonautais/angelais/demonais ar net su pačiu Dievu. Smegenų fMRI skanavimai rodo, kad kai žmogus girdi haliucinacinius garsus ir/ar regi haliucinacinius vaizdus, tai tuo metu žmogaus smegenyse būna aktyvuotos zonos atsakingos už girdėjimą/regėjimą, t.y. žmogus iš tiesų mato haliucinacinius vaizdus ir girdi haliucinacinius garsus.

Šioje nuorodoje yra pateikta keletas dokumentinių filmų apie daugialypės asmenybės sutrikimą.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas meninių filmų apie daugialypės asmenybės sutrikimą.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas dokumentinių filmų apie demoniškus apsėdimus.

Autonominių neuroklasterių egzistavimą galima pademonstruot pacientuose su perskeltom-smegenim. Eksperimentuose su tokiais pacientais patys svarbiausi ir įdomiausi rezultatai yra gaunami tuomet, kai skirtinga (tekstinė arba vaizdinė) informacija yra vienu metu pateikiama į skirtingus pusrutulius. Tą yra lengva realizuot techniškai. Informacija, patenkanti į dešinį regėjimo lauką, yra perduodama į kairįjį pusrutulį, o informacija, patenkanti į kairįjį regėjimo lauką, – į dešinį pusrutulį. Jei į abu regėjimo laukus yra pateikiami skirtingi paveiksliukai, tai skirtingi pusrutuliai gauna skirtingą informaciją. Pacientas su perskeltom-smegenim gali lengvai pasakyti, ką matė jo kairysis pusrutulis, kadangi kalbą generuojanti zona (Broka zona) yra kairiajame pusrutulyje. Tačiau jeigu informacija yra pateikiama į dešininį pusrutulį, tai pacientas su perskeltom-smegenim negali pasakyti ką jis matė, ir toks pacientas teigia, kad nieko nematė. Pati svarbiausia ir įdomiausia eksperimento dalis yra tuomet, kai tokiam pacientui yra paduodamas popieriaus lapas ir kai pacientas yra paprašomas nupiešti su kaire ranka (t.y. su dešiniuoju pusrutuliu) tai, ką jis matė. Ir su kaire ranka pacientas nupiešia objektą, kurį matė jo tiktais dešinysis pusrutulis. Pakol vyksta piešimo procesas, tai kairysis pusrutulis bando atpažinti paveikslėlyje nupaišytą objektą – kartais nupaišytą objektą gana lengvai atpažįsta, tačiau kartais atpažint nepavyksta. Dešinysis pusrutulis neturi prieigos prie informacijos, kuri yra saugoma kairiajame pusrutulyje, o kairysis pusrutulis neturi prieigos prie informacijos, kuri yra saugoma dešiniajame pusrutulyje.
Tačiau dešinysis pusrutulis gali perduoti informaciją į kairįjį pusrutulį, panaudodamas ant popieriaus nupaišytą paveiksliuką, t.y. panaudodamas išorinį nešiklį, o ne per vidinę smegenų jungtį (nes corpus callosum jungtis yra nupjauta). T.y. dešinysis pusrutulis gali bendrauti su kairiuoju pusrutuliu tiktais kaip dvi nepriklausomos asmenybės, ir komunikuot jos gali tiktais per išorę.
Detaliau tas yra nagrinėjama dokumentiniame filmuke „Pažeistoji corpus callosum jungtis“, žiūrėkite filmuką pradedant nuo 2 minučių 51-osios sekundės. Nuoroda į filmuką yra pateikta žemiau.
Eksperimento metu, dešiniajam pusrutuliui buvo parodytas žodis „telefonas“ ir ant popieriaus lapo jis nupiešė telefoną, kas aiškiai liudija, kad dešinysis pusrutulis turi gebėjimą transformuoti žodžius į atvaizdus.

http://www.youtube.com/watch?v=lfGwsAdS9Dc#t=2m51s

Severed Corpus Callosum (pradedant nuo 2-os minutės 51 sekundės).
Trukmė: 10 minučių

Kairiajame pusrutulyje esanti pagrindinė asmenybė nežino, ką nupaišys ant popieriaus lapo dešinysis pusrutulis. Pagrindinė asmenybė šią informaciją mato pirmą kartą.
Šis eksperimentas labai gerai modeliuoja psichografijos reiškinį (kuris dar yra vadinamas automatiniu rašymu). Psichografijos metu nepriklausomas autonominis neuroklasteris pergriebia rankos valdymą ir rašo tekstą ant popieriaus lapo tuo metu, kai pagrindinė asmenybė net nenutuokia kas bus parašyta ant popieriaus lapo. Lygiai tas pats veikimo mechanizmas yra ir čenelinge (kuris dar yra vadinamas mediumizmu), kurio metu autonominis neuroklasteris pergriebia balso valdymą tuo metu, kai pagrindinė asmenybė net nenutuokia kokie žodžiai bus ištarti čenelingo seanso metu.
Eksperimentai, atlikti su pacientais su perskeltom-smegenim, aiškiai rodo, kad smegenys yra sudarytos iš daugelio nepriklausomų arba pusiau nepriklausomų agentų, ir šie agentai/procesai gali atlikti daugybę funkcijų ir užduočių, tačiau pagrindinė asmenybė jų nesuvokia, nes pagrindinei asmenybei šie procesai yra už sąmoningo suvokimo ribų.

Dar vienas įrodymas, liudijantis apie autonominių neuroklasterių egzistavimą, – tai sapnų personažų savybių analizė. Miego metu, žmogus sapnuodamas sapno siužete mato įvairius sapnų personažus (žmones/gyvūnus/t.t.). Suformuluokime paprastą klausimą: ar sapne matomi sapnų personažai ar turi savo nuosavą sąmonę ar neturi?
Tarkime, kad atsakymas į šį klausimą yra: „ne, sapnų personažai neturi savo nuosavos sąmonės“. Toks atsakymas savo ruožtu iškelia klausimą – jeigu sapnų personažai neturi savo nuosavos sąmonės, tai kaipgi tuomet jie gali bendrauti su Jumis, kaipgi jie gali kalbėt su Jumis, kaipgi jie gali uždavinėt Jums klausimus, atsakyti į Jūsų klausimus ir t.t. Kokiu būdu sapnų personažai gali atlikti šias užduotis, jeigu jie neturi savo sąmonės? Jeigu sapnų personažai neturi savo nuosavos sąmonės, tai iš to išplaukia išvada, kad agentui (sapnų personažui) visai nebūtina turėti sąmonę, tam, kad sudaryti įspūdį, kad jis atseit turi sąmonę.
Dabar panagrinėkime kitokį scenarijų. Tarkime, kad atsakymas į šį klausimą yra „taip, sapnų personažai turi savo nuosavą sąmonę“. Toks atsakymas savo ruožtu iškelia klausimą – kas yra sapnų personažų fizinis nešiklis, kur fiziškai randasi sapnų personažai? Dažniausiai žmonės atsako į šį klausimą štai šitaip: „nematerialiosios dvasios sklando virš materialaus pasaulio, ir šios dvasios ateina į sapną, kuriame jos sutinka kitas nematerialias dvasias, ir šios dvasios bendrauja tarpusavyje.“ Tačiau panagrinėkime štai tokią situaciją. Tarkime, Jūs nuėjote miegoti ir savo sapne pamatėte savo draugę Laurą. Tuo metu, kai Jūs miegate ir matote Laurą sapne, tai reali fizinė Laura yra kitame kambaryje, kur ji gamina valgį, skaito knygą ir t.t. Jeigu Laura miegotų tuo metu, kai Jūs sapnuojate, tai tuomet paaiškinimas būtų štai toks: Jūsų dvasia ir Lauros dvasia susitiko už materialaus pasaulio ribų. Tačiau problema yra tame, kad Laura nemiega. Laura yra budri nemieganti, jos dvasia randasi jos fiziniame kūne, ir ji yra užimta kažkokiais veiksmais. Jeigu Jūs matote Laurą savo sapne, tai kaipgi Lauros dvasia gali būti dviejose skirtingose vietose tuo pačiu metu – Jūsų sapne ir kitame kambaryje? Tai labai paprasti klausimai, kurie veda į neišsprendžiamus paradoksus.
Tačiau visus šiuos paradoksus lengvai išsprendžia Neuroklasterinis Smegenų Modelis. Laura, kurią matote sapne, nėra Lauros dvasia, tačiau tai neuroklasteris, kuriame yra saugomas Lauros modelis.
Šis neuroklasteris imituoja visą Lauros elgesį – jos judėjimą, kalbėjimo manierą, ir t.t. Kuo tikslesnis ir detalesnis yra Lauros modelis, tuo labiau realistiškas patampa sapno siužetas.
Sapne sutinkami/matomi sapnų personažai turi skirtingą intelekto lygmenį – vieni personažai kalba sklandžiai, kiti personažai kalba neaiškiai, o treti ir išvis negali nei žodelio išlement. Kodėl yra tokie dideli intelekto skirtumai? Veikimo mechanizmas čia labai paprastas.
Jeigu neuroklasteris, modeliuojantis personažą X, yra sudarytas iš nedidelio skaičiaus neuronų, tuomet personažas X turės žemo lygmens intelektą.
Jeigu neuroklasteris, modeliuojantis personažą X, yra sudarytas iš didelio skaičiaus neuronų, tuomet personažas X turės aukšto lygmens intelektą.
Objekto X modelio, saugomo neuroklasteryje, gera analogija yra kompiuterinis failas. Tačiau neuroklasteris yra ne vien tiktais paprastas duomenų failas kompiuteryje, neuroklasteris taip pat gali funkcionuoti kaip vykdomasis (angl. executable) programinis failas.
Sapnavimo metu įvairių personažų modeliai patampa „gyvom“ autonominėm asmenybėm, kurios gali veikti nepriklausomai nuo pagrindinės asmenybės.
Esant tam tikroms sąlygoms, neuroklasteryje saugomas personažas gali įgauti gebėjimą bendrauti su pagrindine asmenybe ne tik sapno metu, tačiau ir esant budrumo būsenoje nemiegant.
Jeigu neuroklasteris randasi šalimais klausos/regos smegenų sričių, ir jeigu jo neuroninės jungtys pasiekia klausos/regos sritis, tai tokiu atveju neuroklasteris gali pradėti vykdyti „televizijos ir radijo“ transliaciją pagrindinei asmenybei. Ir tuomet pagrindinė asmenybė pradės girdėti balsus ir matyt vaizdus, sklindančius iš „Dievo/angelų/kosmoso/ir t.t.“.
Jeigu neuroklasteris randasi šalimais motorinių smegenų sričių, tai toks neuroklasteris gali pergriebti žmogaus kūno valdymą. Tai klasikinis scenarijus, kai „demonų apsėstas“ žmogus gali užpulti šalimais esančius žmones ir/arba atlikti kokius nors kitus veiksmus su žmogaus kūnu. Kaip taisyklė, neuroklasteris, kuriame yra „demono“ modelis, yra sudarytas iš labai riboto ir palyginus nedidelio skaičiaus neuronų, ir dėl šios priežasties, tokių „demonų“ intelekto lygis yra labai žemas – „demonas“ gali sukelti tiktais kūno traukulius arba fiziškai užpulti ką nors, esantį netoliese. Tačiau prasmingai intelektualiai pasikalbėti su tokiu „demonu“ yra neįmanoma. Per lunatizmo (somnambulizmo arba nakvišumo) priepuolį, kai autonominis neuroklasteris užgrobia žmogaus kūno valdymą, tokio autonominio neuroklasterio intelekto lygis irgi dažniausiai būna labai žemas, ir dėl šios priežasties su lunatiku neįmanoma prasmingai intelektualiai pasikalbėti.
Jeigu neuroklasteris randasi šalimais smegenų sričių, kurios kontroliuoja burnos ir balso raumenis, ir jeigu jo neuroninės jungtys pasiekia sritis kontroliuojančias balsą, tai toks autonominis neuroklasteris gali perimti žmogaus balso kontrolę ir gali pradėti kalbėti per to žmogaus burną – toks reiškinys yra vadinamas „čenelingu“.
Jeigu neuroklasteriui priklauso didžiulis skaičius neuronų ir jis turi visišką žmogaus kūno kontrolę, tai tuomet tai pasireiškia kaip „daugialypės asmenybės sutrikimas“.

Neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį turi prieigą prie aktuatorių valdymo (t.y. neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį gali sąveikauti su aplinka aktuatorių pagalba) yra vadinamas „pagrindine asmenybe“.
Aktuatorius (arba vykdomasis įrenginys) – tai mašinos komponentas, kuris yra atsakingas už judėjimą arba mechanizmo/sistemos kontroliavimą.
Žmoguje aktuatoriais yra: rankos, kojos, liežuvis ir t.t.
T.y. neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį turi prieigą prie rankų, kojų, liežuvio ir t.t. valdymo – toks neuroklasteris yra „pagrindinė asmenybė“.
Kiti neuroklasteriai neturi prieigos prie rankų, kojų, liežuvio ir t.t. valdymo – tokie neuroklasteriai yra vadinami „autonominiais neuroklasteriais“.
Neuroklasteriai, kurie neturi jokios prieigos arba turi tiktais trumpalaikę prieigą prie aktuatorių valdymo – tokie neuroklasteriai yra vadinami „autonominiais neuroklasteriais“.

Neuroklasterio užmigimas (t.y. intelektualaus agento arba asmenybės užmigimas) nutinka tuomet, kai:
1) valdymo komandos nebegali pasiekti aktuatorių (t.y. rankų, kojų, liežuvio, ir t.t.), ir neuroklasteris nebeturi galimybės valdyti aktuatorių (t.y. rankų, kojų, liežuvio, ir t.t.);
ir/arba
2) signalai iš daviklių (arba jutiklių, t.y. akių, ausų ir t.t.) nustoja pasiekti neuroklasterį ir neuroklasteris nebegauna duomenų apie supantį fizinį pasaulį.

Kai vienas neuroklasteris užmiega (t.y. praranda ryšį su aktuatoriais ir/arba jutikliais), tai kiti neuroklasteriai tuo metu gali išlikti budrūs (t.y. tebeturintys ryšį su jutikliais, t.y., akimis, ausimis, ir t.t.) arba gali pergriebt aktuatorių (t.y., rankų, kojų, liežuvio, ir kt.) valdymą.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Intelektualus_agentas
Dirbtiniame intelekte, intelektualus agentas (IA) – tai autonominis objektas, kuris aplinką stebi jutiklių (arba sensorių) pagalba ir veikia aplinką aktuatorių (arba vykdomųjų įrenginių) pagalba, ir kryptingai veikia siekdamas tikslų (t.y. jis yra racionalus agentas). Intelektualūs agentai taip pat gali mokytis arba panaudoti žinias, tam, kad pasiektų savo tikslus. Jie gali būti labai paprasti arba labai sudėtingi, pavyzdžiui, intelektualiu agentu yra refleksinė mašina, tokia kaip termostatas, taip pat intelektualiu agentu yra žmogus, taip pat intelektualiu agentu yra bendruomenė žmonių, kurie dirba kartu siekdami bendro tikslo.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligent_agent
In artificial intelligence, an intelligent agent (IA) is an autonomous entity which observes through sensors and acts upon an environment using actuators (i.e. it is an agent) and directs its activity towards achieving goals (i.e. it is rational). Intelligent agents may also learn or use knowledge to achieve their goals. They may be very simple or very complex: a reflex machine such as a thermostat is an intelligent agent, as is a human being, as is a community of human beings working together towards a goal.
Wikipedia

https://lt.wikipedia.org/wiki/Aktuatorius
Aktuatorius (arba vykdomasis įrenginys) – tai mašinos komponentas, kuris yra atsakingas už judėjimą arba mechanizmo/sistemos kontroliavimą.
Aktuatoriui yra reikalingas valdymo signalas ir energijos šaltinis. Valdymo signalas yra santykinai mažos galios. Valdymo signalu gali būti elektros įtampa arba srovė, pneumatinis arba hidraulinis slėgis, arba net žmogaus fizinė jėga. Tiekiamos energijos šaltiniu gali būti elektros srovė, hidraulinio skysčio slėgis arba pneumatinis slėgis. Aktuatorius į valdymo signalą reaguoja energiją (iš energijos šaltinio) paversdamas į mechaninį judėjimą.
Aktuatorius – tai mechanizmas, kurio pagalba valdymo sistema daro poveikį aplinkai. Valdymo sistema gali būti paprasta (paprasta mechaninė arba elektroninė sistema), programinė įranga (pavyzdžiui, spausdintuvo tvarkyklė, roboto valdymo sistema), žmogaus fizinis kūnas arba bet kokia kitokia įvestis.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Actuator
An actuator is a component of machines that is responsible for moving or controlling a mechanism or system.
An actuator requires a control signal and source of energy. The control signal is relatively low energy and may be electric voltage or current, pneumatic or hydraulic pressure, or even human power. The supplied main energy source may be electric current, hydraulic fluid pressure, or pneumatic pressure. When the control signal is received, the actuator responds by converting the energy into mechanical motion.
An actuator is the mechanism by which a control system acts upon an environment. The control system can be simple (a fixed mechanical or electronic system), software-based (e.g. a printer driver, robot control system), a human, or any other input.
Wikipedia

Tipiškas klasikinis autonominio neuroklasterio pavyzdys yra vadinamasis „Gabrielius“ (t.y. biblinis arkangelas Gabrielius), kuris pranašui Mahometui sudiktavo Korano tekstą.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Arkangelas_Gabrielius
Musulmonai tiki, kad Dievas per Arkangelą Gabrielių Mahometui apreiškė švenčiausią islamo knygą – Koraną.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
The Quran is the central religious text of Islam. Muslims believe that it represents the words of God revealed to Muhammad through the archangel Gabriel.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Spirit_(Islam)
<...> Archangel Gabriel (referred to as Jibral, Jibrīl, Jibrael, 'Džibril, Jabrilæ or Jibrail (جبريل, جبرائيل, [dʒibræːʔiːl], [dʒibrɛ̈ʔiːl], or [dʒibriːl]) in Islam), the archangel who, according to the Qur'an, was assigned by God to reveal the Qur'an to the prophet Muhammad. He is also the angel who delivered the Annunciation to Mary.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Gabriel
According to the Quran, God sent the Quran to the Islamic prophet Muhammad through His angel Gabriel (Jibra'il) and sent a message to most prophets, if not all, revealing their obligations. Gabriel is named numerous times in the Quran (2:97 and 66:4 for example). In 2:97, the Quran expressly narrates: Who is an enemy to Gabriel! For he it is who hath revealed (this scripture) to thy heart by God's leave, confirming that which was (revealed) before it, and a guidance and glad tidings to believers.
Gabriel makes a famous appearance in the Hadith of Gabriel, where he questions Muhammad on the core tenets of Islam.
In Muslim tradition, Gabriel is considered one of the primary archangels. Exegesis narrates that Muhammad saw Gabriel in his full angelic splendor only twice, the first being when he received his first revelation. Muslims also revere Gabriel for a number of historical events predating the first revelation. Muslims believe that Gabriel was the angel who informed Zachariah of John's birth as well as Mary of the future birth of Jesus and that Gabriel was one of three angels who had earlier informed Abraham of the birth of Isaac. These events of Zachariah and Mary can be found also in the Quran, mentioned in surah Maryam, below are some ayat from the Quran referring to the archangel Gabriel (interpretation of the meanings).
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангел_Гавриил
В исламе Джибриль (Джабраил) один из четырёх особо «приближенных» к Аллаху ангелов. Джибриль является главным посредником между Аллахом и пророками, в том числе и Мухаммедом. В Коране он упоминается как покровитель Мухаммеда, который защищает его вместе с Аллахом от неверующих. Через Джибриля Аллах ниспосылал Мухаммеду откровение — Коран.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Джибриль
Коран
Джибриль является главным посредником между Аллахом и пророками, в том числе и Мухаммедом. В Коране он упоминается как покровитель Мухаммеда, который защищает его вместе с Аллахом от неверующих. Через Джибриля Аллах ниспосылал Мухаммеду откровение — Коран.
Толкователи Корана относят к Джибрилю также такие обозначения как «дух» (ар-pyx), «дух святой» (рух аль-кудус), «дух верный» (ар-pyx аль-амин), «дух от повеления Аллаха» (рух мин амр Аллах). Аналогичные выражения употребляются в рассказах о пророке Исе (Иисус) и его матери Марьям (Мария); считается, что Коран связывает их и с Джибрилем.
Джибриль явился к Марьям, чтобы известить её о рождении сына.

Сунна
В исламском предании (сунна) подробно описывается роль Джибриля в жизни пророка Мухаммеда. В течение 23 лет он передавал Мухаммаду по частям Коран. Джибрил оберегал и наставлял Пророка, сопровождал его во время «ночного путешествия» в Иерусалим. Он также помогал ему в богословских спорах и войне против мекканских язычников.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_Voices_Movement
The Hearing Voices Movement is the name used by organizations and individuals advocating the "hearing voices approach", an alternative way of understanding the experience of those people who "hear voices". In the medical professional literature, ‘voices’ are most often referred to as auditory hallucinations or ‘verbal’ hallucinations. The movement uses the term ‘voices’, which it feels is a more accurate and 'user-friendly' term.
The movement was instigated by Marius Romme, Sandra Escher and Patsy Hage in 1987. It challenges the notion that to hear voices is necessarily a characteristic of mental illness. Instead it regards hearing voices as a meaningful and understandable, although unusual, human variation. It therefore rejects the stigma and pathologisation of hearing voices and advocates human rights, social justice and support for people who hear voices that is empowering and recovery focused. The movement thus challenges the medical model of mental illness, specifically the validity of the schizophrenia construct.
<...>
Organisation
The Hearing Voices Movement was established in 1987 by Romme and Escher, both from the Netherlands, with the formation of Stichting Weerklank (Foundation Resonance), a peer led support organisation for people who hear voices. In 1988, the Hearing Voices Network was established in England with the active support of Romme. Since then, networks have been established in 35 countries.
<...>
Hearing Voices Groups
Hearing Voices Groups are based on an ethos of self-help, mutual respect and empathy. They provide a safe space for people to share their experiences and to support one another. They are peer support groups, involving social support and belonging, not necessarily therapy or treatment. Groups offer an opportunity for people to accept and live with their experiences in a way that helps them regain some power over their lives. There are hundreds of hearing voices groups and networks across the world. In 2014 there were more than 180 groups in the UK. These include groups for young people, people in prison, women and people from Black and Minority Ethnic communities.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Hearing_Voices_Network
Hearing Voices Networks, closely related to the Hearing Voices Movement, are peer-focused national organisations for people who hear voices (commonly referred in western culture as auditory hallucinations) and supporting family members, activists and mental health practitioners. Members may or may not have a psychiatric diagnosis. Networks promote an alternative approach, where voices are not necessarily seen as signs of mental illness. Networks regard hearing voices as a meaningful and understandable, although unusual, human variation. In themselves voices are not seen as the problem. Rather it is the relationship the person has with their voices that is regarded as the main issue.
<...>
Hearing Voices Groups
The development of peer support groups for voice-hearers, known as “hearing voices groups” (HVGs), are an essential part of the work of Hearing Voices Networks throughout the world. For instance there are over 180 groups in England, 60 in Australia and growing numbers of groups in the USA.
Wikipedia

https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/h/hearing-voices
Hearing voices
It is estimated that between 5% and 28% of the general population hears voices that other people do not.
<...>
Most people have had at least one experience of hearing a voice when there was no one around them. One study found that only around 25% of persons who hear voices also have a psychotic disorder. While children below the age of 12 have reported hearing voices, in 75% of cases, the voices stopped by the age of 13. Where the voices persist through to adolescence and adulthood, it usually is the case that there is an underlying mental health issue.
Mental Health Foundation

http://www.independent.co.uk/....heads-are-being-encouraged-to-talk-back-10001499.html
The enemy within: People who hear voices in their heads are being encouraged to talk back
By William Lee Adams
Independent. 25 January 2015

http://www.theglobeandmail.com/....voices-in-your-head-not-necessarily-sign-of-serious-mental-illness/article25414537/
How hearing voices, long assumed a sign of mental illness, can be a part of the human experience
By Wency Leung
The Globe and Mail. July 12, 2015

Keletas neuroklasterių gali turėti prieigą prie tų pačių neuroninių resursų (vizualinės/klausos/motorinės/t.t. sistemos, atminties ir t.t.), ir čia yra galimi keli scenarijai:
1) keletas neuroklasterių vienu ir tuo pačiu metu gauna prieigą prie tų pačių neuroninių resursų;
arba
2) vienu metu tiktais vienas neuroklasteris gali gaut prieigą prie konkretaus neuroninio resurso (pagal semaforo principą).

https://en.wikipedia.org/wiki/Semaphore_(programming)
Informatikoje semaforas yra kintamasis, kurio pagalba yra reguliuojama prieiga prie bendro resurso, kuriuo dalijasi keletas procesų tuo pačiu metu. Semaforai yra naudojami daugiaprocesėse operacinėse sistemose, kuriose daug procesų dalinasi vienu ir tuo pačiu resursu.
In computer science, a semaphore is a variable or abstract data type that is used for controlling access, by multiple processes, to a common resource in a concurrent system such as a multiprogramming operating system.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_exclusion
In computer science, mutual exclusion is a property of concurrency control, which is instituted for the purpose of preventing race conditions; it is the requirement that one thread of execution never enter its critical section at the same time that another, concurrent thread of execution enters its own critical section.
The requirement of mutual exclusion was first identified and solved by Edsger W. Dijkstra in his seminal 1965 paper titled Solution of a problem in concurrent programming control, which is credited as the first topic in the study of concurrent algorithms.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мьютекс
Мью́текс (англ. mutex, от mutual exclusion — «взаимное исключение») — аналог одноместного семафора, служащий в программировании для синхронизации одновременно выполняющихся потоков.
Мьютекс отличается от семафора тем, что только владеющий им поток может его освободить, т.е. перевести в отмеченное состояние. Мьютексы — это один из вариантов семафорных механизмов для организации взаимного исключения. Они реализованы во многих ОС, их основное назначение — организация взаимного исключения для потоков из одного и того же или из разных процессов.
Мьютексы — это простейшие двоичные семафоры, которые могут находиться в одном из двух состояний — отмеченном или неотмеченном (открыт и закрыт соответственно). Когда какой-либо поток, принадлежащий любому процессу, становится владельцем объекта mutex, последний переводится в неотмеченное состояние. Если задача освобождает мьютекс, его состояние становится отмеченным.
Задача мьютекса — защита объекта от доступа к нему других потоков, отличных от того, который завладел мьютексом. В каждый конкретный момент только один поток может владеть объектом, защищённым мьютексом. Если другому потоку будет нужен доступ к переменной, защищённой мьютексом, то этот поток блокируется до тех пор, пока мьютекс не будет освобождён.
Цель использования мьютексов — защита данных от повреждения в результате асинхронных изменений (состояние гонки), однако могут порождаться другие проблемы — такие, как взаимная блокировка (клинч).
Wikipedia

Skirtingi neuroklasteriai gali turėti skirtingo lygmens prieigą prie neuroninių resursų.
Pagrindinė asmenybė turi prieigą prie motorinės žievės (t.y. smegenų dalies, įgalinančios valdyt fizinį kūną), prie regimosios žievės, prie klausos žievės, prie atminties resursų ir t.t.
Tuo tarpu autonominiai neuroklasteriai (t.y. asmenybės) gali turėti tiktais ribotą prieigą ir tiktais prie dalies smegenų zonų.
Kaip kad pavyzdžiui, vienas autonominis neuroklasteris gali turėti prieigą prie regos sistemos, tuo tarpu kiti neuroklasteriai (t.y. asmenybės) gali būti akli.


Neuroklasteriai
Supaprastinta schema: pagrindinės asmenybės ir autonominių neuroklasterių valdomos smegenų zonos.


Neuroklasteriai
Supaprastinta schema: pagrindinės asmenybės ir autonominių neuroklasterių valdomos smegenų zonos.


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26468893
Abstract
We present the case of a patient having dissociative identity disorder (DID) who-after 15 years of misdiagnosed cortical blindness--step-by-step regained sight during psychotherapeutic treatment. At first only a few personality states regained vision whereas others remained blind. This could be confirmed by electrophysiological measurement, in which visual evoked potentials (VEPs) were absent in the blind personality states but were normal and stable in the seeing states. A switch between these states could happen within seconds. We assume a top-down modulation of activity in the primary visual pathway as a neural basis of such psychogenic blindness, possibly at the level of the thalamus. VEPs therefore do not allow separating psychogenic blindness from organic disruption of the visual pathway. In summary, psychogenic blindness seems to suppress visual information at an early neural stage.
Sight and blindness in the same person: Gating in the visual system. Strasburger H1, Waldvogel B2. Psych J. 2015 Dec;4(4):178-85. doi: 10.1002/pchj.109. Epub 2015 Oct 15.

http://blogs.discovermagazine.com/neuroskeptic/...V35Tz9J96Uk
A new paper reports the fascinating and perplexing case of a woman who reported that she was host to multiple personalities – some of whom were completely blind. The paper is called "Sight and blindness in the same person: gating in the visual system", authored by German psychologists Hans Strasburger and Bruno Waldvogel.<...>
Her eyes were not damaged in the accident; instead, doctors attributed her loss of vision to brain damage: cortical blindness.
Years later, B. T. entered psychotherapy for her DID. In therapy, she manifested ten different identities or personalities, which differed in “name, reported age, gender, attitudes, voice, gesture, facial expressions” and other characteristics. Such a multiplicity of selves is not uncommon in DID patients.
But in B. T.’s fourth year in therapy, something unexpected happened: she regained her sight – but only some of the time. Some of B. T.’s personalities became able to see, while others remained blind. Strasburger and Waldvogel write that “Sighted and blind states could alternate within seconds.”
Now, by itself, this would be an odd psychological case study, but rather difficult to interpret, because the whole case would revolve around B. T.’s self-reports of her blindness. For instance, one interpretation would be that B. T. was malingering, for instance – that she had “made up” the blindness, and possibly also the extra personalities.
But Strasburger and Waldvogel present some remarkable evidence that seems to exclude malingering as a possibility: they show that when B. T. was “blind”, her brain actually didn’t respond to visual stimuli. To do this, they used EEG to measure visual evoked potentials (VEPs). A VEP is an electrical response generated in the visual cortex of the brain in response to stimulation. The absence of VEPs is suggestive of blindness.
Strasburger and Waldvogel show that B. T.’s brain generates normal VEPs when she’s in a “sighted” personality state, but that when she’s “blind”, there is a total absence of VEPs:
BT_VEP1
In the “sighted” condition, a sharp downwards peak is visible at approximately 100 milliseconds after the stimulus is presented. But the same stimulus evokes no detectable response in the “blind” condition.
This is really quite something.
Multiple Personalities, Blindness and the Brain
By Neuroskeptic. November 20, 2015. Discover Magazine Blogs.

Kuriose konkrečiai smegenų zonose randasi pagrindinė asmenybė (ir/arba autonominiai neuroklasteriai) galima nustatyti štai tokiu metodu – paeiliui išjunginėjant (t.y. užmigdant) vienas arba kitas smegenų zonas, ir stebint ar tos išjungtos smegenų zonos įtakoja pagrindinės asmenybės (ir/arba autonominių neuroklasterių) veiklą ar neįtakoja.
Šią paieškos procedūrą galima atlikti naudojant, pavyzdžiui, natrio amobarbitalį, kurį suleidžiant į kraujagysles, maitinančias vienas ar kitas smegenų zonas, yra išjungiamos/užmigdomos šios smegenų zonos.
Pats paprasčiausias šios procedūros atvejis yra taip vadinamasis „WADA test“, kurio metu natrio amobarbitalį suleidžia į miego arteriją, maitinančią dešinį arba kairįjį pusrutulį – ir tokiu būdu vienas pusrutulis yra išjungiamas/užmigdamas. Ir tokiu būdu galima nustatyti ar tame užmigtame pusrutulyje yra autonominis neuroklasteris (generuojantis „demoniškos dvasios balsą“ ar kitokią veiklą) ar jo ten nėra.

https://en.wikipedia.org/wiki/Wada_test
The Wada test, also known as the intracarotid sodium amobarbital procedure (ISAP) establishes cerebral language and memory representation of each hemisphere.

Method
Medical professionals conduct the test with the patient awake. Essentially, they introduce a barbiturate (usually sodium amobarbital) into one of the internal carotid arteries via a cannula or intra-arterial catheter from the femoral artery. They inject the drug into one hemisphere at a time into the right or left internal carotid artery. If the right carotid is injected, the right side of the brain is inhibited and cannot communicate with the left side. The effect shuts down any language and or memory function in that hemisphere in order to evaluate the other hemisphere ("half of the brain"). An EEG recording at the same time confirms that the injected side of the brain is inactive as a neurologist performs a neurological examination. The neurologist engages the patient in a series of language and memory related tests. They evaluate the memory by showing a series of items or pictures to the patient and—within a few minutes, as soon as the effect of the medication dissipates—testing the patient's ability to recall. The test is typically administered by a neuropsychologist as a result of expertise in psychometric testing. Correlation with formal neuropsychological testing has some predictive power regarding seizure outcome following anterior temporal lobectomy.
There is currently great variability in the processes used to administer the test, and so it is difficult to compare results from one patient to the other.

Uses
The test is usually performed prior to ablative surgery for epilepsy and sometimes prior to tumor resection. The aim is to determine which side of the brain is responsible for certain vital cognitive functions, namely speech and memory. The risk of post-operative cognitive change can be estimated, and depending on the surgical approach employed at the epilepsy surgery center, the need for awake craniotomies can be determined as well.
The Wada test has several interesting side-effects. Drastic personality changes are rarely noted, but disinhibition is common. Also, contralateral hemiplegia, hemineglect and shivering are often seen. During one injection, typically the left hemisphere, the patient experiences impaired speech and language or is completely unable to express or understand language. Though the patient may not be able to talk, sometimes their ability to sing is preserved. This is because music and singing uses a different part of the brain than speech and language. Recovery from the anesthesia is rapid, and EEG recordings and distal grip strength may be used to determine when the medication has worn off. Generally, recovery of speech is dysphasic (contains errors in speech or comprehension) after a language dominant hemisphere injection.
Though generally considered a safe procedure, there are at least minimal risks associated with the angiography procedure that guides the catheter to the internal carotid artery, perhaps related to the physician's experience. As such, researchers are looking into non-invasive ways to determine language and memory laterality—such as fMRI, TMS, magnetoencephalography, and near-infrared spectroscopy).

History
The Wada test is named after Canadian neurologist and epileptologist Juhn Atsushi Wada, of the University of British Columbia. He developed the test while he was a medical resident in Japan just after World War II, when he was receiving training in neurosurgery. Wada developed the technique of transient hemispheric anesthetization through carotid amytal injection to decrease the cognitive side effects associated with bilateral electroconvulsive therapy. He published the initial description of motor, sensory, language, and effects on the "conscious state" in 1949, in Japanese. During his fellowship at the Montreal Neurological Institute, he introduced the test to the English-speaking world.
Wikipedia

Jessica Lavigne ir Acacia Ives, kurios teigia, kad turi DAS (daugialypės asmenybės sutrikimą), aiškina DAS pateikdama gerą analogiją:
„Tavo kūnas – tai automobilis, ir prie vairo tu esi vienas, tačiau yra dar kažkas kitas, sėdintis keleivio sėdynėje, plius yra dar kažkas kitas, sėdintis ant galinės sėdynės, ir dar yra žmonės, kurie yra automobilio bagažinėje. Štai šitaip aš apie tai visada galvoju. Tavo suvokimo lygmenį apsprendžia tai, kokioje konkrečioje automobilio vietoje tu randiesi. Jeigu tu sėdi ant priekinės sėdynės, tai tu gali matyti viską. Jeigu tu sėdi ant galinės sėdynės, tai tu gali matyti tik šiek tiek. O jeigu tu esi automobilio bagažinėje, tai tuomet tu nematai nieko. Štai šitaip aš apibūdinčiau „suvokimą“. Asmenybės gali būti pasodintos į skirtingas vietas automobilyje, ir jos gali pamatyti kažkiek to, ką tu darai. O kartais jos gali pergriebti automobilio vairą – ir, žinoma, būtent tai aš vadinu (asmenybės) „persijungimu“.“

https://www.youtube.com/watch?v=dVLDWpQ__9U#t=12m19s&end=13m30s

(Original) DID Self-Made Documentary. MultiplicityAndMe
Trukmė: 1 minutė (pradedant nuo 12-os minutės 19 sekundžių, baigiant 13-a minute 30 sekundžių). Bendra trukmė: 31 minutė

https://www.youtube.com/watch?v=0eFMbpK0Yro#t=5m44s&end=7m08s

Trigger Warnings Dissociative identity disorder Q&A || Part 2
Trukmė: 2 minutės (pradedant nuo 5-os minutės 44 sekundžių, baigiant 7-a minute 8 seconds). Bendra trukmė:: 15 minučių

Neuroklasterinio Smegenų Modelio oponentai labai dažnai pateikia argumentą, kad „smegenyse nėra jokios vietos, kur būtų galima paslėpti antrą asmenybę, jau nekalbant apie daugiau asmenybių“.
Paanalizuokime atidžiau – o koks smegenų tūris yra reikalingas tam, kad jame sutilptų viena asmenybė. Priminsime, kad papūgos ir kiti paukščiai gali kalbėti, nepaisant to, kad jų smegenų tūris yra labai mažas. Jei nagrinėjant pagal tūrį, tai į žmogaus smegenis gali lengvai sutilpti didelis skaičius „kalbančių papūgų“ smegenų, t.y. asmenybių (vadinamųjų „balsų galvoje“).

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Talking_birds
Talking birds

African grey parrot
List of amazon parrots
Blue-fronted amazon
Barred parakeet
Blue-and-yellow macaw
Budgerigar
Cockatiel
Cockatiel (aviculture)
Common hill myna
Common myna
Common raven
Common starling
Corvus
Galah
Hyacinth macaw
Little corella
Long-billed corella
Lutino cockatiel
Red-and-green macaw
Scarlet macaw
Palm cockatoo
Monk parakeet
Parrotlet
Pied cockatiel
Psittacus
Red-shouldered macaw
Red-tailed black cockatoo
Rose-ringed parakeet
Salmon-crested cockatoo
Sulphur-crested cockatoo
Sun parakeet
Timneh parrot
Tui (bird)
Western corella
White-faced cockatiel
White-necked raven
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_(parrot)
Alex (1976 – September 6, 2007) was an African grey parrot and the subject of a thirty-year (1977–2007) experiment by animal psychologist Irene Pepperberg, initially at the University of Arizona and later at Harvard University and Brandeis University. When Alex was about one year old, Pepperberg bought him at a pet shop. The name "Alex" was an acronym for avian language experiment, or avian learning experiment.
<…>
Accomplishments
Pepperberg did not claim that Alex could use "language", instead saying that he used a two-way communications code. Listing Alex's accomplishments in 1999, Pepperberg said he could identify 50 different objects and recognize quantities up to six; that he could distinguish seven colors and five shapes, and understand the concepts of "bigger", "smaller", "same", and "different", and that he was learning "over" and "under". Alex passed increasingly difficult tests measuring whether humans have achieved Piaget's Substage 6 object permanence. Alex showed surprise and anger when confronted with a nonexistent object or one different from what he had been led to believe was hidden during the tests.
Alex had a vocabulary of over 100 words, but was exceptional in that he appeared to have understanding of what he said. For example, when Alex was shown an object and was asked about its shape, color, or material, he could label it correctly. He could describe a key as a key no matter what its size or color, and could determine how the key was different from others. Looking at a mirror, he said "what color", and learned "grey" after being told "grey" six times. This either made him the first and only non-human animal to have ever asked an existential question (apes who have been trained to use sign-language have so far failed to ever ask a single question), or his parroting the question phrase was very luckily situated.
Alex was said to have understood the turn-taking of communication and sometimes the syntax used in language. He called an apple a "banerry" (pronounced as rhyming with some pronunciations of "canary"), which a linguist friend of Pepperberg's thought to be a combination of "banana" and "cherry", two fruits he was more familiar with.
Alex could add, to a limited extent, correctly giving the number of similar objects on a tray. Pepperberg said that if he could not count, the data could be interpreted as his being able to estimate quickly and accurately the number of something, better than humans can. When he was tired of being tested, he would say "Wanna go back", meaning he wanted to go back to his cage, and in general, he would request where he wanted to be taken by saying "Wanna go...", protest if he was taken to a different place, and sit quietly when taken to his preferred spot. He was not trained to say where he wanted to go, but picked it up from being asked where he'd like to be taken.
If the researcher displayed irritation, Alex tried to defuse it with the phrase, "I'm sorry." If he said "Wanna banana", but was offered a nut instead, he stared in silence, asked for the banana again, or took the nut and threw it at the researcher or otherwise displayed annoyance, before requesting the item again. When asked questions in the context of research testing, he gave the correct answer approximately 80 percent of the time.
Once, Alex was given several different colored blocks (two red, three blue, and four green—similar to the picture above). Pepperberg asked him, "What color three?" expecting him to say blue. However, as Alex had been asked this question before, he seemed to have become bored. He answered "five!" This kept occurring until Pepperberg said "Fine, what color five?" Alex replied "none". This was said to suggest that parrots, like children, get bored. Sometimes, Alex answered the questions incorrectly, despite knowing the correct answer.
Preliminary research also seems to indicate that Alex could carry over the concept of four blue balls of wool on a tray to four notes from a piano. Pepperberg was also training him to recognize "4" as "four". Alex also showed some comprehension of personal pronouns; he used different language when referring to himself or others, indicating a concept of "I" and "you".
In July of 2005, Pepperberg reported that Alex understood the concept of zero. If asked the difference between two objects, he also answered that; but if there was no difference between the objects, he said "none", which meant that he understood the concept of nothing or zero. In July 2006, Pepperberg discovered that Alex's perception of optical illusions was similar to human perception.
Pepperberg was training Alex to recognize English phonemes, in the hope that he would conceptually relate an English written word with the spoken word. He could identify sounds made by two-letter combinations such as SH and OR.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Говорящие_птицы
Говорящие птицы

Алекс (попугай)
Амазоны
Ара (род)
Белощёкий ворон
Благородный зелёно-красный попугай
Большой желтохохлый какаду
Волнистый попугайчик
Ворон
Галка
Гиацинтовые ара
Гиацинтовый ара
Гологлазый какаду
Голубой ара
Горный ара
Жако
Желтошейный ара
Зеленокрылый ара
Индийский кольчатый попугай
Какаду
Калита (птица)
Канарский канареечный вьюрок
Каштановолобый ара
Корелла
Королевский амазон
Краснобрюхий ара
Красноспинный ара
Красноухий ара
Краснохвостые попугаи
Красный ара
Кубинский амазон
Малый гиацинтовый ара
Малый солдатский ара
Молуккский какаду
Настоящие попугаи
Настоящие попугаи (триба)
Неотропические попугаи
Новозеландский туи
Носатый какаду
Обыкновенная майна
Обыкновенный скворец
Плоскохвостые попугаи
Попугаевые
Попугаеобразные
Ракетохвостые попугаи
Розовый какаду
Священная майна
Серая ворона
Сине-жёлтый ара
Синегорлый ара
Синелобый амазон
Синелобый малый ара
Солдатский ара
Солнечная аратинга
Спарки (попугай)
Толстоклювый попугай Катерины
Тонкоклювый какаду
Траурный какаду Бэнкса
Чёрный какаду
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Алекс_(попугай)
Алекс (1976 — 6 сентября 2007) — африканский серый попугай, который получил известность из-за экспериментов доктора наук Айрин Пепперберг.

Этимология имени попугая
Попугай был назван по программе Avian Language EXperiment (птичий языковой эксперимент; позже Avian Learning EXperiment — опыт обучения птицы).
<…>
Достижения
В 1999 году д-р Пепперберг опубликовала достижения жако, в которых говорится, что Алекс мог определить до пятидесяти различных объектов и опознать одновременно до шести предметов, он может различать семь цветов и пять фигур, а также осознавать понятия «больше», «меньше», «одно и то же», «разные», «над» и «под». Словарный запас попугая составлял около 150 слов, но что является самым исключительным в эксперименте и попугае, это то, что он — понимал, о чём говорил. К примеру, когда Алексу демонстрировали объект и задавали вопрос о его форме, цвете или материале, он давал верные ответы. Если попугая спрашивали о разнице между двумя предметами, он отвечал одинаковые они или разные («Да/Нет»), и — в чём разница. Алекс способен вести простой математический расчёт. Когда однажды жако устал от эксперимента, он заявил: «Wanna go back» (Хочу уйти), желая вернуться к себе в клетку. Если исследовательница демонстрировала раздражительность и отрицание, Алекс говорил: «I’m sorry» (Извини). Когда попугаю предложили орех, он утвердительно попросил: «Хочу банан», и, молча подождав — вновь попросил бананы. Когда ему дали орех вместо банана, он запустил им в исследовательницу. Во время научно-исследовательской работы с попугаем, 80 процентов ответов были логически верными.
Эксперименты показали, что Алекс может различать предметы одинакового цвета, но разные по составу материалов из которых они были сделаны. Д-р Пепперберг научила попугая узнавать и называть написанные цифры.
В июле 2005 года Пепперберг сообщила, что Алекс осознает значение понятие нуля. В июле 2006 года она обнаружила, что Алекс также воспринимает оптические иллюзии — аналогично человеческому восприятию.
При обучении попугая чтению, д-р Пепперберг обучила птицу различать некоторые буквы, в результате Алекс стал определять комбинационные звуки при слиянии букв английского алфавита — такие, как SH и OR.
Wikipedia

Įdomu tai, kad daugelis pseudomokslininkų teigia, kad gebėjimas abstrahuoti reikalauja aukšto intelekto (arba „sąmonės“ turėjimo), tačiau yra labai lengva parodyti šio teiginio klaidingumą.
Priminsime, kad visi organizmai sugeba atskirti „maistą“ nuo „ne-maisto“. Tačiau, „maistas“ ir „ne-maistas“ yra abstraktūs objektai. O tai reiškia, kad visi organizmai turi gebėjimą abstrahuoti.

https://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction
Abstraction in its main sense is a conceptual process by which general rules and concepts are derived from the usage and classification of specific examples, literal ("real" or "concrete") signifiers, first principles, or other methods. "An abstraction" is the product of this process—a concept that acts as a super-categorical noun for all subordinate concepts, and connects any related concepts as a group, field, or category.
Conceptual abstractions may be formed by filtering the information content of a concept or an observable phenomenon, selecting only the aspects which are relevant for a particular purpose. For example, abstracting a leather soccer ball to the more general idea of a ball selects only the information on general ball attributes and behavior, eliminating the other characteristics of that particular ball. In a type–token distinction, a type (e.g., a 'ball') is more abstract than its tokens (e.g., 'that leather soccer ball').
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абстракция
Абстракция (от лат. abstractio — отвлечение) — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей объекта (предмета или явления) с целью выделения их существенных, закономерных признаков; абстрагирование — теоретическое обобщение как результат такого отвлечения.<...>
Абстрагирование — это мысленное выделение, вычленение некоторых элементов конкретного множества и отвлечение их от прочих элементов данного множества.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_and_concrete
Abstract and concrete are classifications that denote whether a term describes an object with a physical referent or one with no physical referents.
<…>
Examples of abstract and concrete objects
Abstract Concrete
Tennis A tennis match
Redness The red coloring of an apple
Five Five cars
Wikipedia

Kai kurie religiniai adeptai teigia, kad asmenybė/siela/dvasia/sąmonė/ir t.t. randasi ne smegenyse, ir kaip įrodymą jie pateikia pavyzdį žmogaus, kuris atseit gyvena neturėdamas smegenų.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61127-1/fulltext
A 44-year-old man presented with a 2-week history of mild left leg weakness. At the age of 6 months, he had undergone a ventriculoatrial shunt, because of postnatal hydrocephalus of unknown cause. When he was 14 years old, he developed ataxia and paresis of the left leg, which resolved entirely after shunt revision. His neurological development and medical history were otherwise normal. He was a married father of two children, and worked as a civil servant. On neuropsychological testing, he proved to have an intelligence quotient (IQ) of 75: his verbal IQ was 84, and his performance IQ 70. CT showed severe dilatation of the lateral ventricles (figure); MRI revealed massive enlargement of the lateral, third, and fourth ventricles, a very thin cortical mantle and a posterior fossa cyst. We diagnosed a non-communicating hydrocephalus, with probable stenosis of Magendie's foramen (figure). The leg weakness improved partly after neuroendoscopic ventriculocisternostomy, but soon recurred; however, after a ventriculoperitoneal shunt was inserted, the findings on neurological examination became normal within a few weeks. The findings on neuropsychological testing and CT did not change.

Massive ventricular enlargement, in a patient with normal social functioning
Figure
Massive ventricular enlargement, in a patient with normal social functioning
(A) CT; (B, C) T1-weighted MRI, with gadolinium contrast; (D) T2-weighted MRI. LV=lateral ventricle. III=third ventricle. IV=fourth ventricle. Arrow=Magendie's foramen. The posterior fossa cyst is outlined in (D).
Brain of a white-collar worker
By Dr Lionel Feuillet, MD, Henry Dufour, PhD, Jean Pelletier, PhD. The Lancet. Volume 370, No. 9583, p262, 21 July 2007

Panagrinėkime atidžiau šį konkretų atveju. Čia mums prisireiks neuroanatomijos žinių. Čia reikia suprasti ką reiškia angliškas terminas „ventricles of the brain“ – lietuviškai tai reiškia „smegenų skilveliai“, kitaip sakant, tai ertmės smegenyse, kurios yra pripildytos smegenų skysčio.

https://en.wikipedia.org/wiki/Ventricular_system
The ventricular system is a set of four interconnected cavities (ventricles) in the brain, where the cerebrospinal fluid (CSF) is produced.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Желудочки_головного_мозга
Желудочки головного мозга — полости в головном мозге, заполненные спинномозговой жидкостью
Wikipedia

Pas kiekvieną žmogų smegenyse yra ertmės, paprasčiausiai šiuo konkrečiu atveju ertmės yra didesnės nei kad įprastai. Tai reiškia, kad šis žmogus turi smegenis, tiktais ertmės jo smegenyse yra didesnės nei kad įprastai. Tai reiškia, kad smegenų tūris pas šį žmogų yra mažesnis nei kad įprastai. Straipsnyje teigiama, kad šis vyras turėjo normalų paprastą gyvenimą, vedė žmoną ir tapo dviejų vaikų tėvu, ir kad atseit tai yra stebuklas.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(07)61127-1/fulltext
He was a married father of two children, and worked as a civil servant.
Brain of a white-collar worker
By Dr Lionel Feuillet, MD, Henry Dufour, PhD, Jean Pelletier, PhD. The Lancet. Volume 370, No. 9583, p262, 21 July 2007

http://mir24.tv/news/world/13368328
С тех пор француз вел обычную жизнь, стал мужем и отцом двоих малышей.
Француз прожил почти полвека без мозга
"МИР24" интернет-портал" ("MIR24.TV")

Tačiau niekas neiškelia elementaraus klausimo: o koks smegenų tūris yra reikalingas vadinamajam „normaliam gyvenimui“, ir apskritai – kas tai yra „normalu“? Priminsime, kad burundukas taip pat be jokių problemų gali „vesti žmoną ir tapti tėvu vaikams“, nepaisant to, kad burunduko smegenys yra labai mažos, daug mažesnės nei žmogaus, aprašyto straipsnyje. Iš esmės, „normalus gyvenimas“ susiveda į gebėjimą „valgyti, miegoti, poruotis ir apsiginti“ – o šiems tikslams pasiekti pilnai pakanka nedidelio tūrio smegenų.
Detaliau skaitykite straipsnyje „Kas tai yra „norma”? „Normos” prasmė.
Iš aukščiau pateiktų pavyzdžių matome, kad „normaliam gyvenimui“ (t.y. gebėjimui „valgyti, miegoti, poruotis ir apsiginti“ ir net kalbėti) pilnai pakanka nedidelio tūrio smegenų. T.y. vienai asmenybei pilnai pakanka nedidelio tūrio smegenų. Kuo didesnės smegenys, tuo didesnį skaičių asmenybių (autonominių neuroninių klasterių) tokios smegenys gali sutalpinti.

Neuroklasterinis Smegenų Modelis „asmenybę“ apibrėžia kaip „intelektualų agentą“.
„Intelektualus agentas“ – tai terminas iš robototechnikos ir dirbtinio intelekto srities.
Dirbtiniame intelekte, intelektualus agentas – tai autonominis objektas, kuris aplinką stebi jutiklių (arba sensorių) pagalba ir veikia aplinką aktuatorių (arba vykdomųjų įrenginių) pagalba.
Niekas nesiginčija dėl to, kad kompiuteriniame žaidime gali egzistuoti daug asmenybių/agentų, ir jos visos egzistuoja viename ir tame pačiame kompiuteryje.
Tačiau smegenys irgi yra skaičiavimo mašina, ir todėl smegenims galioja lygiai tie patys principai kaip ir elektroniniam kompiuteriui – smegenyse irgi gali egzistuoti daug agentų/asmenybių vienu metu.
1747 metais Julien Offray de la Mettrie savo veikale „L'homme machine“ („Žmogus-mašina“) suformulavo teiginį, kad žmonės ir gyvūnai yra tiktais automatai/mašinos. Julien Offray de la Mettrie neigė egzistavimą sielos, kaipo substancijos, galinčios egzistuot atskirai nuo materijos. Doktrina, kad žmogus yra mašina vis dar nėra visuotinai priimta ir vis dar sutinka didelį pasipriešinimą iš religinių adeptų, kurie mimikruoja atseit esantys „mokslininkais“.
Neuroklasteriniame Smegenų Modelyje žmogus yra apibrėžiamas kaip biorobotas, kuris yra valdomas masiškai paralelinės skaičiavimo mašinos su pavadinimu „smegenys“.
Toks priėjimas išmuša pagrindą iš po kojų religiniams adeptams, tikinantiems religine dogma apie „nedalomą-vieną-sąmonę“, todėl religiniai adeptai kovoja iki paskutinio kraujo lašo prieš Neuroklasterinį Smegenų Modelį.

Kai žmogus budrumo būsenoje pirmą kartą pamato/sutinka naują objektą, tai tam tikra smegenų zona/sritis (t.y. neuronų klasteris) automatiškai išsaugo to objekto modelio reprezentaciją. Šis neuronų klasteris išsaugo visą informaciją apie objektą – apie jo išvaizdą, apie judesių manierą, ir t.t. Kai žmogus nueina miegoti, tai sapno metu pagrindinė asmenybė mato ir bendrauja su objektais/personažais, kuriuos nupiešia/imituoja atitinkamas neuroklasteris, kuriame yra išsaugoti šių objektų/personažų modeliai.
Kai žmogus prabunda, tai po pabudimo yra trumpas laiko tarpas, kurio metu pagrindinė asmenybė mato vaizdus ateinančius iš abiejų pasaulių: 1) iš sapnų simuliatoriaus, ir 2) iš fizinio pasaulio (t.y. iš jutimo organų); šie abu vaizdai dalinai persidengia tarpusavyje, ir žmogus vienu ir tuo pačiu metu mato vaizdus tiek iš vieno, tiek ir iš kito pasaulio. Paprastai toks momentas trunka labai trumpai, tačiau esant tam tikroms sąlygoms, o taip pat panaudojus tam tikrus specialius pratimus ir metodus, jis gali užtrukti ilgiau. Esant šioje tarpinėje būsenoje, kai vaizdai iš abiejų pasaulių persidengia vienas su kitu, žmogus gali lengvai pamatyti įvairias dvasias/angelus/demonus/t.t. Kai žmogus pilnai prabunda, tai visos šios dvasios/angelai/demonai/t.t. išsisklaido ir tampa nematomi. Tačiau esant tam tikroms sąlygoms, vaizdai, ateinantys iš sapnų simuliatoriaus, gali persidengti su vaizdais iš realaus fizinio pasaulio, netgi kai žmogus yra pilno budrumo būsenoje. Pagrindinė asmenybė neturi jokių įrankių, kurių pagalba būtų galima atskirti virtualius objektus nuo realaus pasaulio objektų. Pagrindinei asmenybei objektas iš sapnų simuliatoriaus atrodo labai realistiškai. Vaizdai, kuriuos nupaišo sapnų simuliatorius, yra trimačiai ir, kai būdamas pilno budrumo būsenoje žmogus mato tokį objektą (tarkim dvasią/angelą/demoną/ir t.t.), tai toks objektas turi trimatę formą ir yra patalpintas į trimatę aplinką (kambarį/lauką/ir t.t.), ir žmogus gali vaikščioti aplinkui tą virtualų objektą iš visų pusių lygiai taip pat, kaip kad jeigu tas objektas būtų realus fizinis objektas. Šį virtualų objektą/personažą mato tiktais tas žmogus, kurio smegenyse tas objektas yra generuojamas. Kiti žmonės negali matyti šio virtualaus objekto/personažo, netgi jeigu jie randasi fiziškai šalimais žmogaus, matančio virtualius objektus. Priežastis tam yra labai paprasta – objektas/personažas egzistuoja tiktais to žmogaus smegenyse. Kadangi žmonės neturi pakankamai žinių apie smegenų fiziologiją, tai žmonės naiviai tiki, kad tokie virtualūs personažai yra „dvasinės būtybės“ gyvenančios „dvasiniame pasaulyje“. Pagrindinė asmenybė mato/girdi/jaučia „dvasines būtybes/objektus“ dėl labai paprasto mechanizmo – viena smegenų dalis veikia kaip stebėtojas (pagrindinė asmenybė stebi), o kitos smegenų dalys veikia kaip „menininkai“, kurie nupaišo tas „dvasines būtybes/objektus“ pagrindinei asmenybei. „Dvasinių būtybių/objektų“ matymas kartais dar yra vadinamas „nuotoliniu regėjimu“, „trečiąja akimi“ ir t.t.

Kai žmogus, matantis „dvasines būtybes“, papasakoja kitiems žmonėms apie savo „dvasinius regėjimus“, tai čia yra galimi du įvykių scenarijai:
1) jeigu to žmogaus „dvasinis regėjimas“ atitinka dogmas religijos, kuri vyrauja tame geografiniame regione, tada toks žmogus yra paskelbiamas šventuoju, ir tos religijos adeptai pradeda aukštinti ir garbinti tą žmogų;
2) jeigu to žmogaus „dvasinis regėjimas“ prieštarauja dogmoms religijos, kuri vyrauja tame geografiniame regione, tada toks žmogus yra paskelbiamas „apsėstas demonų“ arba psichiškai nesveiku ir yra patalpinamas į psichiatrijos ligoninę.
Kitaip sakant, vienas ir tas pats smegenų fiziologijos reiškinys (virtualių neegzistuojančių objektų/personažų matymas) gali būti aiškinamas dvejopai: 1) kaip beprotystės įrodymas, arba 2) kaip šventumo įrodymas. Kaip kad pavyzdžiui, jeigu Jūs papasakosite krikščionims, kad matėte elfą, tai krikščionys Jus uždarys į psichiatrinę ligoninę. Tačiau jeigu Jūs papasakosite krikščionims, kad matėte Jėzų arba Mergelę Mariją, tai krikščionys paskelbs Jus šventuoju, ir po Jūsų mirties Jūsų garbei statys paminklus ir melsis Jums kaipo šventajam, ir taip toliau.
Įdomu tai, kad šventyklos paprastai yra statomos tose vietose, kuriose (šios religijos) keletas adeptų matė „regėjimą“, patvirtinantį šios religijos dogmas. Pavyzdžiui, krikščionys stato koplyčias/bažnyčias/kryžius/ir t.t. tose vietose, kuriose koks nors krikščionis regėjo Jėzų/Mergelę Mariją/t.t. Lygiai tokia pati situacija yra hinduizme ir kitose religijose. Šiuolaikinėje psichiatrijoje yra laikoma, kad visi tokie „regėjimai“ puikiai atitinka „haliucinacijos“ kriterijus, ir žmonės, kurie mato tokius „regėjimus“, yra klasifikuojami kaip psichiniai ligoniai. Dauguma religinės paskirties architektūrinių statinių yra pastatyti tose vietose, kuriose (šios religijos) keletas adeptų matė haliucinacinius regėjimus.
Visi grožinė literatūra, tapyba ir kiti menai yra tiesiog persunkti religiniais siužetais, kurie remiasi haliucinaciniais regėjimais.
Kitaip sakant, haliucinaciniai regėjimai vaidina labai svarbią rolę žmonių visuomenėje.

Religiniai adeptai teigia, kad Dievai/angelai/demonai yra tam tikros rūšies dvasios, kurios egzistuoja anapus materialaus pasaulio ir kurios kartais apsireiškia kai kuriems „išrinktiesiems“ žmonėms, galintiems bendrauti su Dievais/angelais/demonais. Tačiau yra labai lengva pademonstruoti, kad tokie teiginiai prieštarauja realaus pasaulio faktams. Pavyzdžiui, paanalizuokime tokias krikščioniškas „dvasines būtybes“, kaip Jėzus ir Mergelė Marija. Jėzus ir Mergelė Marija apsireiškia „dvasiniuose regėjimuose“ tiktais tokiems žmonėms, kurie iš anksto žino apie jų egzistavimą, ir jais tiki. Tačiau, jeigu koks nors žmogus niekada negirdėjo apie Jėzų/Mariją, tuomet „dvasinių regėjimų“ metu jie jam neapsireikš. Pavyzdžiui, Jėzus/Marija negali apsireikšti Amazonės džiunglėse gyvenančiam šamanui, kuris niekada nėra matęs baltųjų žmonių civilizacijos, tačiau „dvasiniuose regėjimuose“ toks šamanas be problemų gali pamatyti indėniškus Amazonės džiunglių Dievus/dvasias. Australijos aborigenai ir Amerikos indėnai „dvasiniuose regėjimuose“ pradėjo matyti Jėzų/Mariją tiktais po to, kai europietiški krikščioniški misionieriai atvyko į Australiją ir Ameriką, ir supažindino vietinius gyventojus su Jėzumi/Marija. Iki baltųjų europiečių atvykimo į šiuos kontinentus nei vienas iš vietinių gyventojų niekada nėra matęs Jėzaus/Marijos „dvasiniuose regėjimuose“, jie matydavo tiktais savo religijos Dievus/dvasias/ir t.t.. Esmė yra tame, kad jeigu Jėzus/Marija būtų kažkuo panašiu į „visur-skraidančias-dvasias“, tuomet jie galėtų skraidyti po pasaulį ir galėtų apsireiškinėti vietiniams gyventojams įvairiuose pasaulio regionuose, ko pasėkoje vietiniai gyventojai pamatytų Jėzų/Mariją savo “dvasiniuose regėjimuose“ ir atsiverstų į krikščionybę nei kiek nedalyvaujant jokiems europietiškiems krikščioniškiems misionieriams. Kai europiečiai atvyktų į naujas geografines vietoves, tai jie rastų jau besimeldžiančius Jėzui/Marijai vietinius gyventojus, nes Jėzus/Marija apsireiškė jiems jau seniai iki atvykstant europiečių misionieriams. Tačiau tokio atvejo niekada nebuvo.
Per visą istoriją nėra dokumentuota nei vieno tokio atvejo.
Lygiai tas pats principas galioja ir europietiškiems krikščionim – jeigu krikščionis nieko nežino apie indėniškus dievus/dvasias, tai jie negalės jam apsireikšti „dvasiniame regėjime“.
Kodėl šitaip vyksta? Šio reiškinio veikimo mechanizmas yra štai toks. Kai žmogus nueina miegoti, tai jis sapne mato įvairius objektus/personažus, tokius kaip motina/tėvas/brolis, jo draugas, katinas, paukštis ir t.t.. Tarkime, žmogus savo sapne mato katiną. Sapne esantis katinas turi visas savybes, kurias turi realus katinas: jis vaikšto, miaukia, ėda kaip tikras katinas.
Kodėl sapne matomas katinas turi visas realaus katino savybes? Atsakymas yra paprastas. Žmogus anksčiau matė tikrą katiną ir katino modelis buvo išsaugotas šio žmogaus smegenų neuroniniuose tinkluose. Sapno metu, kai sapnų simuliatorius turi pateikti pagrindinei asmenybei katino atvaizdą, tai sapnų simuliatorius siunčia užklausą į smegenų duomenų bazę „ką mes žinome apie katinus? Pateikite katino modelį ir mes nupaišysime sapne katino atvaizdą“. Jeigu žmogaus smegenyse yra katino modelis, tai sapnų simuliatorius panaudoja tą neuronų klasterį, kuriame yra saugomas katino modelis, ir sapno metu nupaišo katiną. Tačiau jeigu smegenyse nėra katino modelio, tuomet sapnų simuliatorius negali sapne nupaišyti katino, nes jis neturi duomenų apie tai, kaip katinas turėtų atrodyti.
Atkreipsime dėmesį, kad neuronų klasteris, kuriame yra saugomas katino modelis, arba šuns modelis, ar kokio nors kito gyvūno modelis, esant tam tikrom aplinkybėm šis neuronų klasteris gali perimti žmogaus kūno valdymą. Tokiu atveju turime magišką-šamanišką transformaciją į vadinamąjį „vilkolakį“. Šiaurinių skandinavų senovės kronikose yra paminėti berserkeriai (arba berserkai) – šiaurės skandinavų nuožmūs kariai, kurie gali pavirsti į vilką arba į lokį, ir tokiu būdu patapti nenugalimais mūšyje. Berserkeriai nejausdavo skausmo ir tikėjo, kad jie pavirsta į vilką arbą į lokį.
Šiaurinių skandinavų „berserkerių“ reiškinys yra labai panašus į sekančius reiškinius: “cafard” arba “cathard” (Polinezija), “mal de pelea” (Puerto Rikas), “iich'aa” (Navaho), Zulu kovinis transas. Panašūs reiškiniai sutinkami Laose, Papua Naujojoj Gvinėjoj ir kitose pasaulio šalyse.
Šiuolaikinėje psichiatrijoje senovės „berserkerių“ fenomenas yra žinomas su tokiais pavadinimais kaip „klinikinė likantropija“ ir „amok“. Neurovizualizacijos būdu ištyrus pacientus, turinčius klinikinės likantropijos diagnozę, tyrimai parodė, kad smegenų dalys, susijusios su kūno formos reprezentacija, turi neįprastą aktyvaciją. Tai reiškia, kad kai žmonės pasakoja, kad jų kūno forma transformuojasi, tai tie žmonės tikrai patiria šiuos pojūčius.

http://en.wikipedia.org/wiki/Clinical_lycanthropy
Clinical lycanthropy is defined as a rare psychiatric syndrome that involves a delusion that the affected person can transform into, has transformed into, or is a non-human animal. Its name is connected to the mythical condition of lycanthropy, a supernatural affliction in which humans are said to physically shapeshift into wolves.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Running_amok
Running amok, sometimes referred to as simply amok, also spelled amuk, from the Malay, is "an episode of sudden mass assault against people or objects usually by a single individual following a period of brooding that has traditionally been regarded as occurring especially in Indonesian culture but is now increasingly viewed as psychopathological behavior occurring worldwide in numerous countries and cultures". The syndrome of "Amok" is found in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV TR). The phrase is often used in a less serious manner when describing something that is wildly out of control or causing a frenzy (e.g., a dog tearing up the living room furniture might be termed as "running amok.")
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Клиническая_ликантропия
Клиническая ликантропия или просто ликантропия — редкий психиатрический синдром, при котором больному кажется, что он превращается или может превращаться в животное. Мифическая болезнь, при которой больной превращается в зверя, также называется ликантропией, от греческого λύκος — волк и άνθρωπος — человек. Больным клинической ликантропией кажется, что они превращаются в волков, существуют и другие разнообразные варианты — кошки, кони, птицы, лягушки и т. д. В некоторых случаях не удается определить, каким именно животным представляет себя больной.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Амок
А́мок (малайск. meng-âmok, впасть в слепую ярость и убивать) — психическое состояние, чаще всего определяемое в психиатрии как этноспецифический феномен, свойственный жителям Малайзии, Филиппин и близлежащих регионов, характеризующееся резким двигательным возбуждением (как правило, бег) и агрессивными действиями, беспричинным нападением на людей.
В немецком языке слово «amok» получило расширенное значение и обозначает неистовую, слепую, немотивированную агрессию с человеческими жертвами или без них, вне каких-либо этнических или географических рамок.
Wikipedia

Žemiau yra pateiktas dokumentinis filmukas, kuriame yra parodyta, kaip tai atrodo praktikoje. Atkreipsime dėmesį, kad filmuke rodomi žmonės nėra aktoriai ir jie nevaidina, filmuke yra nufilmuoti realūs įvykiai per sekmininkų religines apeigas (sekmininkai – tai viena iš protestantizmo/krikščionybės krypčių).

https://www.youtube.com/watch?v=2ZnyLUjm1JY

Животные звуки в "Торонтстком благословении".
Trukmė: 2 minutės

Tas pats identiškas reiškinys skirtingose kultūrose yra vadinamas skirtingais pavadinimais. Apibendrinantis šio reiškinio pavadinimas – „apsėdimas dvasiomis“.
Visais atvejais ir visose kultūrose vyrauja tas pats dėsningumas – „apsėdimas dvasiomis“ moterų tarpe pasitaiko daug dažniau nei kad vyrų tarpe (10 arba daugiau kartų dažniau).
Detaliau skaitykite straipsnyje „Apsėdimas dvasiomis įvairiose kultūrose“.


... Pratęsimas bus vėliau ... Tekstas ruošiamas ...


Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.


http://en.wikipedia.org/wiki/Sensory_deprivation
Sensory deprivation (Sendep) or perceptual isolation is the deliberate reduction or removal of stimuli from one or more of the senses. Simple devices such as blindfolds or hoods and earmuffs can cut off sight and hearing, while more complex devices can also cut off the sense of smell, touch, taste, thermoception (heat-sense), and 'gravity'. Sensory deprivation has been used in various alternative medicines and in psychological experiments (e.g., see isolation tank). Sensory deprivation can be used also in sexual acts to produce a feeling of repression or make other senses more sensitive, for example feel of touch can be stronger if blindfold is in use.
Short-term sessions of sensory deprivation are described as relaxing and conducive to meditation; however, extended or forced sensory deprivation can result in extreme anxiety, hallucinations, bizarre thoughts, and depression.
A related phenomenon is perceptual deprivation, also called the ganzfeld effect. In this case a constant uniform stimulus is used instead of attempting to remove the stimuli, this leads to effects which has similarities to sensory deprivation.
<...>
Studies have been conducted to test the effect of sensory deprivation on the brain. One study took 19 volunteers, all of whom tested in the lower and upper 20th percentiles on a questionnaire which measures the tendency of healthy people to see things not really there, and placed them into a pitch black, soundproof booth for 15 minutes. After, they completed another test that measures psychosis-like experiences, originally used to study recreational drug users. Five people reported seeing hallucinations of faces, six reported seeing shapes/faces not actually there, four noted a heightened sense of smell and two people reported sensing a "presence of evil" in the room. Unsurprisingly, people who scored lower on the first test experienced fewer perceptual distortions; however, they still reported seeing a variety of delusions and hallucinations.
According to the Journal of Nervous and Mental Disease the hallucinations are caused by the brain misidentifying the source of what it is currently experiencing, a phenomenon called faulty source monitoring.
<...>
In January 2008, the BBC aired a Horizon special entitled "Total Isolation." The premise of the show centered on 6 individuals agreeing to be shut in a cell inside a nuclear bunker, alone and in complete darkness for 48 hours. Prior to isolation, the volunteers underwent tests of visual memory, information processing, verbal fluency and suggestibility.
After the two days and two nights the subjects noted that their inability to sense time, as well as hallucinations, made the experience difficult. Of the six volunteers, three experienced auditory and visual hallucinations — snakes, oysters, tiny cars and zebras. One was convinced their sheets were wet. Two seemed to cope well.
When complete, the same tests were conducted a second time. The results indicated all volunteers' ability to complete the simplest tasks had deteriorated. One subject's memory capacity fell 36% and all the subjects had trouble thinking of words beginning with a nominated letter; in this case, the letter "F". All four of the men (neither of the two women) had markedly increased suggestibility.
Wikipedia

http://phys.org/news/2009-10-sensory-deprivation-hallucinations-minutes.html
Sensory deprivation can produce hallucinations in only 15 minutes
By Lin Edwards
Phys.org Science X network. October 23, 2009.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сенсорная_депривация
Сенсорная депривация — частичное или полное лишение одного или более органов чувств внешнего воздействия. Самые простые устройства для депривации, такие, как повязка на глаза или затычки для ушей, уменьшают или убирают воздействие на зрение и слух, в то время как более сложные устройства могут «отключать» обоняние, осязание, вкус, температурные рецепторы и вестибулярный аппарат. Сенсорная депривация используется в нетрадиционной медицине, йоге, медитации, психологических экспериментах (например, с камерой сенсорной депривации), а также БДСМ-играх и для пыток и наказаний.
Короткие периоды сенсорной депривации имеют расслабляющее воздействие на человека, запускают процессы внутреннего подсознательного анализа, структурирования и сортировки информации, процессы самонастройки и стабилизации психики, в то время как длительное лишение внешних раздражителей может привести к чрезвычайному беспокойству, галлюцинациям, депрессии и асоциальному поведению.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Камера_сенсорной_депривации
Камера сенсорной депривации, или флоатинг-капсула (англ. float — свободно плавать, держаться на поверхности) — камера, изолирующая человека от любых ощущений. Реализована в виде бака, в который не проникают звуки, свет и запахи. Бак заполнен раствором высокой плотности (раствором английской соли в воде), температура которого соответствует температуре человеческого тела. Помещённый в бак человек пребывает как бы в невесомости.
Впервые такая камера была использована Джоном Лилли в 1954 году для изучения эффектов сенсорной депривации. Такие камеры также используются для медитации, расслабления и в нетрадиционной медицине.

История
Джон Лилли, практикующий врач и нейропсихолог, разработал камеру в 1950-е годы. В процессе изучения психоанализа в Национальном институте психического здоровья Лилли начал проводить эксперименты с физической изоляцией. В то время в нейрофизиологии стоял вопрос о том, что требуется мозгу для работы и откуда он берёт энергию. Одна из точек зрения состояла в том, что источник энергии является биологическим и внутренним, то есть не зависит от внешней среды. Однако утверждалось, что если все стимулы убрать, то мозг уснёт. Лилли решил проверить эту гипотезу, создав среду, полностью изолированную от внешних воздействий, и начал исследовать сознание и его связь с мозгом. В то время он занимался исследованиями ЛСД и ряда других веществ и их воздействия на сознание, и использовал камеру для усиления их эффекта.
Питер Сьюдфелд и Родерик Борри из Университета Британской Колумбии изучали терапевтические применения камеры сенсорной депривации в конце 1970х. Их техника была названа «Терапия ограниченной средовой стимуляции» (Restricted Environmental Stimulation Therapy, REST)
Wikipedia

Apie tai, kaip sensorinė deprivacija sukelia haliucinacijas, detaliau skaitykite šioje nuorodoje.

Daugelis religinių lyderių praktikuodavo ilgalaikės sensorinės deprivacijos procedūras, kurios padeda iššaukti dirbtines haliucinacijas, kurių metu religinis adeptas gali išgirsti Dievo balsą ir/ar įvairių kitų dvasinių būtybių balsus. Norėdami pasiekti sensorinę deprivaciją, religiniai adeptai, kaip taisyklė, lipa į aukštus kalnus, apsigyvena uoloje, ir panašiai. Kaip kad, pavyzdžiui, islamo įkūrėjas Mahometas lipdavo į kalną, vadinamą Jabal an-Nūr (netoli Mekos), ir daug dienų iš eilės būdavo ant to kalno esančioje uoloje (kuri yra vadinama Hira), ir po ilgo laiko, praleisto sensorinės deprivacijos būsenoje, Mahometas pradėjo girdėti arkangelo Gabrieliaus balsą, kuris sudiktavo Mahometui Korano tekstą.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Hira
Hira, Hiros uola (arab. حراء ) – uola Jabal an-Nūr viršūnėje, dabartinėse Hidžazo apylinkėse, Saudo Arabijoje. Labiausiai žinoma kaip vieta, kur pagal musulmonų tikėjimą, Mahometui angelas Gabrielius atskleidė Alacho paslaptį. Pagal islamą, Mahometas šioje uoloje praleido ilgą laiką medituodamas, mąstydamas bei gaudamas pranešimus iš Alacho. Nors uola nebuvo didelė, jis pasikviesdavo prisijungti ir kitus žmones, ypatingai Ramadano laikotarpiu.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad's_first_revelation
According to Islam, Muhammad's first revelation was the event in which Muhammad was visited by the archangel Gabriel who revealed to him a verse from the Quran. The event took place in a cave called Hira, located on the mountain called Jabal an-Nour, near Mecca.
According to biographies of Muhammad, while on retreat in a mountain cave near Mecca (the cave of Hira), Gabriel appears before him and commands him to recite the first lines of chapter 96 of the Quran. Muhammad's experience is mentioned in the Quran 53:4-9 <...>
Wikipedia

http://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_1_01.php
Volume 1, Book 1, Number 3:
Narrated by 'Aisha
(the mother of the faithful believers) The commencement of the Divine Inspiration to Allah's Apostle was in the form of good dreams which came true like bright day light, and then the love of seclusion was bestowed upon him. He used to go in seclusion in the cave of Hira where he used to worship (Allah alone) continuously for many days before his desire to see his family. He used to take with him the journey food for the stay and then come back to (his wife) Khadija to take his food like-wise again till suddenly the Truth descended upon him while he was in the cave of Hira. The angel came to him and asked him to read. The Prophet replied, "I do not know how to read. <...>
Sahih Bukhari. Volume 1, Book 1, Number 3

https://en.wikipedia.org/wiki/Sahih_al-Bukhari
Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Arabic: صحيح البخاري‎), is one of the Kutub al-Sittah (six major hadith collections) of Sunni Islam. These prophetic traditions, or hadith, were collected by the Iranian Muslim scholar Muhammad al-Bukhari, after being transmitted orally for generations. Sunni Muslims view this as one of the three most trusted collections of hadith along with Sahih Muslim and Muwatta Imam Malik. It is also used as an authentic hadith collection by Zaidi Shia Muslims. In some circles, it is considered the most authentic book after the Quran. The Arabic word sahih translates as authentic or correct.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Hadith
Different branches of Islam refer to different collections of hadith, though the same incident may be found in hadith in different collections:
   ● In the Sunni branch of Islam, the canonical hadith collections are the six books, of which Sahih al-Bukhari and Sahih Muslim generally have the highest status. The other books of hadith are Sunan Abu Dawood, Jami` at-Tirmidhi, Al-Sunan al-Sughra and Sunan ibn Majah. However the Malikis, one of the five Sunni "schools of thought" (madhhabs), traditionally reject Sunan ibn Majah and assert the canonical status of Muwatta Imam Malik. The Fath al-Bari commentary on Sahih al-Bukhari and Al-Nawawi's commentary on Sahih Muslim are studied alongside the hadith, although they are sharh and not part of the hadith themselves.
   ● In the Shi'a branch of Islam, the canonical hadith collections are the Four Books: Kitab al-Kafi, Man la yahduruhu al-Faqih, Tahdhib al-Ahkam, and Al-Istibsar.
   ● In the Ibadi branch of Islam, the main canonical collection is the Tartib al-Musnad. This is an expansion of the earlier Jami Sahih collection, which retains canonical status in its own right.
   ● The Ahmadiyya branch of Islam generally relies on Sunni hadith collections.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хира_(пещера)
Хира (араб. حراء — хира́) — пещера, расположенная в 3,5 км от Мекки на северо-восточном склоне горы Джабаль ан-Нур. Пещера имеет небольшие размеры, примерно 3,5 метра в длину и 2 метра в ширину, и она обращена к Каабе. В пещере Хира любил уединяться для размышлений пророк Мухаммед. Согласно преданию, именно в этой пещере архангел Джабраил передал пророку Мухаммеду первое божественное откровение, первые 5 аятов суры аль-Алак.
Wikipedia

https://islam-forum.ws/viewtopic.php?t=16646&f=87
3 (3). Сообщается, что мать правоверных 'Айша,да будет доволен ею Аллах, сказала:
- Ниспослание откровений Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) началось с благого видения во сне, и он никогда не видел иных видений, кроме приходивших подобно утренней заре. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто уединяться в пещере на горе Хира, занимаясь там делами благочестия, что выражалось в поклонении (Аллаху) в течение многих ночей, пока у него не возникало желания вернуться к семье. И обычно он брал с собой все необходимые для этого припасы, а потом возвращался к Хадидже и (снова) брал все, что ему было нужно, для нового такого же уединения. (Так продолжалось до тех пор,) пока ему не открылась истина, когда он находился в пещере (на горе) Хира. К нему явился ангел и сказал: "Читай!"- на что он ответил: "Я не умею читать!"
Сахих аль-Бухари. 1. Начало Откровений. Глава 1. О том, как откровения начали ниспосылаться Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
Ахмад бин 'Абд аль-Латиф аз-Зубайди
(краткое изложение)
При поддержке фонда "Ибрахим бин 'Абдуль'азиз аль-Ибрахим
Перевод: Владимир 'Абдуллах Нирша

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сахих_аль-Бухари
Сахих аль-Бухари (араб. صحيح البخاري‎‎) — один из шести основных суннитских сборников хадисов (Кутуб ас-ситта). Хадисы собраны средневековым исламским богословом Мухаммадом аль-Бухари, после того как на протяжении двух сотен лет эти хадисы передавались в устной форме. Сахих аль-Бухари для суннитов является одним из трёх самых надежных сборников хадисов вместе с Сахихом Муслима и Муваттой имама Малика. Некоторые богословы считают Сахих аль-Бухари самой достоверной исламской книгой после Корана. Арабское слово сахих переводится как достоверный, подлинный.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хадис
Хади́с (араб. الحديث‎‎) — предание о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Хадис — изречение (кауль), одобрение (такрир), образ (васфи) или действие (филь) пророка Мухаммада, сумма которых образует Сунну, являющуюся авторитетной для всех мусульман и составляющую одну из основ шариата. Хадисы передавались посредством сподвижников пророка.
Слово «хадис» в переводе с арабского языка буквально может переводиться как «новый» или как «беседа», «предание», «рассказ».
<...>
По степени достоверности хадисы классифицируются на достоверные (сахих), хорошие (хасан), слабые, недостоверные и выдуманные.
<...>
Наиболее авторитетным мухаддисом, с точки зрения суннитских богословов, считается имам Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари (810—870), который обработал порядка 700 тысяч хадисов из которых лишь 7400 включил в свой сборник «аль-Джами' ас-Сахих», то есть чуть больше 1 %.
Wikipedia

Suformuluokime paprastą klausimą: kiek realūs yra tie „dvasiniai pasauliai“? Atsakymui panaudosime analogiją. Paanalizuokime kompiuterinį žaidimą, kuriame yra dvimatis arba trimatis pasaulis su savo virtualiais personažais, su savo dėsniais ir taisyklėmis ir t.t. Kai žmogus žaidžia kompiuterinį žaidimą, tai jis sąveikauja su virtualaus žaidimo personažais tarsi tas virtualus pasaulis būtų realus. Tačiau jeigu mes fiziškai sunaikinsime kompiuterį, tai tas virtualus pasaulis su visais savo virtualiais personažais bus sunaikintas.
Lygiai tokia pati situacija yra ir su „dvasiniais pasauliais“. Visi šie „dvasiniai pasauliai“ yra generuojami smegenyse esančių neuroklasterių (lygiai tas pats vyksta miego metu sapnuojant) ir pagrindinė asmenybė (kuri patenka į tokį „dvasinį pasaulį“) neturi absoliučiai jokių įrankių, įgalinančių atskirti sumodeliuotą virtualų pasaulį nuo realaus pasaulio. Kai pagrindinė asmenybė patenka į „dvasinį pasaulį“, tai būnant tokio „dvasinio pasaulio“ viduje viskas atrodo labai realistiškai.
Analogiškai kaip ir aukščiau aprašytoje situacijoje su kompiuteriu ir kompiuteriniais žaidimais, lygiai toks pats principas galioja ir žmogaus smegenims: „dvasinis pasaulis“ egzistuoja tol, pakol egzistuoja fizinės smegenys, generuojančios garsus ir vaizdus „dvasiniame pasaulyje“, tačiau fiziškai sunaikinus smegenis visi šie „dvasiniai pasauliai“ irgi yra sunaikinami.
Tačiau religiniai adeptai naiviai tiki, kad „dvasiniai pasauliai“ gali egzistuoti be fizinių smegenų. Šis tikėjimas yra lygiavertis įsitikinimui, kad kompiuterinio žaidimo virtualus pasaulis ir toliau egzistuos po fizinio kompiuterio sunaikinimo.
Virtualūs pasauliai gali būti daugiasluoksniai (analogiškai kaip rusiškoje matrioškoje – pasaulis pasaulyje, t.y. virtuali mašina, kuri randasi kitos virtualios mašinos viduje) – kai pagrindinė asmenybė palieka vieną virtualų pasaulį ir atsibunda, tačiau po pabudimo atsiduria kitame virtualiame pasaulyje.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Smegenys_rezervuare
Smegenys rezervuare yra filosofinė idėja, kad mokslininkas gali ištraukti žmogaus smegenis iš kūno, įdėti į gyvybę palaikantį skystį ir prijungti smegenų neuronus prie superkompiuterio, duodančio elektrinius impulsus, kurie būtų identiški gaunamiems normaliomis sąlygomis. Tada kompiuteris simuliuotų realybę (įskaitant tinkamas aplinkos reakcijas į iš smegenų išeinančius signalus) ir žmogus su nuo kūno atsietomis smegenimis toliau gyventų ir patirtų normalius pojūčius, visiškai nesusijusius su išoriniu pasauliu. Gyvenantis tokioje simuliacijoje žmogus nebūtinai žinotų, kad jis gyvena „netikrame“ pasaulyje, todėl dažnai keliamas klausimas, ar mūsų pasaulis nėra tokia simuliacija. Filosofijoje smegenų rezervuare elementas yra naudojamas daugybėje minčių eksperimentų, susijusių su žinojimo, realybės, tiesos, sąmonės ir prasmės problemomis. Taip pat idėja yra kartais naudojama mokslinės fantastikos kūriniuose.
Paprasčiausias smegenų rezervuare scenarijus yra argumentas už filosofinį skepticizmą ir solipsizmą: jei smegenys rezervuare gautų ir siųstų tokius pačius impulsus kaip būdamos kaukolėje ir tie impulsai yra vienintelis būdas smegenims sąveikauti su aplinka, tada iš mūsų perspektyvos neįmanoma pasakyti, ar mes esame kaukolėje, ar rezervuare. Bet pirmuoju atveju daugelis žmogaus įsitikinimų yra teisingi (jei jis, pavyzdžiui, tiki, kad jis eina gatve arba valgo ledus), o antruoju atveju – klaidingi. Pasak argumento, kadangi iš principo yra neįmanoma atmesti būvimo smegenimis rezervuare galimybės, negalime ir nieko tikro apie pasaulį žinoti.
Smegenų rezervuare argumentas yra šiuolaikinė panašaus Renė Dekarto argumento versija. 1641 m veikale Apmąstymai apie pirmąją filosofiją jis svarstė, kad negali pasitikėti savo pojūčiais, nes įmanoma, kad kiekvieną jo pojūtį valdo „pikto genijus“. Vėliau jis šią idėją atmeta samprotaudamas, kad tobulas Dievas mūsų neapgaudinėtų. Smegenų rezervuare idėja taip pat yra susijusi su tame pačiame veikale išdėstytais Dekarto įtarimais, kad jis sapnuoja.

Smegenys rezervuare
Smegenys rezervuare
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_in_a_vat
In philosophy, the brain in a vat (alternately known as brain in a jar) is a scenario used in a variety of thought experiments intended to draw out certain features of our ideas of knowledge, reality, truth, mind, consciousness and meaning. It is an updated version of René Descartes' Evil Demon thought experiment originated by Gilbert Harman. Common to many science fiction stories, it outlines a scenario in which a mad scientist, machine, or other entity might remove a person's brain from the body, suspend it in a vat of life-sustaining liquid, and connect its neurons by wires to a supercomputer which would provide it with electrical impulses identical to those the brain normally receives. According to such stories, the computer would then be simulating reality (including appropriate responses to the brain's own output) and the "disembodied" brain would continue to have perfectly normal conscious experiences, such as those of a person with an embodied brain, without these being related to objects or events in the real world.

Uses
The simplest use of brain-in-a-vat scenarios is as an argument for philosophical skepticism and solipsism. A simple version of this runs as follows: Since the brain in a vat gives and receives exactly the same impulses as it would if it were in a skull, and since these are its only way of interacting with its environment, then it is not possible to tell, from the perspective of that brain, whether it is in a skull or a vat. Yet in the first case most of the person's beliefs may be true (if they believe, say, that they are walking down the street, or eating ice-cream); in the latter case their beliefs are false. Since the argument says one cannot know whether one is a brain in a vat, then one cannot know whether most of one's beliefs might be completely false. Since, in principle, it is impossible to rule out oneself being a brain in a vat, there cannot be good grounds for believing any of the things one believes; a skeptical argument would contend that one certainly cannot know them, raising issues with the definition of knowledge.
The brain in a vat is a contemporary version of the argument given in Hindu Maya illusion, Plato's Allegory of the Cave, Zhuangzi's "Zhuangzi dreamed he was a butterfly", and the evil demon in René Descartes' Meditations on First Philosophy.

The brain in a vat
A brain in a vat that believes it is walking
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мозг_в_колбе
Мозг в колбе — в философии — это разновидность мысленных экспериментов, иллюстрирующих зависимость человека в понимании действительности от его субъективных ощущений. Происходит от гипотезы Злого демона (англ.) Рене Декарта и часто используется для иллюстрации скептицизма.

Мысленный эксперимент
В общем случае суть эксперимента выводится из идеи, свойственной научно-фантастическим произведениям, о том, что некий любопытный учёный может извлечь мозг некоего подопытного человека из тела, поместить его в колбу с питательным раствором и подключить нейроны к компьютеру, генерирующему электрические импульсы, идентичные тем, которые получал бы мозг, находясь в теле, а также реагирующему на нервные импульсы, посылаемые мозгом. Компьютер может симулировать виртуальную реальность, таким образом человек, которому принадлежит мозг, несмотря на отсутствие тела, будет по-прежнему осознавать себя существующим и постигающим окружающий мир, генерируемый компьютером, считая его реальным.
Мыслительный эксперимент, получивший название «мозги в бочке», принадлежит Х. Патнэму. Это своего рода «физиологическая модель» субъективного идеализма Дж. Беркли.

В философии
Возможные сценарии данного мысленного эксперимента используются в философии скептицизма и солипсизма в утверждениях следующего рода: так как мозг в колбе производит и получает точно такие же импульсы, как он делал бы это, находясь в черепе, так как эти импульсы являются для мозга единственной возможностью взаимодействовать с окружающей реальностью, то с точки зрения мозга нет возможности гарантированно утверждать, находится ли он в черепе или в колбе. В первом случае вера человека (обладателя мозга) в объективность своих ощущений (например, что человек гуляет по улице, или ест мороженое) — будет истинной, а во втором — ложной. Так как невозможно знать, не находится ли мозг в колбе, следовательно, может быть, что большинство верований в объективную реальность — ложны.


Мозг, помещённый в колбу
Мозг, помещённый в колбу
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Simulation_hypothesis
The simulation hypothesis proposes that reality is in fact a simulation (most likely a computer simulation). Some versions rely on the development of a simulated reality, a proposed technology that would seem realistic enough to convince its inhabitants. The hypothesis has been a central plot device of many science fiction stories and films.
<...>
Consequences of living in a simulation
Some scholars speculate that the creators of our hypothetical simulation may have limited computing power; if so, after a certain point, the creators would have to deploy some sort of strategy to prevent simulations from themselves indefinitely creating high-fidelity simulations in unbounded regress. One obvious strategy would be to simply terminate the overly-intensive simulation at that point. Therefore, if we are simulations (or simulations of simulations), and if, for example, we were to start massively creating simulations in the year 2050, there could be a risk of termination around that point, as there could be a jump in our simulation's required processing power.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_симуляции
Гипотеза симуляции (англ. Simulation hypothesis) — философское положение о том, что реальность является симуляцией (чаще всего предполагается, что это компьютерная симуляция). Чтобы симуляция выглядела реалистично для реципиента, программа подстраивается под его восприятие, формируя материальные объекты, разум и сознание реципиента. Главной работой в этой области считается статья Ника Бострома «Доказательство симуляции», опубликованная в 2003 году (первая редакция – в 2001 году) в журнале «Philosophical Quaterly». Гипотеза симуляции изучается в рамках таких философских направлений, как футурология и трансгуманистическая теория. Кроме того, наработки специалистов по гипотезе симуляции широко используются с начала 1990-х годов в массовой культуре, например, в трилогии фильмов «Матрица».

Истоки гипотезы симуляции
Представление о том, что реальность — это не что иное, как иллюзия, выдвигал еще древнегреческий философ Платон, который пришел к выводу о том, что материальны только идеи, а остальные объекты — лишь тени.
Такого же подхода придерживался и Аристотель, но с поправкой на то, что идеи выражаются в материальных объектах. Кроме того, положение об иллюзорности реального является одним из ключевых в некоторых религиозно-философских учениях, например, в индийской философской школе Майя.
С развитием цифровых технологий теория о том, что реальность — это продукт компьютерной программы, которая была написана и реализована некой другой цивилизацией, начало приобретать большое количество сторонников. Важным теоретическим подспорьем в развитии гипотезы симуляции и некоторых других подобных положений стало появление термина «виртуальная реальность», предложенный в 1989 году изобретателем Джароном Ланье. Значительную роль в этом сыграли и деятели массовой культуры, создавая различные творения на тему взаимодействия человека и цифровой среды. Особенно примечательна в этом плане игровая индустрия, которая в 1990-х годах представила такие игры, как Quake, Doom и некоторые другие. Так как они позволяли создавать целые миры на экранах компьютера, гипотеза симуляции стала набирать популярность по всему миру.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machine
In computing, a virtual machine (VM) is an emulation of a computer system. Virtual machines are based on computer architectures and provide functionality of a physical computer. Their implementations may involve specialized hardware, software, or a combination. <...>
Some virtual machines, such as QEMU, are designed to also emulate different architectures and allow execution of software applications and operating systems written for another CPU or architecture. Operating-system-level virtualization allows the resources of a computer to be partitioned via the kernel's support for multiple isolated user space instances, which are usually called containers and may look and feel like real machines to the end users.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Виртуальная_машина
Виртуальная машина (VМ, от англ. virtual machine) — программная и/или аппаратная система, эмулирующая аппаратное обеспечение некоторой платформы (target — целевая, или гостевая платформа) и исполняющая программы для target-платформы на host-платформе (host — хост-платформа, платформа-хозяин) или виртуализирующая некоторую платформу и создающая на ней среды, изолирующие друг от друга программы и даже операционные системы (см.: песочница); также спецификация некоторой вычислительной среды (например: «виртуальная машина языка программирования Си»).
<…>
Теория
Концепция виртуальной машины как совокупности ресурсов, которые эмулируют поведение реальной машины, появилась в Кембридже в конце 1960-х годов в виде расширения концепции виртуальной памяти манчестерской вычислительной машины Atlas. В целом вычислительный процесс определяется в рамках этой концепции содержимым того рабочего пространства памяти, к которому он имеет доступ. При условии, что конкретная ситуация в этом рабочем пространстве соответствует ожидаемой, процесс не имеет никаких средств для определения того, является ли представленный ему ресурс действительно физическим ресурсом этого типа, или же он имитируется действиями других ресурсов, которые приводят к аналогичным изменениям содержимого рабочего пространства процесса.
Например, процесс не может определить, монопольно ли он использует процессор или же в режиме мультипрограммирования вместе с другими процессами. В виртуальной машине ни один процесс не может монопольно использовать никакой ресурс, и все системные ресурсы считаются ресурсами потенциально совместного использования. Кроме того, использование виртуальных машин обеспечивает развязку между несколькими пользователями, работающими в одной вычислительной системе, обеспечивая определённый уровень защиты данных.
Идея виртуальной машины лежит в основе целого ряда операционных систем, в частности, IBM VM/CMS (и её советского клона СВМ) и DEC VAX/VMS.
Wikipedia

Marvin Minsky ir John McCarthy pasiūlė įdomią idėją kaip būtų galima atpažinti ar pasaulis aplink mus yra simuliuotas kompiuterio ar ne. Tuo atveju, jeigu pasaulis aplink mus yra simuliuojamas skaitmeninio kompiuterio pagalba, tai toks kompiuteris, vykdydamas skaičiavimus su labai mažais ir labai dideliais skaičiais, turėtų išeigoje duot buferio perpildymo (angl. „overflow”) ir apvalinimo (angl. „round off”) klaidas, ir teoriškai stebėtojas šias klaidas gali aptikti.

https://www.youtube.com/watch?v=hVJwzVD3jEs#t=3m11s

Marvin Minsky - Are There Things Not Material? (pradedant nuo 3-os minutės 11 sekundės).
Trukmė: 11 minučių

Daug žmonių tiki, kad „dvasiniame pasaulyje“ keletas žmonių gali susitikti ir bendrauti tarpusavyje, ir tas yra vadinama „bendru kolektyviniu sapnu“ (arba „bendru sąmoningu sapnu“) ir taip toliau.
Tačiau realybė yra ta, kad „dvasiniai pasauliai“, sugeneruoti skirtingų žmonių smegenyse, negali keistis duomenimis tarpusavyje, nes šie „dvasiniai pasauliai“ yra generuojami atskirose skaičiavimo mašinose (t.y. smegenyse), kurios nėra tarpusavyje susiję. Kitaip sakant, „bendrą kolektyvinį sapną“ realizuot yra neįmanoma.

https://en.wikipedia.org/wiki/Oneironautics
Oneironautics [ah-nayr-o-not-iks] refers to the ability to travel within a dream on a conscious basis. Such a traveler in a dream may be called an oneironaut.

Within one's dream
A lucid dream is a one in which the dreamer is aware of dreaming and may be able to exert some degree of control over the dream's characters, narrative or environment. Early references to the phenomenon are found in ancient Greek texts.

Within the dream of another
The idea of one person being able to consciously travel or interact within the dream of another person, known variously as "dream telepathy", "telepathic lucid dreaming" or "telepathic dreaming", has been explored in the realms of science and fantasy fiction; in recent works, such an interaction is often depicted as a computer-mediated psychotherapeutic action, as is the case in The Cell, and Paprika, as well as through the direct intervention of another sleeping person, as in Inception, Dreamscape and Waking Life. The concept is also included in the fantasy series The Wheel of Time as an ability "dreamwalkers" are able to use.
A trope in such works of fiction explore the ramifications of whether the sleeping protagonist should enter the sleeping brain of another as opposed to allowing another individual to enter one's own brain; the entering of another individual's brain often results in unpleasant surprises, depending upon the mental state of the host or the preparedness of the guest. Roger Zelazny's 1966 sci-fi novella The Dream Master, which applies computer-mediated dream telepathy in a psychotherapeutic setting, focuses on the protagonist's growing struggle to keep his balance as he enters the brain of a fellow psychotherapist who is blind and subconsciously, destructively hungers for the visual stimuli upon which dreams largely depend.

See also
Simstim, a technology in William Gibson's Sprawl trilogy of science fiction novels, whereby a person's brain and nervous system is stimulated to simulate the full sensory experience of another person.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Dream_telepathy
Dream telepathy is the purported ability to communicate telepathically with another person while one is dreaming. The first person in modern times to document telepathic dreaming was Sigmund Freud. In the 1940s it was the subject of the Eisenbud-Pederson-Krag-Fodor-Ellis controversy, named after the preeminent psychoanalysts of the time who were involved Jule Eisenbud, Geraldine Pederson-Krag, Nandor Fodor, and Albert Ellis. There is no scientific evidence that dream telepathy is a real phenomenon. Parapsychological experiments into dream telepathy have not produced replicable results.
Wikipedia


Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.


Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.


Lunatizmas (arba somnambulizmas arba nakvišumas) yra miego sutrikimas iš parasomnijų grupės. Medicinos tyrimų duomenimis, polinkis į lunatizmą yra būdingas maždaug 18-iolikai procentų bendros populiacijos, tačiau tiktais maždaug 1-am procentui gyventojų priepuoliai kartojasi reguliariai. Kas dešimtas žmogus bent kartą gyvenime turėjo lunatizmo priepuolį. Lunatizmo priepuolio metu žmogus išlipa iš lovos ir eina, tačiau jo sąmoningumo, reakcijos ir motorinių įgūdžių lygis yra žemas. Lunatikai atlieka veiksmus, kurie paprastai yra atliekami esant pilno budrumo būsenoje atsibudus.
Lunatikas grįžta atgal į lovą pats arba su kitų pagalba. Lunatizmo priepuolio metu lunatikas paprastai atlieka paprastus veiksmus, kaip kad pavyzdžiui, atsisėda lovoje, eina į vonią ir tvarkosi, tačiau lunatiko veiksmai taip pat gali būti sudėtingi ir pavojingi, kaip kad pavyzdžiui, jis gali paruošti maistą, vairuoti automobilį, agresyviai gestikuliuoti, griebti haliucinacinius objektus, užsiimti seksu arba net nužudyti žmogų. Lunatikas netgi gali išeiti iš namų, važiuoti vairuodamas automobilį, užlipti ant stogo ir vaikščioti ant stogo kaip katinas ir t.t. Lunatizmo priepuolis gali tęstis nuo 30 sekundžių iki 30 minučių, o labai retais atvejais – netgi keletą valandų. Lunatikas labai silpnai reaguoja į kitų žmonių bandymus įtakoti jo veiksmus, arba pabendrauti su juo, ir tam, kad prižadinti lunatiką, tai reikia įdėti daug pastangų. Kai lunatiko ko nors paklausia, tai jis atsako neaiškiu murmėjimu arba jo atsakymas būna sudarytas iš vieno žodžio. Lunatikas paprastai nieko neprisimena arba prisimina labai mažai apie pavojingus įvykius, kuriuose jis dalyvavo (jis gali patekti į ugnį, gali būti palaidotas gyvas, gali būt gaudomas ant stogo, ir t.t.), kadangi lunatiko suvokimas yra tokioje būsenoje, kurioje yra sunku įsiminti įvykius. Ir nors lunatiko akys yra atmerktos, tačiau akių išraiška yra užtemdyta ir žvilgsnis yra nukreiptas į tolį. Daugelyje šalių lunatikų nepriima į karinę tarnybą, kadangi lunatizmo priepuolio metu jie gali neteisingai panaudoti ginklus arba karinę įrangą. Plačiai paplitusi klaidinga nuomonė teigia, kad lunatikas atseit negali pats savęs sužaloti. Tačiau iš tikrųjų lunatikai gali patys save sužaloti dėl judrumo arba balanso stokos. Dar viena plačiai paplitusi klaidinga nuomonė teigia, kad lunatikas atseit yra nepavojingas, tačiau yra užfiksuota daugybė atvejų, kai lunatikai dalyvavo smurtiniuose veiksmuose, netgi įvykdydavo žmogžudystes, tačiau po pabudimo nieko apie tai neprisimindavo.

Lunatizmas ir daugialypės asmenybės sutrikimas turi tą patį veikimo mechanizmą – autonominis neuroklasteris perima žmogaus kūno valdymą.
Skirtumas yra tiktais tame, kad lunatizmo atveju asmenybės persijungimas įvyksta kai žmogus nueina miegot, o tuo tarpu daugialypės asmenybės sutrikimo atveju asmenybei perjungt nereikia eit miegot, asmenybės persijungia pakol žmogus būna budrumo būsenoj.
Daugialypės asmenybės sutrikimo atveju, dažniausiai tos asmenybės yra mažo intelekto – analogiškai kaip zombio, tačiau retkarčiais pasitaiko atvejai, kai alternatyvios asmenybės yra aukšto intelekto.
Lygiai tas pats yra ir su lunatizmu - retkarčiais pasitaiko atvejai, kad alternatyvios asmenybės yra aukšto intelekto.

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/art/features/forget-tracey-emin-s-bed-meet-the-sleep-walking-artist-9977382.html
Meet Lee Hadwin the ‘sleepwalking artist’ who can't draw when he's awake
By Matilda Battersby. 14 January, 2015

Šioje nuorodoje yra pateikta keletas dokumentinių filmukų apie lunatizmą.

„Liaudies išmintyje“ yra pilna pasakojimų apie lunatizmą, tačiau kadangi žmonės neturėjo pakankamai žinių apie smegenų fiziologiją, tai lunatizmo atvejai buvo mistifikuoti. Kaip kad pavyzdžiui, kai lunatikas lunatizmo priepuolio metu išeina iš savo namų, ir nuėjęs į kaimyno namus, pavagia iš kaimyno įvairius daiktus (auksą/sidabrą, juvelyrinius dirbinius, popierinius pinigus, malkas, grūdus, obuolius ir t.t.) ir kai parneša visus šiuos pavogtus daiktus į savo namus, tai „liaudies išmintis“ teigia, kad šeimininkui šiuos daiktus atnešė „aitvaras“.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Aitvaras_(mitologija)
Aitvaras (Atvaras, Damavykas, Gausinėlis, Koklikas, Pūkis, Sparyžius, Spirūkas, Svitelis, Žaltvikšas, Žalviskas) lietuvių mitologijoje – pagoniškojo panteono dieviška būtybė, atmosferos, vandens, ypač debesų, saugotojas, turintis ryšį su žeme ir jos turtais. Tai materialines gėrybes nešanti būtybė.
<...>
Kaprizingą aitvarą reikia raminti, maldyti.
<...>
Aitvarai, nešantys atitinkamas gėrybes, turi skirtingą išvaizdą: raudoni – kai neša pinigus, juodai raudoni ir auksiniai – kai neša auksinius pinigus, balti ir baltai žydri – kai neša sidabrinius pinigus, pilki ir juodi – kai neša grūdus arba skrenda netoli žemės.
<...>
<...>Aitvaras – nemirtingas.<...>
Kartais Aitvaras laikomas gera, kartais bloga būtybe. Jis dirba paslapčia, neprašytas. Dažnai žmogus net nenutuokia turintis Aitvarą, bet jo namuose visada yra gėrybių. Jis globoja gerus, kitų skriaudžiamus, negobšius žmones, prineša jiems visokio turto: javų, linų, pinigų, dažniausiai atimtų iš turtingų gobšuolių. Pelnęs Aitvaro palankumą, žmogus vargo nemato, tačiau tikima, kad jo prinešti lobiai nieko gero nelemia.
Pamiltai mergelei aitvaras atneša gintaro karolių, šilkinių kaspinų, žiedų.<...>
Vargšui žmogui, kuris aitvarą pavalgydino, atiduoda paskutinę duonos plutą, prineša maišą žolės ar skiedrų, kurie, parnešti namo, virsta auksu. Gobšam valstiečiui pripila kepurę ir kišenes aukso, kurie namie virsta šiukšlėmis ir mėšlu.
Aitvaras taip pat neša ir javus, tik su sąlyga, kad jų nepardavinėtų. Jeigu žmogus šios sąlygos neišlaiko, aitvaras ne tik nustoja nešioti javus, bet ir išneša visa, ko dar buvo aruoduose. Savo globotiniams aitvaras drausdavo ir skolinti javus. Tuos reikalus galėjęs tvarkyti tik jis pats.
Atlėkęs Aitvaras lenda į klėtis, klojimus, iš ten paima visą skalsą, kurią nuneša savo šeimininkui. Jeigu sakydavo, kad „nėra skalsos“, tai reikšdavo, kad aitvaras iš aruodo kitur išnešė grūdus. Aitvarai išlėkdavo lauk pro kaminus, pastoges.
<....>
Ant svirnų kraigų, kuriuose buvo laikomi javai, žmonės uždėdavo vežimų tekinius, kad Aitvaras, pavogęs grūdų, nenuneštų jų į kaimynų svirnus. Tuo pačiu tikslu svirnuose arba ant jų statydavo statulėles, vadinamas svirnų sargais. Kad Aitvaras galėtų įeiti į namus, kartais darydavo skyles abiejuose namų galuose arba kamarų duryse.
Aitvaras buvo gerbiamas. Šeimininkas, gaunantis iš jo turtų, turėjo Aitvarą maitinti kiaušiniene, pienu, medumi, koše, kukuliais. Už tai jis sąžiningai tarnavo.
Aitvaras – savarankiška, pavydi, kerštinga būtybė. Kuo nors neįtikus jam, žmogų galėjo ištikti baisios nelaimės, o Aitvaras ne tik nieko nebenešti, bet ir trobas sudeginti. Aitvaru atsikratyti beveik neįmanoma.
Vienintelis būdas – nunešti ten, kur jį buvo surastas.
Įvedus krikščionybę, Aitvaras buvo paskelbtas demonu, piktąja jėga, kuri nebijo kryžiaus ir kitų krikščioniškųjų atributų, tapo piktųjų dvasių priešas. Net velniai nuo jų bėgdavę. Anksčiau jis gyveno savo būstinėse, esančiose padangėse, giriose, o dabar – klėtyse, pastogėse, kamarose. Jam priskirtos vagystės – esą jis vagiantis visokį turtą iš vienų žmonių ir neša tiems, kurie aitvarą prisivilioja. Pakanka aitvarui paimti vieną grūdelį iš aruodo ir nunešti savo šeimininkui, tai ten pereina visi grūdai. Tačiau Aitvaro atnešti javai sėklai netinka ir tų grūdų joks gyvulys neėda.
Su Aitvaru žinomas tik vienas sietinas vietovardis – Aitvariškiai Alytaus rajone.

Legendos

Vienas žmogus, grįždamas namo, po laukine kriauše rado juodą, sulytą drebantį nuo šalčio viščiuką, kurį pasiėmė. Netrukus paaiškėjo, kad tas viščiukas – tai Aitvaras, kuris pradėjo nešti į namus grūdus ir pinigus. Būdamas doras, žmogus nežinojo, kaip to aitvaro atsikratyti. Kiti žmonės matydavę naktį nusileidžiantį ant jo trobų šviesų stulpą, pradėjo kalbėti, kad žmogus laiko pas save Aitvarą. Visi nutarė, kad jis išsikeltų iš namų, palikdamas juose Aitvarą. Žmogus pardavė javus, gyvulius, nusipirko sau būstinę už mylios ir išsikėlė. Kai pakrovė paskutinį vežimą ir troba jau buvo tuščia, uždegė sodybą iš visų kampų, kad Aitvaras sudegtų. Vos uždegus trobas ir įsėdus važiuoti, pamatė, kad gale vežimo vėl tas pats juodas viščiukas purto sparnus ir gieda: „Iš kampo, no kampo / Deginkim stubą nog strampo. / Iš čia važiuosim toliau, / O dėl mūs bus geriau“. Žmogus turėjo parsivežti Aitvarą į savo naująją sodybą. Taigi Aitvaro atsikratyti neįmanoma.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домашние_божества_и_духи
поверье западных славян о домашнем существе (его чешское название Křet, словенское Skrat), которое под видом огненного змея прилетало через трубу и приносило хозяину всякого хлеба и других земных плодов, а иногда и разные сокровища. Чешские домовые назывались скритками и шетками; чешский домовой Křet изображался в виде маленьких бронзовых статуэток, величиной с палец, отчего и назывался Paleček (мальчик с пальчик).
<....>
По польским поверьям, привязанность домового к дому очень велика: даже после пожара он не покидает печи обгорелого жилья.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Огненный_змей
Огненный змей (также змей-любака, летун, летучий, литавец, маньяк, налёт огнянный, прелестник) — злой дух, антропоморфный змеевидный демон, мифологическое существо в преданиях славян. Часто является инкубом — ипостасью ходячего покойника или чёрта, принимающего облик умершего или находящегося в отлучке мужа или любовника, и вступающего в любовные отношения с женщинами.
<...>
Лица, которых посещал этот змей, худели, сходили с ума, кончали жизнь самоубийством.
Wikipedia


Kai lunatikas lunatizmo priepuolio metu atlieka namų ruošos darbus (išplauna indus, nuskuta bulves ir t.t.), tai „liaudies išmintis“ teigia, kad tuos darbus nudirbo „naminukas“.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Домовой
Домово́й (кутный бог) — у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, плодородие, здоровье людей, животных.
<...>
Названия
Домовой чаще всего именуется по месту обитания: рус. домовой, домово́йко, домовой дед, белор. дамави́к, домник, хатник, укр. домовик; а также по месту нахождения в доме: рус. голбе́шник (голбец — перегородка за печью), запечник, белор. подпечник. Названия домового отражают его статус в доме и отношения с членами семьи: рус. хозяин, избянной больша́к, дедушко-брато́к, брата́нушко, доброхо́тушко; белор. дамово́й хазя́ин, господарь, самый на́большой, дяденька, брато́к, дед, сўо́иски; укр. хозяин, дід, богатир, а также основные функции и проявления: рус. кормилец, жировик, щетка, лизун, укр. гуркало. В названиях домового может подчеркиваться его принадлежность к нечистой силе: рус. лихо́й, другая половина, жировой чёрт, белор. черт дамавы, не свой дух, лиходзе́й, укр. домовий, дябел, нечистый. Названия домового могут табуироваться: рус. сам, он, часто с помощью метатезы: рус. модовейко, модожи́рко, укр. домбейко. Соответствующие женские персонажи носят имена: рус. домови́ха, модовиха, домови́лиха, домаха, хозяйка. В Полесье, особенно на западе, по отношению к домовому (домовику) часто использовались названия, характерные в целом для нечистой силы: сатана, лукавы, злой дух, по́гань, враг, нячысьцик, лякайло, пу́жало, начник, недобра душа, мертвец, сьмерть, «той, шчо памёр», знахо́р, коўдунник.

Синонимами являются:
Домово́й; Домови́к; Де́душка; Посте́нь; По́стень; Лизу́н; Доможи́л; Хозя́ин; Жирови́к; Не́жить; Сусе́дко; Брата́нушко; Дух-храни́тель; Оби́дчик до́ма.
Запе́чник; Подпе́чник; Подпо́льник; Голбе́шник.
<....>
Домовой, если любит хозяина или хозяйку, не причиняет им зла, а только шутит иногда, даже оказывает услуги.
<....>
Считалось что домовой помогает по хозяйству, сохраняет имущество, часто пересчитывает его (это хорошо обыграно в мультфильме про домовёнка Кузю), любит домашний скот, особенно лошадей. Правда, если лошадь брыкливая, домовой может обидеться на неё и «заездить» — так, что к утру лошадь будет измученная и вся в мыле, то есть — в поту, словно после долгой скачки. <...>
Если домовой полюбил домашних, то он предупреждает о несчастье, караулит дом и двор; в противном же случае он бьёт и колотит посуду, кричит, топает и пр. Тому, кого любит, завивает волосы и бороды в косы, а кого не любит, того ночью щиплет до синяков. По этим синякам судят о какой-нибудь неприятности, особенно если синяк сильно болит. Также наваливается во время ночи на спящего и давит его, так что в это время нельзя ни пошевелиться, ни сказать ни слова (см. Сонный паралич). Обыкновенно эта напасть наваливается на того, кто спит на спине, в это время спрашивают, к худу или к добру, а домовой отвечает мрачным голосом — «да» или «нет».<....>
Wikipedia

Šioje nuorodoje yra pateikta keletas dokumentinių filmukų apie naminukus (bildukus).

Koks yra lunatizmo veikimo mechanizmas? Jis yra labai paprastas. Nuėjus miegot, pagrindinė asmenybė užmiega, ir tuo metu koks nors autonominis neuroklasteris pergriebia žmogaus fizinio kūno valdymą ir atlieka tam tikrus veiksmus. Kai pagrindinė asmenybė atsibunda, tai ji negali prisiminti, kas nutiko lunatizmo priepuolio metu, kadangi ji nieko nežino apie įvykusius įvykius.

Kai lunatizmo priepuolio metu lunatikas atlieka seksualinio pobūdžio veiksmus, tai šis reiškinys yra vadinamas seksomnija. Tokie žmonės užsiima seksu lunatizmo priepuolio metu, o moterys gali netgi pastoti. Tačiau po pabudimo žmogus nieko neprisimena apie savo seksualinio pobūdžio veiksmus, atliktus lunatizmo priepuolio metu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasomnia
Parasomnias are a category of sleep disorders that involve abnormal movements, behaviors, emotions, perceptions, and dreams that occur while falling asleep, sleeping, between sleep stages, or during arousal from sleep. Most parasomnias are dissociated sleep states which are partial arousals during the transitions between wakefulness and NREM sleep, or wakefulness and REM sleep.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_sex
Sleep sex, or sexsomnia, is a condition in which a person will engage in sexual activities while asleep. This condition falls within the broad class of sleep disorders known as parasomnias. In extreme cases, sexsomnia has been alleged, and accepted, as the cause of sexual assault, including rape.
The proposed medical diagnosis is NREM arousal parasomnia – sexual behaviour in sleep. Sexsomnia is considered a type of non-rapid eye movement sleep (NREM) parasomnia. Sexsomniacs do not remember the acts that they perform while they are asleep.
Sexsomnia can co-occur alongside other sleep disorders such as sleepwalking, sleep apnea, night terrors and bedwetting and can be triggered by stress, previous sleep deprivation and excessive consumption of alcohol or other drugs. Sleep related epilepsy may be associated with sexual arousal, pelvic thrusting and orgasms. Sexsomnia episodes may be triggered by physical contact with a bed partner. Sexsomnia, which is a fairly new medically recognized behaviour, has been used in criminal defense cases of rape. There have been several cases of sexsomnia which have appeared in the news and also in pop culture as reality shows and movies.

History
The first research paper that suggested that sexual behavior during sleep may be a new type of parasomnia was published in 1996 by three researchers from the University of Toronto (Colin Shapiro and Nik Trajanovic) and the University of Ottawa (Paul Fedoroff). The term "sleepsex" was used in a 1998 case report by David Saul Rosenfeld, a neurologist and sleep specialist from Los Angeles. The term 'sexsomnia' was coined by Colin Shapiro in a case report published in June 2003.

Psychology
Sleep sex may accompany relationship difficulties and feelings of embarrassment. Often the actions of the person who has sexsomnia are reported by his or her partner as the sexsomniacs are unaware of the event.
Clonazepam has been used as a first line of treatment for this condition, when other measures are not enough to solve a case of sexsomnia.

Cases reported in the press
Natalie Pona, then a reporter for the Sun, broke the first press story of sexsomnia in the fall of 2005. On 30 November 2005, a Toronto court acquitted a man of sexual assault after he was diagnosed with sleep sex disorder, although prosecutors filed an appeal of the acquittal in February 2006. The Ontario Court of Appeal upheld the acquittal on 7 February 2008.
In Britain, a man from York was cleared of three counts of rape on 19 December 2005.
In Australia, a woman was reported as leaving her house at night and having sex with strangers while sleepwalking.
On 8 August 2007, a British RAF mechanic was cleared of a rape charge after the jury found him not responsible for his actions when he had sex with a 15-year-old girl.
On 12 February 2010, an Australian man was found not guilty of rape due to sexsomnia. This similarly happened to a Welsh man on 4 July 2011.
On 7 March 2012, a British woman gave an interview in which she described how her sexsomnia had made sustaining a relationship difficult.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_sex
Sleep sex, or sexsomnia, is a condition in which a person will engage in sexual activities while asleep. This condition falls within the broad class of sleep disorders known as parasomnias. In extreme cases, sexsomnia has been alleged, and accepted, as the cause of sexual assault, including rape.
The proposed medical diagnosis is NREM arousal parasomnia – sexual behaviour in sleep. Sexsomnia is considered a type of non-rapid eye movement sleep (NREM) parasomnia. Sexsomniacs do not remember the acts that they perform while they are asleep.
Sexsomnia can co-occur alongside other sleep disorders such as sleepwalking, sleep apnea, night terrors and bedwetting and can be triggered by stress, previous sleep deprivation and excessive consumption of alcohol or other drugs. Sleep related epilepsy may be associated with sexual arousal, pelvic thrusting and orgasms. Sexsomnia episodes may be triggered by physical contact with a bed partner. Sexsomnia, which is a fairly new medically recognized behaviour, has been used in criminal defense cases of rape. There have been several cases of sexsomnia which have appeared in the news and also in pop culture as reality shows and movies.

History
The first research paper that suggested that sexual behavior during sleep may be a new type of parasomnia was published in 1996 by three researchers from the University of Toronto (Colin Shapiro and Nik Trajanovic) and the University of Ottawa (Paul Fedoroff). The term "sleepsex" was used in a 1998 case report by David Saul Rosenfeld, a neurologist and sleep specialist from Los Angeles. The term 'sexsomnia' was coined by Colin Shapiro in a case report published in June 2003.

Psychology
Sleep sex may accompany relationship difficulties and feelings of embarrassment. Often the actions of the person who has sexsomnia are reported by his or her partner as the sexsomniacs are unaware of the event.
Clonazepam has been used as a first line of treatment for this condition, when other measures are not enough to solve a case of sexsomnia.

Cases reported in the press
Natalie Pona, then a reporter for the Sun, broke the first press story of sexsomnia in the fall of 2005. On 30 November 2005, a Toronto court acquitted a man of sexual assault after he was diagnosed with sleep sex disorder, although prosecutors filed an appeal of the acquittal in February 2006. The Ontario Court of Appeal upheld the acquittal on 7 February 2008.
In Britain, a man from York was cleared of three counts of rape on 19 December 2005.
In Australia, a woman was reported as leaving her house at night and having sex with strangers while sleepwalking.
On 8 August 2007, a British RAF mechanic was cleared of a rape charge after the jury found him not responsible for his actions when he had sex with a 15-year-old girl.
On 12 February 2010, an Australian man was found not guilty of rape due to sexsomnia. This similarly happened to a Welsh man on 4 July 2011.
On 7 March 2012, a British woman gave an interview in which she described how her sexsomnia had made sustaining a relationship difficult.
Wikipedia

http://www.foxnews.com/story/2004/10/15/sleeping-woman-prowled-streets-for-sex.html
Sleeping Woman Prowled Streets for Sex
By Paul Wagenseil
Fox News. October 15, 2004


http://www.chinadaily.com.cn/english/doc/2004-10/18/content_383384.htm
Woman in sleep seeks sex with strangers
Chinadaily. 2004-10-18

http://www.smh.com.au/articles/2004/10/13/1097607303255.html
Sleepwalker's sex in city
By Julie Robotham
The Sydney Morning Herald. October 14, 2004


http://www.huffingtonpost.co.uk/2011/10/19/baby-joy-for-sexsomnia...html
Baby Joy For Sexsomnia Couple - But Hubby Does Not Recall Conception!
By Kelly Rose Bradford
The Huffington Post UK. 19/10/2011. Updated: 22 May 2015


https://ru.wikipedia.org/wiki/Сексомния
Сексо́мния (лат. sexus (пол, секс) + лат. somnus (сон)) — расстройство психики, при котором человек во время сна занимается сексом или проявляет другую сексуальную активность. Сексомния считается вариацией лунатизма. Проявляется как у мужчин, так и у женщин. Характерной чертой является неосознавание и незапоминание человеком происходящего. Иногда воспоминание возможно, но обычно воспринимается как сексуальный сон.
При сексомнии сексуальные действия происходят в бессознательном состоянии. Это не позволяет считать их преступлениями. Имеются прецеденты, когда диагноз «сексомния» позволял снять обвинения в изнасиловании. Эрекция и мастурбация у мужчин в короткий междусонный промежуток сексомнией не считаются, равно как и поллюция во сне у подростков.

История исследований
Первая научная публикация, в которой предположили, что сексуальное поведение во время сна может быть отдельным типом парасомний (необычных действий спящих людей), была издана в 1996 году тремя исследователями — Колин Шапиро (англ. Colin Shapiro) и Ник Траджанович (англ. Nik Trajanovic) из университета Торонто и Пауль Федоров (англ. Paul Fedoroff) из университета Оттавы. С 2005 года Американская академия медицины сна (англ. American Academy of Sleep Medicine) признала сексомнию в качестве самостоятельного синдрома.

По результатам исследований, опубликованных в вестнике Академии психосоматической медицины (англ. Academy of Psychosomatic Medicine), сексомния имеет три степени:
1. Наименее опасная проявляется в расстройствах сна, не доставляющих особого беспокойства окружающим.
2. Случаи, последствия которых «проявляются в некотором моральном вреде».
3. В самых тяжелых ситуациях больные вступают с партнерами в бессознательно-сомнамбулический сексуальный контакт.
Известны случаи, когда при сексомнии люди наносили себе или партнёру травмы. Чаще всего это связано с тем, что данные действия спящий человек осуществляет неосознанно и гораздо грубее, агрессивнее, чем действует в бодрствующем состоянии.

Распространённость
Ранее в медицинской литературе было крайне мало сообщений о сексомнии. С одной стороны, это объяснялось спецификой самого вопроса (люди не склонны жаловаться на столь деликатные проблемы). С другой стороны, бессознательное состояние препятствует получению объективной информации.
В июне 2010 года сотрудники канадской Университетской сети учреждений здравоохранения (англ. University Health Network) из Торонто на ежегодном собрании Ассоциации обществ исследователей сна (англ. Associated Professional Sleep Societies) представили доказательства достаточно высокой распространённости сексомнии. По их наблюдению, бессознательный секс во время сна встречается чаще для мужчин (11 %), чем для женщин (4 %). Правда, это статистика наблюдения более 800 пациентов центра нарушения сна и среди общего населения проценты должны быть ниже. Пока можно лишь сделать вывод о половой дифференциации частоты проявления сексомнии в пользу мужчин.
Предпринята попытка получить данные о том, что именно повышает риск сексомнии. Людей, страдающих этой формой расстройства сна отличало от других пациентов клиники более частое признание в употреблении наркотиков (15,9 % против 7,7 %).
Wikipedia

Kai kurie migdomieji (pavyzdžiui, „Zolpidem“) gali sukelti lunatizmo priepuolius, kurie labai skiriasi nuo standartinių lunatizmo priepuolių. Standartiniuose lunatizmo atvejuose su lunatiku yra beveik neįmanoma palaikyti prasmingo pokalbio, kadangi standartinio lunatiko intelekto lygmuo yra labai žemas. Tačiau kai lunatizmo priepuolį sukelia vaistai, tai lunatikas gali palaikyti prasmingą pokalbį su kitais žmonėmis, kurie netgi negalės atpažinti, kad kalbasi su lunatiku. Tačiau ryte atsibudęs, lygiai kaip ir esant standartiniui lunatizmo atvejui, lunatikas nieko negali prisiminti apie savo veiksmus, atliktus lunatizmo priepuolio metu.

http://en.wikipedia.org/wiki/Zolpidem
Zolpidem (brand names Ambien, Ambien CR, Intermezzo, Stilnox, Stilnoct, Sublinox, Hypnogen, Zonadin, Sanval and Zolsana) is a prescription medication used for the treatment of insomnia and some brain disorders.<...>
Some users have reported unexplained sleepwalking while using zolpidem, as well as sleep driving, binge eating while asleep, and performing other daily tasks while sleeping. Research by Australia's National Prescribing Service found these events occur mostly after the first dose taken, or within a few days of starting therapy. Rare reports of sexual parasomnia episodes related to zolpidem intake have also been reported. Sleepwalkers can sometimes perform these tasks as normally as they might if they were awake. They can sometimes carry on complex conversations and respond appropriately to questions or statements, so much so that observers may believe them to be awake. This is in contrast to "typical" sleep talking, which can usually be identified easily and is characterised by incoherent speech that often has no relevance to the situation or that is so disorganised as to be completely unintelligible.
Those under the influence of this medication may seem fully aware of their environments, though they are still asleep. This can bring about concerns for the safety of the sleepwalkers and others. These side effects may be related to the mechanism that also causes zolpidem to produce its hypnotic properties. It is unclear whether the drug is responsible for the behavior, but a class-action lawsuit was filed against Sanofi-Aventis in March 2006 on behalf of those who reported symptoms. Conversely, it is possible some users believed they were asleep during these events because they do not remember the events, due to the short-term memory loss and anterograde amnesia side-effects.
Residual 'hangover' effects, such as sleepiness and impaired psychomotor and cognitive function, may persist into the day following nighttime administration. Such effects may impair the ability of users to drive safely and increase risks of falls and hip fractures.
The Sydney Morning Herald in Australia in 2007 reported a man who fell 30 meters to his death from a high-rise unit balcony may have been sleepwalking under the influence of Stilnox. The coverage prompted over 40 readers to contact the newspaper with their own accounts of Stilnox-related automatism, and as of March 2007, the drug was under review by the Adverse Drug Reactions Advisory Committee.
In February 2008, the Australian Therapeutic Goods Administration attached a boxed warning to zolpidem, stating that "Zolpidem may be associated with potentially dangerous complex sleep-related behaviors that may include sleep walking, sleep driving, and other bizarre behaviours. Zolpidem is not to be taken with alcoholic beverages. Caution is needed with other CNS-depressant drugs. Limit use to four weeks maximum under close medical supervision." This report received widespread media coverage after the death of Australian student Mairead Costigan, who fell 20 m from the Sydney Harbour Bridge while under the influence of Stilnox.
Wikipedia

http://www.nytimes.com/2007/03/15/business/15drug.ready.html?pagewanted=all&_r=1&
F.D.A. Warns of Sleeping Pills’ Strange Effects
March 15, 2007
By Stephanie Saul
New York Times. March 15, 2007

Įdomu tai, kad dažnai nemigos priežastimi yra koks nors ikislenkstinis signalas, kuris yra per silpnas, kad pagrindinė asmenybė jį galėtų pastebėt/suvokt, tačiau kuris vis dėlto yra pakankamai stiprus, kad sukelti nemigą. Tokio atvejo klasikiniu pavyzdžiu yra padidėjęs skrandžio rūgštingumas, kuris yra per silpnas, kad pagrindinė asmenybė jį galėtų pastebėt/suvokt, tačiau kuris vis dėlto yra pakankamai stiprus, kad trukdytų užmigti. Žmogus gali išvis nesuvokti, kad savo skrandyje jis turi per didelį rūgštingumą, ir tokiu atveju jis niekaip negalės suprasti kodėl jis negali užmigti. Tačiau, jeigu žmogus, kenčiantis nuo nemigos, išgers bent vieną rūgštingumą neutralizuojančią tabletę (antacidinę tabletę, kuri neutralizuoja skrandžio rūgštį skrandyje), tai jis labai greitai užmigs. Tokiais atvejais antacidinės tabletės efektyvumas būna daug didesnis nei kad migdomųjų.

Panašus veikimo mechanizmas yra afekto būsenoje. Kai žmogui iškyla mirtino pavojaus situacija, tai autonominis neuroklasteris iš pagrindinės asmenybės perima kūno valdymą, ir pradeda valdyt kūną, atlikdamas apsauginius ir/arba kitus veiksmus, skirtus išgelbėti žmogaus gyvybę, ir paskui kūno valdymo kontrolę sugražina pagrindinei asmenybei. Daugelyje šalių „afekto būsena“ teismuose yra laikoma lengvinančia aplinkybe. Daugelyje šalių yra plačiai paplitusi praktika – jeigu teismo psichiatrai nustato, kad žmogžudystė buvo įvykdyta afekto būsenoje, tai žmogus yra išteisinamas ir neneša atsakomybės.
Religiniai adeptai tiki, kad kiekvienas žmogus turi savo „angelą sargą“, kuris saugo ir nukreipia žmogų, o taip pat gali išgelbėti žmogų nuo mirtino pavojaus. „Angelo sargo“ veikimo mechanizmas yra labai paprastas. „Angelas sargas“ – tai autonominis neuroklasteris, kuris mirtino pavojaus situacijoje perima žmogaus kūno valdymą ir tokiu būdu išgelbėja žmogaus gyvybę.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аффект_(уголовное_право)
Аффе́кт (от лат. Affectus — страсть, душевное волнение); состоя́ние аффе́кта; физиологи́ческий аффе́кт — в уголовном праве обозначает особое эмоциональное состояние человека, представляющее собой чрезвычайно сильное кратковременное эмоциональное возбуждение, вспышку таких эмоций, как страх, гнев, ярость, отчаяние, бурно протекающая и характеризующееся внезапностью возникновения, кратковременностью протекания, значительным характером изменений сознания, нарушением волевого контроля за действиями.
<...>
Значение аффекта в уголовном праве
Физиологический аффект является смягчающим уголовную ответственность состоянием при условии, что он является реакцией на противоправное либо аморальное поведение потерпевшего, которое может носить однократный или систематический характер; в последнем случае речь идёт о наличии длительной психотравмирующей ситуации.
Wikipedia

Panagrinėsime kaip vyksta dvasių iškvietimas spiritistinių seansų metu, išnagrinėsime kokie yra šio reiškinio veikimo mechanizmai. Spiritistinių seansų metu dvasios gali būt iškviečiamos skirtingais būdais, tačiau vienas populiariausių ir geriausiai veikiančių metodų yra „adatos su siūlu“ metodas, kuris yra štai toks.
Aplink stalą susėda keletas žmonių (dažniausiai 3-10 žmonių), ant stalo yra dedamas popieriaus lapas, ant kurio yra nupaišytas apskritimas, o apskritimo perimetre yra užrašytos abėcėlės raidės (žemiau yra pateiktas tokios „dvasių iškvietinėjimo lentos“ pavyzdys).

http://www.abaxion.com/kee110.htm
Buckland Spirit Board
Buckland Spirit Board

http://en.wikipedia.org/wiki/Ouija
The Ouija board (/ˈwiːdʒə/ wee-jə), also known as a spirit board or talking board, is a flat board marked with the letters of the alphabet, the numbers 0–9, the words "yes", "no", "hello" (occasionally), and "goodbye", along with various symbols and graphics. It uses a planchette (small heart-shaped piece of wood or plastic) as a movable indicator to indicate the spirit's message by spelling it out on the board during a séance. Participants place their fingers on the planchette, and it is moved about the board to spell out words. "Ouija" has become a trademark that is often used generically to refer to any talking board.
<...>
One of the first mentions of the automatic writing method used in the Ouija board is found in China around 1100 AD, in historical documents of the Song Dynasty. The method was known as fuji (扶乩), "planchette writing". The use of planchette writing as an ostensible means of contacting the dead and the spirit-world continued, and, albeit under special rituals and supervisions, was a central practice of the Quanzhen School, until it was forbidden by the Qing Dynasty. Several entire scriptures of the Daozang are supposedly works of automatic planchette writing. Similar methods of mediumistic spirit writing have been widely practiced in ancient India, Greece, Rome, and medieval Europe.
Wikipedia

http://zentaro.ru/284
Вызов духов с помощью иголки (спиритическая доска по-русски)

Не раз, каждый смотрящий голливудские кинематографические произведения, видел в ужастиках или прочих мистиках и триллерах спиритическую доску, представляющую собой планшет с буквами и цифрами, по которому медиум водит специальным указателем — вроде как он это делает под руководством потусторонних сил, желающих пообщаться. В России аналогом такой доски являются лист бумаги и обычная швейная иголка: выглядит не столь эффектно, но, как любой может убедиться на практике, инструмент получается намного эффективнее, точнее и объективнее.
Спиритическая доска
Изготовить сей спиритический набор под силу каждому: возьмите лист бумаги и начертите три круга друг в друге — концентрических. Можно просто циркуль иглой в центр воткнуть, начертить первый круг, отодвинуть лапку и начертить второй, потом третий. Центральный круг разделить пополам; в одном полукруге написать «ДА», во втором «НЕТ». Область следующего круга разделить на десять частей и пронумеровать от 0 до 9. Последний круг для букв. Всё — спиритический планшет готов.
Теперь продеваем в иголку нитку. Опускаем конец иглы в получившееся от циркуля углубление в центре планшета (или можно расковырять самостоятельно, если вы картинку, например, распечатали) и держа за нитку, делаем так, чтобы игла висела под небольшим углом, что позволит ей очень легко вращаться вокруг своей оси от лёгкого дуновения (подуйте слегка на иглу с разных сторон), не заваливаясь в какую-нибудь одну сторону. Иголка будет, вращаясь, показывать ушком, как часовой стрелкой, на цифру или букву — в зависимости от ответа, требуемого в конкретном случае.
Спиритическая доска
Сам сеанс следует проводить, положив лист расчерченной бумаги на ровную поверхность, в помещении с полным отсутствием сквозняков, так как игла на нитке очень чувствительна (именно поэтому ответы духов и будут очень точны). Впрочем, должен предупредить, что сквозняки и даже ощутимый ветер не будут помехой при мощном контакте: в таких случаях бывает, что иголка оставляет даже заметный след в полированных поверхностях, а при отсутствии контакта, никакие климатические чудеса не помогут.
Некоторые предпочитают для спиритического сеанса ночное время суток или специально затемнённые помещения, свечи, призывающие заклинания и даже алтарь. По практике могу сказать, что всё вышеперечисленное помогает лишь психической настройке медиума; весьма плодотворные контакты удавалось устанавливать и при электрическом свете, и средь бела дня, и на обычном кухонном столе. Хотя свеча — это, конечно, простейший магический выключатель: зажигая свечу, начинаем ритуал, гася её — заканчиваем (или обрываем нежелательное общение).
Должен предупредить: под вызовом духов подразумеваются не только Элвис Пресли, бабайка или ваш умерший родственник — это даже скорее маловероятно. На вызов обычно являются сущности проживающие в данном конкретном месте, чаще всего домовые (и тут можете задать себе вопрос о последствиях: например, комфортно ли вам будет дальше жить в вашей квартире, если вы узнаете, что рядом с вами постоянно кто-то неведомый находится?)
Журнал Магия - ZenTaro.ru

https://ru.wikipedia.org/wiki/Уиджа
«Говорящая доска» или «уиджа» (англ. Ouija board) — доска для спиритических сеансов с нанесёнными на неё буквами алфавита, цифрами от 1 до 9 и нулём, словами «да» и «нет» и со специальной планшеткой-указателем.

Изобретена в XIX веке американцем Элайджей Бондом (англ. Elijah Bond) как не связанная с мистикой домашняя игра. Партнёр Бонда, Чарльз Кеннард, предложил рекламировать её как древнеегипетскую игру; при этом заявлялось, что словом «уиджа» древние египтяне обозначали удачу. По другой версии, Ouija — это комбинация двух слов, означающих «да»: французского «oui» и немецкого «ja».
В период Первой мировой войны доска была популяризирована американской спиритуалисткой Перл Курран (англ. Pearl Curran) в качестве спиритического инструмента наподобие китайского ящика фуцзи.
Доска Уиджа изготавливается из любого сорта дерева, имеет ровную, чаще всего лакированную поверхность. Существуют различного дизайна планшетки-указатели. Обычно они делаются из той же породы дерева, что и доска, и для лёгкого передвижения по доске имеют полированную нижнюю поверхность.
Колдовская доска должна содержать обязательные символы: алфавит (любой), цифры, слова «да» и «нет». Могут быть и другие символы. Обычно во время сеанса кончики пальцев располагаются на планшетке, которая движется и отвечает на вопросы либо односложно «да» и «нет», либо позволяет составить фразы при помощи букв и цифр. Указателем служит либо заострение на планшетке, либо отверстие в ней, в котором появляются символы доски.
Спиритуалисты, использующие доску, утверждают, что общаются таким образом с духами умерших, но «не стоит забывать, о том, что существует масса неграмотных духов, способных давать неправильные ответы».

Для работы с доской наиболее частые указания таковы:
   ● При работе вдвоём можно положить доску посередине на стол, касаясь обеими руками планшетки-указателя.
   ● Если работает один оператор, то доска кладётся на колени, а обе руки на планшетку.
   ● Если буквы на доске нанесены по кругу, то и планшетка движется по кругу, останавливаясь на выбранных буквах алфавита.
   ● Возможно также использование планшетки без доски. Если она имеет отверстие, то, вставив карандаш, кладут планшетку на лист бумаги. То, что пишет карандаш на бумаге, по заявлению спиритуалистов является ответом духа.
Wikipedia

Vienas iš dalyvių ima į rankas siūlą, ant kurio galo kabo adata, ir laiko savo ranką ore virš stalo tokiu būdu, kad adata kabėtų virš centro apskritimo, kuriame yra surašytos abėcėlės raidės. Tada seanso dalyviai nusprendžia kieno dvasią jie bandys iškviesti. Tarkim dalyviai nutarė kad kvies Napoleono dvasią. Tada visi dalyviai susikaupia ir mintimis pradeda kviest Napoleono dvasią. Tačiau dvasios turi savo nuosavą valią ir todėl ne visada pasiseka iškviest norimą dvasią. Yra labai paprasta patikrinti ar pavyko iškviest norimą dvasią. Reikia uždavinėt klausimus dvasiai, o dvasia pateikia atsakymus per siūlą, ant kurio galo kabo adata. Uždavus dvasiai klausimą, reikia laikyti ranką su siūlu virš lentos ir atidžiai stebėt kurlink pajudės pakabinta adata. Adata turi judėt nuo vienos abėcėlės raidės link kitos raidės, tokiu būdu suformuodama žodžius ir sakinius. Jeigu adata niekur nejuda, arba judėdama per lentą sudėlioja beprasmių raidžių kratinį, tuomet yra laikoma, kad dvasios iškviest nepavyko. Tačiau tai ne bėda. Galite bandyti iškviest tą pačią dvasią iš naujo, tačiau dabar adatą su siūlu į rankas jau turi paimt kitas dalyvis, ir dvasios iškvietimo procedūra kartojama iš naujo. Jeigu ir vėl nepavyko, tuomet adatą su siūlu ima trečias dalyvis ir procedūra kartojama iš naujo. Ir taip toliau. Ir tiktais tokiu atveju, jeigu nei vienam iš dalyvių nepavyko iškviest norimos dvasios, tai tiktais tuomet yra laikoma, kad šios dvasios iškviesti negalima, ir tuomet dalyviai turi pasirinkt kitą dvasią iškvietinėjimui. Jeigu nepavyko iškviest Napoleono dvasios, tai gal pavyks iškviest Abraomo Linkolno dvasią. Ir iškvietinėjimo procedūra yra kartojama nuo pradžių. Procedūra yra kartojama tiek kartų, kiek prisireiks, iki pagaliau pavyks sėkmingai iškviest nors kokią nors kitą dvasią. Kai dvasia yra iššaukta, tai bendravimas su dvasia yra vykdomas uždavinėjant klausimus ir atidžiai stebint adatos judėjimą virš apskritimo su abėcėlės raidėm. Judant adatai, iš raidžių turi susiformuot žodžiai ir sakiniai.
Lygiai tokia pat procedūra gali būti panaudota norint pabendrauti su įvairiais Dievais, kaip kad pavyzdžiui, su Jėzumi/Krišna/Buda/ir t.t.

Bendravimas su dvasia (spiritistinis seansas) paklusta štai tokie dėsniams:

1) Adata su siūlu turi būti būtinai laikoma rankoje kokio nors gyvo žmogaus. Jeigu siūlą su adata pririšim prie kokio nors negyvo objekto (tarkim prie lempos, prie lubų, ar panašiai), tai jokia dvasia negalės tos adatos pajudint iš vietos ir sudėliot iš raidžių žodžių. Adata tiesiog kabos vietoj nejudėdama. Kitaip sakant, dvasia save apreikšt gali tiktais per gyvą žmogų. Jei nėra gyvo žmogaus, kuris laiko rankoj siūlą su adata, tai dvasia niekaip negalės apsireikšt. Jeigu siūlas su adata pririštas prie negyvo objekto, tai nepadės jokie magiški burtažodžiai, jokios maldos, jokie magiški smilkalai ar žvakės, jokie grojimai būgnu ar rėkavimai visa gerkle, nepadės niekas – adata tiesiog kabos vietoj nejudėdama. O juk remiantis teiginiais, kad dvasios atseit mėto ir judina sunkius daiktus (spintą, stalą ir panašiai), tai pajudint siūlą su adata dvasiom turėtų būt tikras menkniekis. Spiritistinių seansų technikos akivaizdžiai įrodo, kad dvasios negali pajudint negyvų daiktų – nei viena dvasia nėra pajėgi pajudint adatą su siūlu iš vietos, jei tas siūlas pririštas prie negyvo daikto. Dvasia gali pasireikšt tiktais per judesius, kurios atlieka gyvas žmogus.

2) Ne visiem spiritistinės grupės dalyviam pavyksta iškviest norimą dvasią X laikant siūlą su adata rankoje. Tarkim, jeigu grupėje yra 10 žmonių, tai gali pavykt bendraut su dvasia X iš 10-ties žmonių grupės tarkim 3 žmonėm, arba 5 žmonėm, arba 7 žmonėm ar panašiai. Tik labai retais atvejais su dvasia X gali bendraut visi grupės dalyviai laikydami siūlą su adata rankoje.

3) Kiekvienas žmogus turi savo unikalų „psichologinį portretą“, ir žmogų galima identifikuoti pagal jo unikalią charakteringą kalbos manierą, unikalų charakteringą žodyną, unikalų charakteringą sakinių stilių, netgi pagal charakteringas gramatines klaidas ir taip toliau. Kaip kad pavyzdžiui, jei turime prieš akis 10 sakinių ilgio teksto ištrauką, tai dažnai galime pakankamai gerai atpažint ar tekstą rašė Petras ar Jonas ar Marytė ar Onutė ar dar kažkas kitas. Lygiai tas pats principas galioja ir dvasioms. Dvasios irgi turi savo unikalų psichologinį portretą. Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad vykdant spiritistinius seansus, viena ir ta pati dvasia X (tarkim Napoleono dvasia) įgauna vienokį arba kitokį „psichologinį portretą“, priklausomai nuo to, kuris žmogus laiko siūlą su adata rankoje. Kaip kad pavyzdžiui, jei siūlą su adata rankoje laikys Jonas, tai Napoleono dvasia viską labai gerai išmanys apie muziką, tačiau nesusigaudys techninėje srityje; o jei siūlą su adata rankoje laikys Petras, tai Napoleono dvasia pataps nieko nesiorientuojanti muzikoje, tačiau gerai išmananti techninius dalykus; sugražinus siūlą su adatą vėl atgal Jonui, Napoleono dvasia vėl pataps išmananti muziką ir nesiorientuojanti technikoj. Kitaip sakant, spiritistinių seansų eksperimentiniai rezultatai aiškiai rodo, kad Napoleono dvasia kaitalioja savo „psichologinį portretą“ priklausomai nuo to, kurio žmogaus rankose yra siūlas su adata. Akivaizdu, kad jei Napoleono dvasia būtų nepriklausomas savarankiškai egzistuojantis objektas, tai jos „psichologinis portretas“ nesikeistų ir nepriklausytų nuo to, kuris žmogus laiko rankoje siūlą su adata. O tai reiškia, kad Napoleono dvasia yra modeliuojama neuronų klasterio žmogaus smegenyse. Kadangi skirtingi žmonės turi skirtingas žinias apie tą patį Napoleoną, tai skirsis ir Napoleono modeliai skirtingų žmonių smegenyse. Kai kurie dalykai sutaps, bet bus ir skirtumų. Ir kuo daugiau skiriasi žmonių žinios apie Napoleoną, tuo labiau skiriasi Napoleono dvasios „psichologinis portretas“, kai tie žmonės kalbina Napoleono dvasią naudodami siūlą su adata. Jeigu žmogaus smegenyse yra nepakankamas kiekis žinių apie Napoleoną, tai yra, jei žmogaus smegenyse yra labai silpnas Napoleono modelis, tai tokiam žmogui nepavyks iškviest Napoleono dvasios spiritistinio seanso metu.
Eksperimentiniai rezultatai rodo, kad dvasios, kurios yra iškviečiamos spiritistinių seansų metu, iš tikrųjų yra to žmogaus smegenyse esantys autonominiai neuroklasteriai, kurie modeliuoja tos dvasios X personažą. Kitaip sakant, spiritistinių seansų metu žmogus kalbasi su autonominiais neuroklasteriais, esančiais jo paties smegenyse, analogiškai kaip ir eksperimentuose atliktuose su pacientais su perskeltom-smegenim. Žmonės, kuriems trūksta žinių apie smegenų fiziologiją, naiviai tiki, kad jie bendrauja su dvasiomis, egzistuojančiomis už materialaus pasaulio ribų.

Žemiau yra pateiktas dokumentinis filmukas, kuriame šuo atakuoja savo koją, kadangi autonominis neuroklasteris (esantis šuns smegenyse) judina koją. Šuns pagrindinė asmenybė nejudina kojos, koją judina autonominis neuroklasteris, ir dėl šios priežastis šuns pagrindinė asmenybė atpažįsta šį judėjimą kaip „priešą“.
Per spiritistinius seansus mediumo rankos/kojos juda lygiai taip pat, kaip ir šiame pavyzdyje su šuniu – mediumo ranką/koją judina mediumo smegenyse esantis autonominis neuroklasteris.
Lygiai toks pat reiškinio mechanizmas yra virgulėse/biolokacijoje/radiostezijoje, psichografijoje ir t.t.

https://www.youtube.com/watch?v=qvJ-uEEtFaQ

Dog thinks his leg is trying to steal his bone
Trukmė: 1 minutė

Šioje nuorodoje yra pateikta daugiau dokumentinių filmukų apie šunis atakuojančius savo koją.

4) Iškviestoji dvasia gali kalbėti tiktais tomis kalbomis, kurias moka mediumas. Iškviestoji dvasia negali kalbėt tokia kalba, kurios nemoka mediumas. Kaip kad pavyzdžiui, jeigu rusų tautybės mediumas, kuris nemoka prancūzų kalbos, iškvies prancūzo Napoleono dvasią, tai Napoleono dvasia kalbės tiktais rusiškai ir ji negalės nei žodelio išlement prancūziškai. Kai religiniams adeptams užduodi klausimą kaipgi prancūzo Napoleono dvasia moka rusų kalbą, tai religiniai adeptai vieningai tvirtina, kad dvasios atseit moka visas pasaulio kalbas. Tačiau jeigu dvasios moka visas kalbas, tai tegu iškviestoji dvasia ir pašneka savo gimtąja kalba. Tebūnie prancūzas Napoleonas pašneka prancūziškai. Tačiau prancūzo Napoleono dvasia negali išlement nei žodelio prancūziškai, jeigu mediumas yra rusas, nemokantis prancūzų kalbos.
Šie eksperimentiniai rezultatai rodo, kad dvasios, kurios yra iškviečiamos spiritistinių seansų metu, iš tikrųjų yra to žmogaus smegenyse esantys autonominiai neuroklasteriai, kurie modeliuoja tos dvasios X personažą. Kitaip sakant, spiritistinių seansų metu žmogus kalbasi su autonominiais neuroklasteriais, esančiais jo paties smegenyse, analogiškai kaip ir eksperimentuose atliktuose su pacientais su perskeltom-smegenim. Žmonės, kuriems trūksta žinių apie smegenų fiziologiją, naiviai tiki, kad jie bendrauja su dvasiomis, egzistuojančiomis už materialaus pasaulio ribų.

5) Jeigu spiritizmo seansai yra vykdomi reguliariai ir ilgą laiką, tai po tam tikro laiko, gan dažnai mediumai pradeda susidurti su „nesuprantamais, keistais ir baisiais dalykais“ – namuose daiktai pradeda „patys savaime“ atsirasti kitose vietose nei kad jiems priklauso būti (pavyzdžiui, batai atsiranda šaldytuve), iš spintų išmėtomi drabužiai, nuverčiamos ant grindų spintos, apverčiami stalai, sulaužomi daiktai ir taip toliau. Tačiau visose šiose istorijose visąlaik kartojasi vienas dėsningumas – kai to žmogaus paklausi „o ar tu matei pats savo akimis kaip tie daiktai juda, skraido arba lūžta?“, tai atsakymas visada būna štai toks: „savo akimis nemačiau, tačiau kai atidariau kambarį, tai radau visus daiktus išmėtytus, spintą nuverstą ant grindų ir t.t.“. Kitaip sakant, žmogus visąlaik mato tiktais jau galutinį rezultatą (perdėliotus ir sulaužytus daiktus), tačiau niekada nemato paties veiksmo – kaip gi tie daiktai juda arba lūžta. Vieniems mediumams šie „nesuprantami, keisti ir baisūs baisus dalykai“ praeina patys ir daugiau nebesikartoja, tačiau kitiems mediumams šie įvykiai nepraeina ir kartojasi iki pakol žmogui galutinai pakrinka nervai dėl nuolatinės baimės ir tas žmogus atsiduria psichiatrinėje ligoninėje.

Suformuluokime paprastą klausimą: kodėl spiritistiniai seansai priveda prie „keistų, nepaaiškinamų, šiurpių įvykių“, kuriuos pradeda patirt mediumas?
Atsakymas yra paprastas. Jeigu spiritistiniai seansai yra vykdomi reguliariai ir ilgą laiką, tai autonominiai neuroklasteriai, esantys smegenyse, vis labiau įgauna gebėjimą valdyti žmogaus kūną, nepriklausomai nuo jo pagrindinės asmenybės – iš pradžių pradeda nuo mažų, mikroskopinių rankos judesių, o vėliau autonominis neuroklasteris įgyja gebėjimą pergriebti viso kūno kontrolę ir šis reiškinys yra vadinamas „lunatizmu“.
Lunatizmo priepuolio metu žmogus atsikelia iš lovos, vaikšto po namus, perdėliodamas ir laužydamas įvairius daiktus, eina atgal į lovą, o atsibudęs ryte nieko neatsimena ką veikė naktį. Po atsibudimo, savo namuose jis randa kai kuriuos daiktus perdėliotus į neįprastas vietas, o kitus daiktus randa sulaužytus. Ir tuomet žmogus pradeda iškart panikuoti – „kas perdėliojo šiuos daiktus, jeigu aš namie buvau tiktais vienas?“. Tam, kad žmogus neišprotėtų, tai yra reikalingas pasaulio modelis, kuris galėtų paaiškinanti įvykius, vykstančius aplink žmogų. Greičiausiai ateinantis į galvą paaiškinimas tokiems įvykiams yra štai toks: šiuos daiktus perdėliojo kokia nors skraidanti demoniška dvasia. Tačiau tiesa yra tame, kad žmogus pats perdėliojo daiktus lunatizmo priepuolio metu, tačiau jis to nežino, todėl jis tvirtai nusprendžia, kad po jo namus skraido demoniška dvasia. Lunatizmo priepuolio metu žmogus gali netgi ką nors užmušti, tačiau po atsibudimo jis bus įsitikinęs, kad šių žmonių nužudymus įvykdė demoniškos dvasios.
Jeigu „nesuprantami, keisti ir šiurpūs dalykai“ nutinka naktį, tai tokiu atveju tai klasikinis lunatizmo atvejis, tačiau jeigu „nesuprantami, keisti ir šiurpūs dalykai“ nutinka dienos metu (tokie atvejai yra daug retesni) – tuomet tai „daugialypės asmenybės sutrikimo“ atvejis. Tačiau dažniausiai spiritistiniai seansai priveda prie „demoniško apsėdimo“.
Lunatizmo, daugialypės asmenybės sutrikimo ir demoniško apsėdimo veikimo mechanizmas yra visiškai toks pats identiškas – autonominis neuroklasteris perima žmogaus kūno valdymą. Lunatizmas, daugialypės asmenybės sutrikimas ir demoniškas apsėdimas – tai to paties reiškinio skirtingos pasireiškimo formos.

http://www.rcpsych.ac.uk/pdf/erlendsson_01_jun_03.pdf
https://www.researchgate.net/...aspects_of_the_inner_self
Personalities or Possession?
When alter personalities are asked about whom they believe they are, they say they are: children (86%), helping spirits (84%), demons (29%), another living person (28%), dead relatives (21%) and a person with opposite sex (63%). The two largest case series that have looked into this are by F W Putnam (1986) who described 100 cases and C A Ross (1989) who described 236 cases. Even though the majority of alters claim not to belong to the individual the prevailing opinion is that these are in fact parts of the individual.
‘Multiple Personality Disorder - Demons and Angels or Archetypal aspects of the inner self’. 2003
Dr Haraldur Erlendsson

http://en.wikipedia.org/wiki/Homicidal_sleepwalking
Homicidal sleepwalking, also known as homicidal somnambulism or sleepwalking murder, is the act of killing someone during an episode of sleepwalking. In a few cases, sleepwalkers kill people, usually a family member, during their sleepwalking act. There have been several rare cases in which an alleged act of homicide has occurred, and the prime suspect may have committed the act while sleepwalking.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Ouija
The Swedish-American psychiatrist Dr. Carl Wickland wrote in 1924 that he had treated the cases of "several persons whose seemingly harmless experiences with automatic writing and the Ouija board resulted in such wild insanity that commitment to asylums was necessitated.
Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=DG6KjmGM47E

Ouija Board Demonic Possession Video
Продолжительность: 5 минут

A Ouija board possession video has been released showing three American friends who were hospitalized in Mexico after playing the popular game and allegedly becoming inhabited by evil spirits. We take a look at video of the aftermath, in this Lip News clip with Mark Sovel and Lissette Padilla.

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2665899/Possessed-girl.html
Three American friends have been taken to hospital after reportedly becoming 'possessed' by evil spirits while playing with a Ouija board.
Alexandra Huerta, 22, was playing the game with her brother Sergio, 23, and 18-year-old cousin Fernando Cuevas at a house in the village of San Juan Tlacotenco in south-west Mexico.
But minutes into it, she apparently started 'growling' and thrashing around in a 'trance-like' state.
Three American friends hospitalised after becoming 'possessed' following Ouija board game in Mexican village
By Sophie Jane Evans
The Daily Mail. 23 June 2014

... Pratęsimas bus vėliau ... Tekstas ruošiamas ...

Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.

Psichografija (kuri dar yra vadinama automatiniu rašymu) – tai reiškinys, kai žmogus ima popieriaus lapą, padeda lapą ant stalo, paima į ranką rašiklį, padeda ranką ant popieriaus lapo ir žmogaus ranka pradeda automatiškai rašyti tekstą, nepriklausomai nuo to žmogaus pagrindinės asmenybės, ir iš šalies atrodo tarsi kita būtybė užvaldė žmogaus ranką. Psichografijos seanso metu žmogus išvis nekontroliuoja teksto turinio, kuris yra rašomas ant popieriaus lapo, ir žmogus nežino, kas bus užrašyta ant popieriaus lapo. Labai dažnai per psichografijos seansą žmogus patenka į transo arba hipnotinę būseną, tačiau pasitaiko atvejų, kuomet žmogus išlieka visiškai sąmoningas. Psichografijos seanso metu rašymo stilius ir psichologinis portretas patampa visiškai skirtingas nuo originalaus žmogaus. Kadangi žmonės neturi pakankamai žinių apie smegenų fiziologiją, tai žmonės tiki, kad psichografija atseit įrodo, kad kažkokia tai dvasia iš nematerialaus pasaulio perima rašančiojo rankos valdymą ir rašantysis patampa mediumu (tarpininku tarp fizinio ir dvasinio pasaulių). Psichografijos seanso metu rašančiojo smegenyse esantys autonominiai neuroklasteriai valdo rašančiojo ranką. Šie autonominiai neuroklasteriai veikia kaip nepriklausomi agentai, kurie gali veikti nepriklausomai nuo rašytojo pagrindinės asmenybės.
Mediumizmas – tai praktika, kuri yra skirta užmegzti ryšį su mirusiųjų žmonių dvasiomis, ir šia praktika užsiima tam tikri žmonės, vadinamieji „mediumai“.
Profesorius Ernest Ropiequet “Jack” Hilgard iš Stanfordo universiteto atliko daugybę eksperimentų, kuriuose panaudodamas hipnozę hipnotizuojamame žmoguje įdiegdavo paslėptą stebėtoją, kuris bendravo tiktais psichografijos būdu.
Kitaip tariant, profesorius Ernest Ropiequet panaudodamas hipnozę indukuodavo autonominius neuroklasterius hipnotizuojamame žmoguje.

Hipnozės veikimo mechanizmas yra labai paprastas – hipnozės seanso metu žmogaus pagrindinė asmenybė yra užmigdoma ir hipnotizuotojas bendrauja tiesiogiai su autonominiais neuroklasteriais, esančiais hipnotizuojamo žmogaus smegenyse. Hipnotizuotojas duoda komandas tiesiogiai šiems autonominiams neuroklasteriams, ir komandos yra įvykdomos užhipnotizuoto žmogaus pagrindinei asmenybei apie tai nieko nežinant.
Yra plačiai paplitęs mitas, kuris teigia, kad „užhipnotizuotas žmogus nedaro jo moralei nepriimtinų dalykų“. Tačiau hipnozės veikimo mechanizmo schema atskleidžia šio mito klaidingumą.
Hipnozės seanso metu užhipnotizuoto žmogaus kūną valdo autonominis neuroklasteris, kuris gauna verbalines komandas iš hipnotizuotojo pagrindinės asmenybės. Tuo tarpu užhipnotizuoto žmogaus pagrindinė asmenybė yra atjungta nuo kūno valdymo. Atkreipsime dėmesį, kad autonominis neuroklasteris gali turėti ir turi visiškai kitokias „moralines vertybes“ nei kad pagrindinė asmenybė. O tai reiškia, kad kai kurie dalykai, kurie yra nepriimtini pagrindinei asmenybei gali būt pilnai priimtini autonominiui neuroklasteriui.
Autonominis neuroklasteris įvykdys visas hipnotizuotojo komandas, kurios autonominiam neuroklasteriui yra priimtinos ir nevykdys komandų, kurios autonominiam neuroklasteriui yra nepriimtinos.


Hipnozės schema
Hipnozės schema

http://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hilgard
Ernest Ropiequet "Jack" Hilgard (July 25, 1904 – October 22, 2001) was an American psychologist and professor at Stanford University. He became famous in the 1950s for his research on hypnosis, especially with regard to pain control. Along with André Muller Weitzenhoffer, Hilgard developed the Stanford Hypnotic Susceptibility Scales.
<...>
Hilgard is specifically known for his theory that a so-called "hidden observer" is created in the mind while hypnosis is taking place. His research on the hidden observer during hypnotic pain management was intended to provide support for his neodissociationist theory. This theory held that a person undergoing hypnosis can still observe his or her own pain without consciously experiencing any suffering. The phenomenon of the "hidden observer" was controversial and critics claimed it could be manufactured by suggestions, indicating that it was possibly no more than an artifact of the instructions given to the research participants. Writing in the late 1970s (Hilgard, E. (1977). Divided consciousness: Multiple controls in human thought and action. New York, NY: Wiley), Ernest Hilgard became convinced that we all have another being sharing our lives. Hilgard termed this entity the “hidden observer.”
In one of his books, Hilgard described a classic test demonstrating how this hidden entity is part of our consciousness. He wrote of a blind student who was hypnotized and, while in a trance state, was told that he would become deaf. The suggestion was so strong that he failed to react to any form of noise, even large sounds next to his ear. Of course, he also failed to respond to any questions he was asked while in his trance state. The hypnotist was keen to discover if “anybody else” was able to hear. He quietly said to the student, “Perhaps there is some part of you that is hearing my voice and processing the information. If there is, I should like the index finger of your right hand to rise as a sign that this is the case”(Hilgard, 1977, p. 186). The finger rose. At this, the student requested that he be brought out of the hypnotically-induced period of deafness. On being “awakened”, the student said that he had requested to come out of the trance state because “I felt my finger rise in a way that was not a spontaneous twitch, so you must have done something to make it rise, and I want to know what you did” (p. 186). The hypnotist then asked him what he remembered. Because the trance was light, the student never actually lost consciousness; all that occurred was that his hearing had ceased. In order to deal with the boredom of being deprived of both sight and sound,he had decided to work on some statistical problems in his head. It was while he was doing this that he suddenly felt his finger lift. This was obviously strange to him, because under normal circumstances he was, like all of us, the “person” who decides on how the body moves. In this case he was not. Not only that, but “somebody else” in his head was responding to an external request that he had not heard. As far as Hilgard was concerned, the person who responded was the “hidden observer.”
One of Hilgard’s subjects made the following interesting statement about what she experienced, making particular reference to what she sensed was her higher self: The hidden observer is cognizant of everything that is going on. . . . The hidden observer sees more, he questions more, he’s aware of what is going on all of the time but getting in touch is totally unnecessary. . . . He’s like a guardian angel that guards you from doing anything that will mess you up. . . . The hidden observer is looking through the tunnel, and sees everything in the tunnel. . . . Unless someone tells me to get in touch with the hidden observer I’m not in contact. It’s just there. (Hilgard, 1977, p. 210) The hidden observer protects us from doing anything in hypnosis that we would not do under any circumstance consciously, such as causing someone else physical harm.

Duality of personality

This idea of the basic duality of human personality is culturally and historically almost universal. The ancient Chinese called these two independent consciousnesses hun and po, the ancient Egyptians the ka and the ba, and the ancient Greeks the Daemon and the Eidolon. In each case, the two entities shared their senses and perceptions of the external world but interpreted those perceptions with regard to their own history, knowledge, and personality.
For the Greeks, the relationship was an unequal one. The higher self, the Daemon, acted as a form of guardian angel or higher self over its lower self, the Eidolon. The Stoic philosopher Epictetus wrote: God has placed at every man’s side a guardian, the Daemon of each man, who is charged to watch over him; a Daemon that cannot sleep, nor be deceived. To what greater and more watchful guardian could He have entrusted each of us? So, when you have shut the doors, and made darkness in the house, remember, never to say that you are alone; for you are not alone. But God is there, and your Daemon is there (Epictetus, 1998/2nd century, 14:11) The belief was that the Daemon had foreknowledge of future circumstances and events and as such could warn its Eidolon of the dangers. It was as if in some way the Daemon had already lived the life of its Eidolon.
Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=5Kg-M-rYjmc

Covert Pain in Hypnotherapy
Trukmė: 7 minutės

A description of a hypnotic phenomenon known as 'The Hidden Observer' by researchers at Stanford University. The effects of Hypnosis on a hypnotized individual that proves people are always aware during hypnosis. Also a discussion of applications of this deep state of hypnosis in pain control or general hypnotherapy practice.

Šioje nuorodoje yra pateikta daugiau filmų apie hipnozę.

Virgulininkystė (dar vadinama biolokacija arba radiostezija) – tai požeminio vandens paieškos metodas, naudojant „stebuklingą“ šakelę, vadinama „virgule“. Virgulininkystės veikimo mechanizmas yra lygiai toks pat kaip ir psichografijoje. Virgulininkas ima į rankas „Y“ arba „L“ raidės formos šakelę, vadinama „virgule“ (lot. „virgula divina“ arba „baculus divinatorius“), ir šios virgulės judesiai atseit parodo, kurioje vietoje randasi požeminis vanduo, metalo rūda, brangenybės arba kiti objektai. Virgulės judėjimą valdo autonominis neuroklasteris, esantis virgulininko smegenyse, tačiau virgulininkas ničnieko nežino apie šį neuroklasterį, ir todėl virgulininkas naiviai tiki, kad kažkokia tai „dieviška galia“ judina virgulę. Jeigu virgulė yra paimama iš virgulinko rankų ir yra padedama ant nejudančio, negyvo daikto (pavyzdžiui, ant stalo, kėdės ir t.t.), tai virgulė iškart nustoja judėti. Virgulė juda tiktais būdama virgulinko rankose. Daugybė mokslinių eksperimentų parodė, kad virgulininkystės realus efektyvumas praktiškai lygus nuliui.

Mokslininkai-skeptikai, tyrinėjantys virgulininkystės reiškinį, vartoja terminą „ideomotorinis efektas“, kuris atseit paaiškina tokius reiškinius kaip automatinis rašymas, virgulininkystė, palengvinta komunikacija ir „Ouija lenta“ (lenta, skirta bendravimui su dvasiomis).
Tačiau tiesa yra tame, kad termino „ideomotorinis“ (kuris yra sudarytas iš dviejų dalių – „ideo“, reiškiančio „idėja“, ir „motorinis“ reiškiančio „raumenų motorika“) etimologija atskleidžia visišką supratimo neturėjimą apie šių reiškinių veikimo mechanizmus. Termino „ideomotorinis“ etimologija reiškia, kad idėjos judina virgulinko ranką, tačiau tai iškelia paprastą klausimą: KIENO idėjos virgulinko ranką? Ar virgulinko ranką judina jo paties idėjos? Ar virgulinko ranką judina virgulininko pagrindinės asmenybės idėjos? Eksperimentiniai duomenys rodo, kad virgulininko ranka nėra valdoma virgulininko pagrindinės asmenybės. Taigi, lieka atviras klausimas: kieno idėjos judina virgulinko ranką, jeigu tai nėra virgulininko pagrindinės asmenybės idėjos? Psichologai/psichiatrai teigia, kad kažkokia tai neaiškiai ir klaidingai apibrėžta „pasąmonė“ judina virgulinko ranką, tačiau jeigu Jūs paprašysite jų pateikti tikslų mokslinį apibrėžimą „kas tai yra pasąmonė?“, tai jie Jus paskandins pseudomoksliniuose, pilnuose vidinių tarpusavio prieštaravimų plepaluose, kurie neturi jokios semantinės prasmės – šie plepalai nei kiek nėra geresni, nei kad okultistų plepalai apie tą pačią temą.
Taigi, ištaisykime šią netvarką, ir kartą ir visiems laikams nusakykime aiškiai ir moksliškai. Autonominiai neuroklasteriai, esantys virgulininko smegenyse, judina virgulininko ranką. Šie autonominiai neuroklasteriai, esantys virgulininko smegenyse, veikia kaip nepriklausomi agentai, kurie gali veikti nepriklausomai nuo virgulininko pagrindinės asmenybės.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ideomotor_phenomenon
Ideomotor phenomenon is a psychological phenomenon wherein a subject makes motions unconsciously.
An example of table-turning in 19th century France. A circle of participants press their hands against a table, and the ideomotor effect causes the table to tilt in such a way as to produce a written message, in a manner similar to a ouija board.
The ideomotor response (or "ideomotor reflex"), often abbreviated to IMR, is a concept in hypnosis and psychological research. It is derived from the terms "ideo" (idea, or mental representation) and "motor" (muscular action). The phrase is most commonly used in reference to the process whereby a thought or mental image brings about a seemingly "reflexive" or automatic muscular reaction, often of minuscule degree, and potentially outside of the awareness of the subject. As in reflexive responses to pain, the body sometimes reacts reflexively with an ideomotor effect to ideas alone without the person consciously deciding to take action. The effects of automatic writing, dowsing, facilitated communication, and Ouija boards have been attributed to the phenomenon. Mystics have often attributed these effects to paranormal or supernatural force. Many subjects are unconvinced that their actions are originating solely from within themselves.
The associated term "ideo-dynamic response" (or "reflex") applies to a wider domain, an extends to the description of all bodily reactions (including, but not limited to ideo-motor and ideo-sensory responses) caused in a similar manner by certain ideas, e.g., the salivation often caused by imagining sucking a lemon, which is a secretory response. The notion of an ideo-dynamic response contributed to James Braid's first neuro-psychological explanation of the principle through which suggestion operated in hypnotism.

History of scientific investigation

With the rise of Spiritualism in 1840s, mediums devised and refined a variety of techniques for communicating with the spirit world including table-turning and planchette writing boards (the precursor to later Ouija boards). These phenomena and devices quickly became the subject of scientific investigation.
The term Ideomotor was first used in a scientific paper discussing the means through which these spiritualistic phenomena produced effect, by William Benjamin Carpenter in 1852, hence the alternative term Carpenter effect. (Carpenter derived the word ideomotor from the components ideo, meaning "idea" or "mental representation", and motor, meaning "muscular action"). The terms "ideomotor effect" and "ideomotor response" were both introduced by William Benjamin Carpenter. In the paper, Carpenter explained his theory that muscular movement can be independent of conscious desires or emotions.
Carpenter was a friend and collaborator of James Braid, the founder of modern hypnotism. Braid soon adopted Carpenter's ideo-motor terminology, to facilitate the transmission of his most fundamental views, based upon those of his teacher, the philosopher Thomas Brown, that the efficacy of hypnotic suggestion was contingent upon the subject's concentration upon a single (thus, "dominant") idea. In 1855, Braid explained his decision to abandon his earlier term "mono-ideo-motor", based on Carpenter's (1852) "ideo-motor principle", and adopt the more appropriate and more descriptive term "mono-ideo-dynamic". His decision was based upon suggestions made to Carpenter (in 1854), by their friend in common, Daniel Noble, that the activity that Carpenter was describing would be more accurately understood in its wider applications (viz., wider than pendulums and ouija boards) if it were to denominated the "ideo-dynamic principle":

“In order that I may do full justice to two esteemed friends, I beg to state, in connection with this term monoideo-dynamics, that, several years ago, Dr. W. B. Carpenter introduced the term ideo-motor to characterise the reflex or automatic muscular motions which arise merely from ideas associated with motion existing in the mind, without any conscious effort of volition. In 1853, in referring to this term, Dr. Noble said, “Ideo-dynamic would probably constitute a phraseology more appropriate, as applicable to a wider range of phenomena.” In this opinion I quite concurred, because I was well aware that an idea could arrest as well as excite motion automatically, not only in the muscles of voluntary motion, but also as regards the condition of every other function of the body. I have, therefore, adopted the term monoideo-dynamics, as still more comprehensive and characteristic as regards the true mental relations which subsist during all dynamic changes which take place, in every other function of the body, as well as in the muscles of voluntary motion."

Scientific tests by the English scientist Michael Faraday, Manchester surgeon James Braid, the French chemist Michel Eugène Chevreul, and the American psychologists William James and Ray Hyman have demonstrated that many phenomena attributed to spiritual or paranormal forces, or to mysterious "energies," are actually due to ideomotor action. Furthermore, these tests demonstrate that "honest, intelligent people can unconsciously engage in muscular activity that is consistent with their expectations". They also show that suggestions that can guide behavior can be given by subtle clues (Hyman 1977).
Some operators use ideomotor responses to communicate with a subject's "unconscious mind" using a system of physical signals (such as finger movements) for the unconscious mind to indicate "yes", "no","I don't know", or "I'm not ready to know that consciously".
A simple experiment to demonstrate the ideomotor effect is to allow a hand-held pendulum to hover over a sheet of paper. The paper has keywords such as YES, NO and MAYBE printed on it. Small movements in the hand, in response to questions, can cause the pendulum to move towards key words on the paper. This technique has been used for experiments in ESP, lie detection, and ouija boards. The validity of these experiments has not been proven. This type of experiment was used by Kreskin and has also been used by illusionists such as Derren Brown.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Идеомоторный акт
Идеомоторный акт (от др.-греч. ἰδέα — идея, образ, лат. motor — приводящий в движение и actus — движение, действие) — переход представления о движении мышц в реальное выполнение этого движения (иначе говоря, появление нервных импульсов, обеспечивающих движение, как только возникает представление о нём). Идеомоторные акты являются непроизвольными, неосознаваемыми и, как правило, имеют слабо выраженные пространственные характеристики. Принцип идеомоторных актов был открыт в XVIII в. английским врачом Д. Гартли и разработан английским психологом В. Карпентером. Дальнейшие исследования показали, что движения, сопровождающие процесс представления движений, не всегда можно отнести к классу непроизвольных и что мышечные сокращения, вызывающие данные движения, могут быть осознаваемы.
Wikipedia

Palengvinta komunikacija“ (arba „komunikacija su palaikymu“) ir „greitų paraginimų metodas“ turi lygiai tokį pat veikimo mechanizmą, kaip ir psichografija. Palengvintoje komunikacijoje pagalbininko ranką judina autonominis neuroklasteris, esantis pagalbininko smegenyse, tačiau pagalbininkas nieko nežino apie šį neuroklasterį savo smegenyse, ir todėl pagalbininkas naiviai tiki, kad pats ligonis judina savo ranką.

https://en.wikipedia.org/wiki/Facilitated_communication
Facilitated communication (FC), or supported typing, is a discredited technique used by some caregivers and educators in an attempt to assist people with severe educational and communication disabilities. The technique involves providing an alphabet board, or keyboard. The facilitator holds or gently touches the disabled person's arm or hand during this process and attempts to help them move their hand and amplify their gestures. In addition to providing physical support needed for typing or pointing, the facilitator provides verbal prompts and moral support. In addition to human touch assistance, the facilitator's belief in their communication partner's ability to communicate seems to be a key component of the technique.
There is widespread agreement within the scientific community and multiple disability advocacy organizations that facilitators, not the person with the communication disability, are the source of all or most messages obtained through FC, by guiding the arm of the patient towards answers they expect to see or that form intelligible language. Alternatively, the facilitator may hold the alphabet board and move it to the disabled person's finger. Studies asking about things the facilitator cannot know (for example showing the patient but not the facilitator an object) have confirmed this, showing that a facilitator is generally unable to ‘help’ the patient sign out the answer to a question where they do not know what the answer should be. Numerous cases have been reported by investigators in which disabled persons were claimed by facilitators to be engaged in signing a coherent message while their (the disabled person's) eyes were closed, or they were looking away from or showing no particular interest in the letter board. Some facilitators have countered that FC cannot be clearly disproven by this method, since a testing environment might feel confrontational and alienating to the subject.
Because the scientific consensus is that FC is a pseudoscience which causes great risk and emotional distress to people with communication disabilities, their families, and their caregivers, in 2015 Sweden banned the use of FC in special needs schools.

Facilitated communication PBS
Facilitated communication shown in a 1993 PBS documentary, in which a disabled person's right hand is helped to move (or simply pulled) by a facilitator across a board showing the alphabet. The image shows a principal criticism of FC: that often the person is not looking at the board, so they cannot really be signing out a message.

Claims: Disabled people may be able to communicate by pointing at letters or with a keyboard if physically held and assisted by an expert facilitator.
Year proposed: Late 20th century
Original proponents: Rosemary Crossley
Subsequent proponents: Douglas Biklen

Overview
Facilitated communication is promoted as a means to assist people with severe communication disabilities in pointing to letters on an alphabet board, keyboard or other device so that they can communicate independently. It also appears in the literature as "supported typing", "progressive kinesthetic feedback", and "written output communication enhancement". It is somewhat related to the Rapid Prompting Method (RPM), also known as "informative pointing", which has no evidence of efficacy.
The person with disabilities, who is often not able to rely on speech to communicate, is referred to as the communication partner. The caregiver, educator or other provider offering physical support to the person with disabilities is called the facilitator. The facilitator holds or gently touches the communication partner's elbow, wrist, hand, sleeve or other parts of the body while the communication partner points to letters of the alphabet printed on a piece of paper or laminated cardboard, letters on an alphabet board, laptop, keyboard or mobile communication device such as an iPad.
The Canon Communicator, a small, portable, lightweight device that printed a tape of letters when activated, was popular with early FC users. However, two companies, Crestwood Co. of Glendale, Wisconsin and Abovo Co. of Chicopee, Massachusetts, would later be charged by the Federal Trade Commission for making "false and unsubstantiated claims" that the device could enable people with autism and other disabilities to communicate using FC. The companies settled and stopped mentioning FC in their advertising campaigns.
Proponents of FC claim that motor issues (e.g., the neurological condition of apraxia) prevent people with autism from communicating effectively. Although this claim is unsubstantiated (many people with autism have no difficulty pointing to or picking up objects independently, but do exhibit severe communication difficulties characteristic of the disorder), proponents argue that physical support and touch are necessary components of communicating through FC. Candidates for FC, presumably, "lack confidence in their abilities" and physical support, purportedly, helps them overcome this obstacle to communication.
The role of the facilitator is depicted by proponents as integral to helping the person with disabilities point to letters (by holding his or her finger or hand), reducing or eliminating uncontrollable arm movements (shaking or flapping), avoiding mistakes in typing, controlling the initiation of movement, and speaking words aloud. As well as physical support in typing, the facilitator provides verbal prompts and moral support. Along with human touch, the facilitator's belief in their communication partner's ability to communicate is seen to be a key component of the technique.

History
The FC movement may be traced back to the 1960s in Denmark where it failed to take hold because of lack of scientific evidence. FC experienced a period of rapid growth and popularity in Australia in the 1970-1980s, largely due to the efforts of special educator Rosemary Crossley. Arthur Schawlow, a Nobel laureate whose son was autistic, and Douglas Biklen, then a special education professor from Syracuse University who observed Crossley's work in Australia, are credited with popularizing FC in the United States in the late 1980s, early 1990s. FC has also received attention in many other parts of the world: Canada, Germany, Austria, Finland, France, Italy, the United Kingdom and Asia.
Early adopters of the technique praised FC for its apparent simplicity. FC was promoted as a "teaching strategy" and not an experimental or even risky technique that required objective evaluation or close monitoring. As early as 1991, however, more than 40 empirical studies published in peer-reviewed journals involving more than 400 people with autism not only failed to demonstrate FC's efficacy, but indicated that any success reported by proponents of the technique was due to facilitator influence. Many researchers attribute facilitator influence, for the most part, to non-conscious movements. It is thought that facilitators are genuinely unaware that they, not their client or family member, are controlling the communications.
In 1994 the American Psychological Association (APA), followed by the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP), the American Speech-Language-Hearing Association (ASHA), and the International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) passed a resolution cautioning practitioners against the use of FC, citing lack of scientific evidence. The APA also recommended that information obtained via FC should not be used to confirm or deny allegations of abuse or make diagnostic or treatment decisions. In recognition of continued scientific evidence against the technique, other organizations joined suit, passing their own resolutions advising their membership to avoid the technique. A British government report concluded in 1998 that 'the phenomenon fails to materialise once facilitator effects have been controlled. It would be hard to justify further research on this'.
By 2001 Mark P. Mostert of Regent University School of Education in Virginia Beach, Virginia reported in the second of his comprehensive reviews of peer-reviewed literature investigating FC that "Facilitated Communication (FC) had largely been empirically discredited as an effective intervention for previously uncommunicative persons with disabilities, especially those with autism and related disorders. Key empirical findings consistently showed that the facilitator and not the client initiated communication."
Many people believed FC had passed its peak, dismissing it as a fad and characterizing it as pseudo-scientific. However, despite these findings, FC proponents continued their adherence to the technique, dismissing empirical investigations as irrelevant, flawed or unnecessary, characterized FC as an "effective and legitimate intervention" in pro-FC literature, and refused to change their minds or admit their mistakes. The FC movement retained popularity in some parts of the United States, Australia, and Germany, and continued to be used in many countries as of 2014.
"All the newer pro-FC studies operate from the premise that FC works and is a legitimate practice to be used in investigating any number of other phenomena related to people with autism and other related severe communication problems. Such assumptions increasingly morph FC into a valid intervention among readers who are unaware of the empirical dismissal of the intervention and who might not be skilled in distinguishing solid from suspect research. In this regard, it is likely that FC will continue to reinforce the assumptions of efficacy among parents and practitioners. These perceptions will continue to be reinforced by professional organizations such as the Facilitated Communication Institute at Syracuse University, a fairly wide acceptance of FC internationally, and the vacuum created by few if any future solid empirical studies that are likely to dissuade the faithful."
— Mostert, Facilitated Communication and Its Legitimacy - Twenty-first century developments,

Facilitated Communication and RPM
Facilitated Communication is closely related to the Rapid Prompting Method (RPM), although proponents of RPM deny similarities with FC because the aide or facilitator in RPM holds the letter board but "does not touch the person typing" and that the prompts are "nonspecific." However, critics of RPM point out that subtle cuing takes place during RPM that makes it "highly susceptible to facilitator infuence."
Other similarities between RPM and FC include: reluctance or refusal to test facilitator/client pairs in controlled settings (purportedly because the process breaks the trust between the pair), presumed competence, reliance on anecdotal accounts as proof of efficacy, maintenance of practices, techniques and claims that are inconsistent with the known body of work around the behavior and communication skills of individuals with developmental disabilities or proven remediation techniques, claims of extraordinary literacy or intellectual breakthroughs, unconscious verbal or physical cuing by facilitators to obtain the expected responses, inadequate or non-existent protocols to fade supported or facilitated prompts.
<...>
The question of authorship
One of the central questions regarding facilitated communication is who is really doing the communicating. The ultimate goal of using such a technique, as suggested by Stephen Von Tetzchner, professor of psychology at the University of Oslo, is genuine comunication, in which the messages obtained through FC originate from the person with disabilities and are not, in any way, influenced by the facilitator. However, as von Tetzchner also points out, there are two other potential outcomes of FC:
1. automatic communication, in which the messages are produced by the facilitator without the communication partner's awareness (similar to automatic writing); and
2. false communication, in which the messages are consciously produced by the facilitator to further his or her own goals.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Rapid_prompting_method
The Rapid Prompting Method (RPM), closely related to discredited Facilitated Communication (FC), is a prompting technique used by some parents and educators in an attempt to help their (often non-speaking) child or student with autism or other disabilities to communicate through pointing, typing or writing. Soma Mukhopadhyay is credited with creating RPM, though others have developed similar techniques, known as Informative Pointing or Alphabet Therapy. RPM users report unexpected literacy skills in their clients, as well as a reduction in some of the behavioral issues associated with autism. Eschewing scientific testing as "stigmatizing" to her clients, Mukhopadhyay and proponents of RPM have drawn criticism from the scientific community. Critics warn that RPM's over-reliance on prompts, verbal and physical cuing used by its facilitators during the sessions, may inhibit development of independent communication in its target population. As of April 2017, only one scientific study attempting to support Mukhopadhyay's claims of efficacy has been conducted, though reviewers found the study had serious methodological flaws.
<...>
RPM and Facilitated Communication
Facilitated Communication, a technique in which a facilitator supports a person with disabilities at the arm, wrist or hand during the process of typing on a letter board, is closely related to RPM. Controlled studies in the 1990s determined that, when facilitators did not know the answers to questions being asked through FC, the answers were "routinely inaccurate." Facilitators were (unconsciously) authoring the messages.
Proponents of RPM deny similarities with FC because the aide or facilitator in RPM holds the letter board but "does not touch the person typing" and that the prompts are "nonspecific." However, critics of RPM point out that subtle cuing takes place during RPM that makes it "highly susceptible to facilitator infuence."
Other similarities between RPM and FC include: reluctance or refusal to test facilitator/client pairs in controlled settings (purportedly because the process breaks the trust between the pair), presumed competence, reliance on anecdotal accounts as proof of efficacy, maintenance of practices, techniques and claims that are inconsistent with the known body of work around the behavior and communication skills of individuals with developmental disabilities or proven remediation techniques, claims of extraordinary literacy or intellectual breakthroughs, unconscious verbal or physical cuing by facilitators to obtain the expected responses, inadequate or non-existent protocols to fade supported or facilitated prompts.
Wikipedia

... Pratęsimas bus vėliau ... Tekstas ruošiamas ...

Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.


Atkreipsime dėmesį, kad Neuroklasterinis Smegenų Modelis nenagrinėja klausimo apie Visatos Sutvėrėją (arba Dievą), Neuroklasterinis Smegenų Modelis nei paneiginėja, nei įrodinėja Dievo egzistavimą, Neuroklasterinis Smegenų Modelis neatsako į klausimą ar egzistuoja Sutvėrėjas ar ne, Sutvėrėjo egzistavimo klausimas išeina už Neuroklasterinio Smegenų Modelio ribų.
Neuroklasterinio Smegenų Modelio nagrinėjamų reiškinių diapazonas susiveda į tai, kad šis modelis teigia, kad visos žinomos religinės patirtys yra pasekmė veiklos autonominių neuroklasterių, esančių religinio adepto smegenyse. Neuroklasterinis Smegenų Modelis teigia, kad visuose žinomuose šventraščiuose (Biblijoje, Korane, Vedose ir t.t.) esančių „šventų žinių“ šaltinis yra autonominiai neuroklasteriai, esantys tų religijų įkūrėjų smegenyse. Neuroklasterinis Smegenų Modelis teigia, kad visi žinomi šventraščiai neturi nieko bendro su Visatos Sutvėrėju, nepriklausomai nuo to, ar egzistuoja Sutvėrėjas ar ne.
Jungtinėse Amerikos Valstijose yra labai populiarūs debatai tarp kreacionistų ir evoliucionistų, tačiau atkreipsime dėmesį, kad debatai tarp kreacionistų ir evoliucionistų pačiam savo fundamente turi daug trūkumų ir yra klaidingi. Pirmoji loginė klaida yra tame, kad abi besiginčijančios pusės mano, kad Biblija atseit yra ekvivalentiška kreacionizmui, tačiau toks teiginys yra klaidingas, kadangi kreacionizmas gali būti grindžiamas kitokiais, ne-bibliniais, religiniais tekstais (pavyzdžiui Vedomis ir t.t.), o taip pat kreacionizmas gali būti visiškai neturintis nieko bendro su jokia religija. Antroji loginė klaida yra tame, kad abi besiginčijančios pusės mano, kad iš dviejų alternatyvų (Biblija arba evoliucija) yra teisinga tiktais viena alternatyva, o antroji yra klaidinga.
Ir iš to yra daroma klaidinga išvada, kad atseit jeigu įrodysi, kad Biblija yra melas, tai tuomet evoliucija automatiškai yra tiesa, arba jeigu įrodysi, kad evoliucija yra melas, tai tuomet Biblija automatiškai yra tiesa. Tačiau šitoks mąstymo būdas yra visiškai klaidingas. Visų pirma, Biblijos teisingumas arba klaidingumas neturi nieko bendro su Visatos Sutvėrėjo egzistavimu. Biblija gali būti melas nuo pirmos raidės iki paskutinės, tačiau Sutvėrėjas gali egzistuoti. Biblijos tekstas ir Sutvėrėjas yra du visiškai nesusiję tarpusavyje dalykai. O antra, evoliucijos teisingumas arba klaidingumas neturi nieko bendro su Visatos Sutvėrėjo egzistavimu. Abidvi – ir evoliucijos hipotezė, ir Sutvėrėjo hipotezė – abidvi hipotezės gali būti teisingos arba klaidingos abidvi vienu metu – šios dvi hipotezės nėra viena kitą tarpusavyje paneigiančios.

Tos pačios loginės klaidos geras pavyzdys yra musulmonų pagamintas portalas “Tiesa apie Hinduizmą“ (“Truth about Hinduism”). Portalo “Tiesa apie Hinduizmą“ autoriai pateikia didžiulį sąrašą klaidų hinduizmo teologijoje ir tuomet autoriai padaro klaidingą išvadą, kad Vedų klaidingumas įrodo Korano teisingumą. Tačiau akivaizdu, kad Vedų teisingumas arba klaidingumas neturi nieko bendro su Korano klaidingumu arba teisingumu. Jeigu Vedos yra teisingos, tai dar visai nereiškia, kad Koranas yra klaidingas. Jeigu Vedos yra klaidingos, tai dar visai nereiškia, kad Koranas yra teisingas. Lygiai tas pats galioja ir konfrontacijai tarp evoliucijos teorijos ir Biblijos. Jeigu Biblija yra teisinga, tai dar visai nereiškia, kad evoliucijos teorija yra klaidinga. Jeigu Biblija yra klaidinga, tai visai nereiškia, kad evoliucijos teorija yra teisinga.

http://truthabouthinduism.wordpress.com/list-of-all-articles/
Truth about Hinduism
Answering Hinduism

Evoliucionistai teigia, kad evoliucija yra ne hipotezė, evoliucionistai teigia, kad evoliucija yra mokslinis faktas, tačiau toks teiginys yra klaidingas. Jeigu Jūs atidžiai išstudijuosite evoliucionistų pateikiamus evoliucijos “įrodymus”, tai Jūs pamatysite, kad praktiškai visi evoliucionistų pateikiami “įrodymai” deja neatitinka griežtų mokslinių kriterijų – dauguma “įrodymų” yra tiesiog klastotės, kiti “įrodymai” yra pagristi uždaro rato logika, dar kiti „įrodymai“ yra pagristi tikėjimu į evoliuciją – nei vienas “įrodymas” neatitinka griežtų mokslinių kriterijų.
Šioje nuorodoje rasite medžiagą apie keletą mokslinių klaidų evoliucionistų teiginiuose.
Atkreipsime dėmesį, kad tas faktas, kad “įrodymai” neatitinka griežtų mokslinių kriterijų, dar nereiškia, kad evoliucijos teorija yra klaidinga, evoliucija gali būti ir tiesa. Evoliucijos hipotezė yra labai patraukli hipotezė, kadangi ji atrodo labai realistiškai, tačiau problema yra tame, kad ši teorija turi atitikti griežtus mokslinius kriterijus, tačiau, griežtai kalbant, vis dėlto evoliucija yra grindžiama tikėjimu. Tačiau tema apie evoliuciją neturi nieko bendro su Neuroklasteriniu Smegenų Modeliu, todėl ties šia tema neapsistosime. Neuroklasterinio Smegenų Modelio teisingumas arba klaidingumas yra niekaip nesusijęs su evoliucijos ir/ar Kūrėjo hipotezių teisingumu arba klaidingumu.

Pakartosime dar kartą, nes tai yra labai svarbu: Neuroklasterinis Smegenų Modelis nenagrinėja klausimų: „kas sukūrė/sutvėrė visatą?“ ir „kas sukūrė/sutvėrė Gyvybę?“.

Neuroklasterinis Smegenų Modelis duoda atsakymus tiktais į tokius klausimus:
„iš kur atsiranda autonominiai neuroklasteriai?“
„kas sukūrė/sutvėrė autonominius neuroklasterius?“
„kas yra autonominių neuroklasterių Sutvėrėjas/Kūrėjas?“
„kas yra Sutvėrėjas/Kūrėjas programinės įrangos su pavadinimu „Aš“?“

Autonominius neuroklasterius (tame tarpe ir programinę įrangą su pavadinimu „aš“) sutveria/sukuria šio materialaus pasaulio fizikiniai dėsniai, tam nėra reikalingos jokios išorinės antgamtinės jėgos.
Kad būtų aiškiau, tai pateiksime analogiją.
Ar kada nors susimąstėte, kodėl snaigės yra idealiai simetriškos ir nepanašios viena į kitą? Kas yra šių idealiai simetriškų snaigių Sutvėrėjas/Kūrėjas?
Į šį paprastą klausimą nėra atsakymo fizikos vadovėliuose, ir fizikos profesoriai/akademikai irgi nežino atsakymo į šį klausimą, todėl klausykitės labai atidžiai.
Kai vandens lašas krenta atmosferoje, tai dėl trinties į atmosferą, vandens laše susidaro akustinės vibracijos, ko pasėkoje vandens laše susidaro akustinių bangų interferencinis vaizdas, kuris (kartu su ledo molekulių heksagonaline kristaline gardele) momentaliai sukietėja žemoje temperatūroje, ir to rezultate yra sukuriama idealiai simetriška snaigė. Snaigės Sutvėrėjas/Kūrėjas – tai šio materialaus pasaulio fizikiniai dėsniai.
Lygiai taip pat, analogiškai, yra sukuriama ir programinė įranga smegenų neuronuose – Sutvėrėjo/Kūrėjo rolę čia atlieka šio materialaus pasaulio fizikiniai dėsniai.

https://en.wikipedia.org/wiki/Snowflake
Snowflake
Снежинки на фотографиях Уилсона Бентли

A selection of photographs taken by Wilson Bentley (1865–1931)
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Interference_(wave_propagation)
In physics, interference is a phenomenon in which two waves superpose to form a resultant wave of greater, lower, or the same amplitude. Interference usually refers to the interaction of waves that are correlated or coherent with each other, either because they come from the same source or because they have the same or nearly the same frequency. Interference effects can be observed with all types of waves, for example, light, radio, acoustic, surface water waves or matter waves.

Mechanism
The principle of superposition of waves states that when two or more propagating waves of same type are incident on the same point, the resultant amplitude at that point is equal to the vector sum of the amplitudes of the individual waves. If a crest of a wave meets a crest of another wave of the same frequency at the same point, then the amplitude is the sum of the individual amplitudes—this is constructive interference. If a crest of one wave meets a trough of another wave, then the amplitude is equal to the difference in the individual amplitudes—this is known as destructive interference.
Картина интерференции большого количества круговых когерентных волн
Optical interference between two point sources for different wavelengths and source separations
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Снежинка
Снежинки на фотографиях Уилсона Бентли
Снежинки на фотографиях Уилсона Бентли
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Интерференция_волн
Интерференция волн — взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга. Сопровождается чередованием максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) интенсивности в пространстве. Результат интерференции (интерференционная картина) зависит от разности фаз накладывающихся волн.
Картина интерференции большого количества круговых когерентных волн
Картина интерференции большого количества круговых когерентных волн, в зависимости от длины волны и расстояния между источниками
Wikipedia

Religiniai adeptai teigia, kad Visata buvo sutverta Dievo. Kai religiniam adeptui yra užduodamas paprastas klausimas „Kas sutvėrė Dievą?“, tai religinio adepto atsakymas skamba štai šitaip: „Niekas nesutvėrė Dievo. Dievas pagal savo prigimtį yra amžinas Dievas. Dievas niekada nebuvo sutvertas. Dievas visada buvo, yra ir visada bus.“.
Ošo (dar žinomas kaip Shree Rajneesh, Acharya Rajneesh, arba paprasčiausiai Rajneesh), „Ošo meditacinio judėjimo“ sektos įkūrėjas, pademonstravo kodėl yra klaidinga religinė dogma teigianti, kad Visata buvo sukurta Dievo.
Jei Jūs priimate galimybę, kad kai kurie iš objektų (kaip kad pavyzdžiui, Dievas) gali egzistuoti amžinai, nebūdami sutverti (t.y. be jokio sutvėrimo), tuomet tas pats principas gali būti pritaikytas Visatos egzistavimo paaiškinimui. Jums nereikalingas Kūrėjas, tam, kad paaiškinti Visatos egzistavimą. Visata gali egzistuoti amžinai be jokio sutvėrimo.
Reikalas tame, kad mes neturime jokių įrankių, kurie leistų nustatyti, ar Visata buvo sutverta, ar ji egzistuoja amžinai be jokio sutvėrimo.

https://www.youtube.com/watch?v=31WdaBusl2Q

OSHO: There Is No Creator
Trukmė: 5 minutės

https://ok.ru/video/1163397172

Ошо - Создателя Нет
Trukmė: 5 minutės

Viršuje buvo aprašyti teoriniai principai, nusakantys smegenų vidinio darbo mechanizmus, kurie paaiškina kokiu būdu ir kaip vyksta bendravimas su dievais/angelais/demonais/ateiviais/t.t.
Dabar paanalizuokime šios temos praktinę ir eksperimentinę pusę – kokiu būdu žmogui galima dirbtinai indukuoti religinę/okultinę/mistinę/ir t.t. patirtį.

Trumpai priminsime aukščiau minėtas technikas. Religinę/okultinę/mistinę/ir t.t. patirtį ir potyrius galima dirbtinai indukuoti šiais būdais:
1) Sensorine deprivacija. Ji yra pasiekiama įvairiais būdais: patalpinant žmogų į „sensorinės deprivacijos kamerą“, gyvenant izoliuotą gyvenimą toli nuo civilizacijos, medituojant, meldžiantis ir t.t.
2) Biocheminių medžiagų pusiausvyros smegenyse sutrikdymu. Jį galima pasiekti įvairiais būdais: pakankamai ilgu badavimu, specialiomis dietomis, holotropiniu kvėpavimu, jogos pratimais, naudojant psichotropines medžiagas, ir t.t.
3) Dirbtinės valios pastangomis ir specialiomis technikomis. Jos iki šiolei dar nebuvo aprašytos, todėl bus aprašytos žemiau. Bus pateiktos išsamios instrukcijos apie tai, kaip patekti į „dvasinį pasaulį“, kaip „dvasiniame pasaulyje“ sutikti „dvasinius mokytojus“, kaip išeiti iš fizinio kūno, ir t.t.

Nepaisant to, kad žmonija tyrinėja šią temą jau tūkstančius metų ir yra prirašyta daugybė traktatų apie šią temą, iš mokslinio požiūrio taško visi šie darbai yra gana prastos kokybės, beveik darželinuko lygmens. Tikrasis perversmas ir revoliucija įvyko maždaug 2000 metais, kai Michailas Raduga pradėjo vykdyti eksperimentus beveik pramoniniu mastu su tūkstančiais žmonių. Žemiau pateikiama trumpa Michailo Radugos biografija.

Michailas Raduga
Michael Raduga
http://obe4u.com/michael_raduga/

Michailas Raduga (rus. Михаил Радуга) (tikrasis vardas Butakovas Michailas Sergejevičius) (rus. Бутаков Михаил Сергеевич) gimė 1983 m. liepos 1 d. Novosibirsko Akademiniame miestelyje (rus. Новосибирский Академгородок). Kai Michailas Raduga buvo 15 metų amžiaus, jis prabudo viduryje nakties sukaustytas paralyžiaus, ir tuo metu kažkokia nematoma jėga ištempė Michailą iš lovos per langą į lauką. Kadangi Michailas nežinojo, kas su juo vyksta, tai vienintelis paaiškinimas, kuris jam atėjo į galvą, buvo toks, kad jį pagrobė ateiviai. Tačiau tas pats įvykis pasikartojo ir kitą naktį, paskui dar kitą naktį, ir taip toliau. Iš pradžių Michailas buvo tvirtai įsitikinęs, kad jį pagrobinėja ateiviai. Tačiau po tam tikro laiko, Michailas pradėjo suprasti, kad šis reiškinys neturi nieko bendro su ateivių pagrobimais. Būdamas 17 metų amžiaus, Michailas Raduga atsiskyrė nuo visuomenės ir pilnai save pašventė „išėjimų iš kūno“ temos tyrinėjimams. Michailas Raduga perskaitė visą prieinamą literatūrą apie „išėjimus iš kūno“ ir suprato, kad visose šiose knygose yra pilna klaidų, ir visas šias knygas galima drąsiai išmesti į šiukšlių dėžę, nes jos yra praktiškai bevertės. Michailas Raduga pats vienas pratęsė „išėjimų iš kūno“ tyrimus ir atliko šimtus eksperimentų, rinkdamas eksperimentinius rezultatus. Kai kiti žmonės sužinojo, kad Michailas Raduga gali juos išmokyti „išėjimo iš kūno“ technikos, tai pas Michailą pradėjo plūsti daugybė prašymų išmokinti „išeiti iš fizinio kūno“ technikos, ir Michailas Raduga pradėjo vesti paskaitas ir mokyti žmones. Būdamas 20-ties metų, Michailas suprato, kad Novosibirskas yra per mažas jo veiklos vystymui, todėl jis pasiėmė savo pirmąją, 2003 metais, parašytą knygą, ir išvyko į Maskvą. 2007 metais Maskvoje Michailas įkūrė „Kelionių išėjus-iš-kūno mokyklą“, kurioje tūkstančiai žmonių buvo apmokyti kaip „išeiti iš fizinio kūno“. Michailas atliko tūkstančius eksperimentų ir parašė virš 10 knygų apie šią temą.
2010 metais Michailas Raduga išvyko į Kaliforniją (JAV), kuri yra šiuolaikinės civilizacijos „Babilonas“. Šiandien Michailas Raduga tęsia savo veiklą Kalifornijoje, verčia savo knygas į kitas kalbas, nemokamai platina savo knygas, ir t.t.
Michailas Raduga bandė studijuoti teisę ir valdymą Maskvos valstybiniame Ekonomikos, Statistikos ir Informatikos universitete (rus. МЭСИ (Московском государственном Университете Экономики, Статистики и Информатики)), tačiau metė mokslus ir pilnai save pašventė „išėjimų iš kūno“ temos tyrinėjimui.
Michailas Raduga nėra pabaigęs universiteto ir nėra gavęs aukštojo universitetinio išsilavinimo, tačiau jo eksperimentiniai tyrimai „išėjimų iš fizinio kūno“ srityje yra revoliuciniai. Tačiau akademinio išsilavinimo stoka pasireiškia Michailo Radugos vartojamame žodyne.
Kaip kad pavyzdžiui, Mihailo Radugos sugalvotas ir plačiai vartojamas pagrindinis terminas/sąvoka yra „fazė“, šis terminas yra skirtas apibūdinti tarpinę būklę tarp: 1) budrumo būsenos ir 2) paradoksinio miego būsenos (REM, greitų akių judesių miego būsenos).

Termino „fazė“ apibrėžimas pagal Michailą Radugą
Fazė
Michailas Raduga. Fazė – Praktinis vadovėlis. 6 puslapis.

Tačiau techninė problema yra tame, kad terminas „fazė“ jau seniai turi kitą rezervuotą prasmę, kuri reiškia „periodą, stadiją, kokio nors reiškinio išsivystymo laipsnį, etapą ir t.t.“
Kaip kad pavyzdžiui, egzistuoja:
1) Mėnulio fazės: jaunatis, priešpilnis, pilnatis, delčia;
2) bangos fazė;
3) svyravimų fazė;
4) miego fazės;
5) ir t.t.

T.y. žodis „fazė“ yra abstraktus terminas, todėl abstraktus terminas „fazė“ yra visiškai netinkamas užvadint konkrečią specifinę būseną.
Anot Michailo Radugos, egzistuoja „budrumo būsena“, „paradoksinio miego būsena“ (REM, greitų akių judesių miego būsena)“, o taip pat yra tarpinė būsena, kurią reiktų užvadint „fazė X“ (kur X būtų koks nors pavadinimas), tačiau Michailas Raduga ją užvadino tiesiog „faze“, kas liudija apie tai, kad Michailas Raduga negali atskirti abstrakčių sąvokų nuo konkrečių sąvokų. Tačiau, nepaisant šių didelių klaidų Michailo Radugos terminologijoje, mes galime tai kažkiek laiko ignoruoti, nes iš mokslinio požiūrio taško, Michailo Radugos praktiniai eksperimentiniai rezultatai yra tikras perversmas.
Būsena tarp budrumo ir miego turi ir kitokius pavadinimus, kaip kad pavyzdžiui, „hipnogogija“, „yoga nidra“, „miego joga“, „milam“, ir taip toliau – detaliau skaitykite straipsnyje, pateiktame šioje nuorodoje.

Michailas Raduga atliko atkartojamus eksperimentus su žmonių grupėmis ir šių eksperimentų metu žmonės patyrė:
1) išėjimus iš fizinio kūno;
2) klinikinę mirtį;
3) susitikimus su mirusiaisiais;
4) susitikimus su angelais/demonais/ateiviais/t.t.
5) atkartojo Biblines istorijas apie „dvasinius regėjimus“;
6) ir t.t.

Išanalizavęs didelį kiekį eksperimentinių duomenų, Michailas Raduga priėjo prie išvados, kad „dvasiniai pasauliai“ – tai virtualūs pasauliai, kurie yra generuojami „dvasinio keliautojo“ smegenyse.
Tačiau Michailas Raduga apie tai atvirai nekalba, nes jis nenori atbaidyti religinių adeptų, kurie tiki, kad„dvasinės kelionės“ metu „siela/dvasia“ palieka fizinį kūną.
Michailas Raduga teigia, kad savo „kelionių išėjus-iš-kūno mokykloje“ jis gali išmokyti bet kurį žmogų dirbtinai indukuoti „išėjimo iš kūno“ potyrius, nepriklausomai nuo pasaulėžiūros/religijos, kuria tas žmogus tiki.
Michailas Raduga tiesiog suteikia technines instrukcijas apie tai, kaip pasiekti „išėjimo iš kūno“ būseną, ir Jūs jau pats nuspręskite ar Jūs liksite su savo dabartine pasaulėžiūra/religija ar neliksite.

http://forum.aing.ru/viewtopic.php?f=6&t=464
Души мёртвых или моделирование?

Если мы встречаемся с умершим родственником в фазе, то этот объект имеет реальную связь с настоящей душой человека или это такое же простое моделирование, как и всего остального там?
Как мне кажется, ситуация такова:
Моделирование. <...>
И ещё вспомним, что никакой жизни после смерти, скорей всего, нет...
Однако не стоит недооценивать такое моделирование. Главное, если вы будете общаться с бликим человеком таким образом, вы никогда не поверите мне, что это модеоирование, потому что вы будете думать, что это всё реальность... (речь идёт о неопытных)
Михаил Радуга. Май 03, 2005
Внетелесные путешествия и осознанные сны. Исследовательский форум Михаила Радуги. forum.aing.ru

http://forum.aing.ru/viewtopic.php?f=6&t=470
"Астральные" твари и прочие сущности существуют?

На мой взгляд, да, они существуют. И существуют в самых разнообразных и причудливых формах.
Однако я не склонен к мнению, что это некие внешние и автономные существа.
На мой взгляд, это исключительно порождения нашего разума. Чем больней разум, тем это проявляется ярче.
Больше интереса у меня вызывает такой вопрос:
Ведь ТАМ мы встречаем множество "стандартных" существ (к примеру, обыкновенных людей), но почему принято на них не обращать внимания и не придовать им значения? В то время, как различным тварям придают не только иное значение и внимание, но и само их проявление объясняют иными причинами.
Михаил Радуга. Май 05, 2005
Внетелесные путешествия и осознанные сны. Исследовательский форум Михаила Радуги. forum.aing.ru

Norėdami apie šią temą detaliau sužinoti, perskaitykite žiniasklaidos straipsnius apie Michailo Radugos eksperimentus bei peržiūrėkite Michailo Radugos video lekcijas bei perskaitykite jo knygas.

Šioje nuorodoje yra pateikti straipsniai apie labiausiai pažengusius mokslininkus, tyrinėjusius „išėjimus iš kūno“, kurie atliko savo tyrimus iki Michailo Radugos.
Šioje nuorodoje yra pateikta ištrauka iš Michailo Radugos knygos „Fazė – Praktinis vadovėlis“ apie prietaisus, kurie atseit palengvina pasiekti „išėjimo iš kūno“ būseną.

Michailo Radugos aprašytos technikos yra skirtos išlavinti gebėjimą bendrauti su autonominiais neuroklasteriais sapno metu.
Tačiau galima išlavinti gebėjimą bendrauti su autonominiais neuroklasteriais ir pilno budrumo būsenoje. Naudojant specialias technikas, galima dirbtinai sukurti vadinamąją „tulpą“, kuri gyvens Jūsų smegenyse. Tulpa – tai smegenyse sukurta būtybė, kuri veikia ir mąsto nepriklausomai nuo pagrindinės asmenybės. Žemiau pateiktuose šaltiniuose yra detalesnės instrukcijos apie tai, kaip sukurti tulpą.

https://en.wikipedia.org/wiki/Tulpa
Tulpa (Tibetan: སྤྲུལ་པ, Wylie: sprul-pa), nirmita (Sanskrit: निर्मित), or thoughtform, is a concept in mysticism of a being or object which is created through spiritual or mental powers. The term comes from Tibetan "emanation" or "manifestation". Modern practitioners use the term to refer to a type of imaginary friend.
<...>
Modern subculture
The concept of tulpa was popularized and secularized in the Western world through fiction, gaining popularity on television in the late '90s and 2000s. This exposure led to an internet subculture of practitioners who create imaginary friends which they call tulpa and believe to be sentient. The community originated in 2009 on the discussion board 4chan, and gained popularity through the emergence of the My Little Pony: Friendship Is Magic fandom. These individuals, calling themselves "tulpamancers", belong to "primarily urban, middle class, Euro-American adolescent and young adult demographics" and they "cite loneliness and social anxiety as an incentive to pick up the practice." They report an improvement to their personal lives through the practice, and new unusual sensory experiences. Some practitioners have sexual and romantic interactions with their tulpa, though the practice is considered taboo. A survey of the community with 118 respondents on the explanation of tulpas found 8.5% support a metaphysical explanation, 76.5% support a neurological or psychological explanation, and 14% "other" explanations. Nearly all practitioners consider the tulpa a real or somewhat-real person. The number of active participants in these online communities is in the low hundreds, and few meetings in person have taken place.
Wikipedia

http://www.tulpa.info/what-is-a-tulpa/
What is a tulpa?

A tulpa is an entity created in the mind, acting independently of, and parallel to your own consciousness. They are able to think, and have their own free will, emotions, and memories. In short, a tulpa is like a sentient person living in your head, separate from you. It’s currently unproven whether or not tulpas are truly sentient, but in this community, we treat them as such. It takes time for a tulpa to develop a convincing and complex personality; as they grow older, your attention and their life experiences will shape them into a person with their own hopes, dreams and beliefs.

You’ll create a tulpa by imagining a person in your head, and treating them as a person. The exact mechanism is unknown, but as you give a tulpa attention, and believe it can be a sentient person, it will grow into one, and act independently of you. At first, you will be narrating to your tulpa—speaking to it, and visualizing it in your mind—and with time, you’ll be able to communicate through various methods, which will be described in the next section. Keep in mind that when a tulpa starts talking, it doesn’t mean that they are complete, or finished by any means. Like any person, a tulpa is never “done”, and you shouldn’t be going for a finished tulpa, when you make one. You should be focused on nurturing and teaching your tulpa, and allowing them to grow as a person with you, while at the same time you learn about yourself, and grow as a person in turn. It takes time and effort to make a tulpa into a self-sufficient and balanced individual, and their independence and personality will grow and flourish over time, like any regular human being’s. Creating a tulpa means committing to raising and living with another person, and this is a lifelong commitment—not one that ends when your tulpa starts speaking.

Pretty much every tulpa has a form—an imaginary body they identify with. This form can be anything from a regular human being to a cartoon character, an animal, or anything you else can imagine. Of course, regardless of their form, they still have a human mind. You can interact with your tulpa’s form by visualizing it in your mind. Most people do this in an imaginary setting called a wonderland, which is a persistent place you imagine yourself and your tulpa being in. You’ll be able to change your wonderland at will, and make it as normal or fantastical as you want; there are no limits. Many tulpas tend to spend their alone time in such a place, but it’s not required at all to have a wonderland (or to give your tulpa a form for that matter). Note that the form doesn’t have to just be a visual image; the word is often used as umbrella term for a tulpa’s looks, voice, their smell, the feeling of their skin—everything that you can sense of their imaginary form.

If you commit to the process, and put a significant amount of time and effort into your tulpa, you will end up with a friend for life. You’ll have a big hand in shaping your tulpa’s personality, and it’ll be easy to understand them, and for them to understand you—almost guaranteeing a close friendship. Getting to know your tulpa will teach you lessons in empathy and give you insight into your own personality and thoughts. They can give you an alternative opinion on problems you have, support you emotionally, and tell you off when you’re being stupid. The connection between a host (that’s you) and a tulpa is a very powerful and intimate one, and you’ll always have a friend to speak with, in your head.
<...>
tulpa.info

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тульпа
Тульпа (тиб. sprul-pa, санскр. निर्मित) — сильная индивидуальная галлюцинация. В тибетском буддизме — материализованное воплощение мысли, некий внутренне видимый и даже внутренне осязаемый образ, создаваемый воображением человека. Термин также используется в оккультизме.
<...>
Тульпа как социальное явление
С начала 2011 года, термин «тульпа» приобрёл и второе значение, имеющие существенные отличия от исходного. Англоязычное интернет-сообщество, преимущественно асоциальная молодежь, ведущая затворнический образ жизни («хикки»), давно практиковала создание воображаемых друзей. Первые упоминания явления в русскоязычном сообществе появились на анонимной имиджборде 4chan в 2009 году. И уже к середине 2011 года были независимо сформированы не противоречащие друг другу инструкции по созданию «контролируемой галлюцинации». Без примеси эзотерики, исследуя явление силами тысяч испытателей и следуя строгому научному методу, была составлена подробная методология, следование которой приводит к созданию аудиовизуальной галлюцинации, воспринимаемой человеком как независимая живая личность. Явление получило название «тульпа», взятое из вышеописанной практики тибетских монахов. На данный момент вопросами тульповодства занимаются тысячи людей в России (см. статистику сайтов) и десятки тысяч людей за рубежом. Активные обсуждения и «бортовые журналы экспериментов» ведутся в блоггинговой системе Tumblr. Несмотря на имеющиеся случаи обострения психических заболеваний, явление пока не получило оценки специалистов. 14 декабря 2012 года на популярном техническом ресурсе Хабрахабр вышла статья "Тульпа — карманная шизофрения для гиков или реальный воображаемый друг", которая вызвала широкую популяризацию явления, расцвет групп в контакте, irc-серверов, сайтов и форумов.
Wikipedia

http://tulpa.ru
Тульпа

Скажите, вы бы хотели иметь друга? Любого человека или другое существо, которое будет вашим самым лучшим другом, обладая той внешностью и характером, которые вам нравятся?
Тульпа — это самовнушенная автономная личность в голове человека, обладающая собственным устойчивым образом и характером. Она может иметь независимые от хоста мнения, делать свои выводы и принимать решения.
Блоги тульповодов помогут вам узнать, чем же является тульпа.
Также в нашей конференции тульповоды и сами тульпы будут рады помочь советом или ответить на интересующие вас вопросы.
А еще здесь собрана коллекция избранных гайдов, которые помогут пролить свет на процесс тульпофорсинга. Тем не менее, вы можете посетить библиотеку тульповода и выбрать гайд там.
tulpa.ru

https://geektimes.ru/post/257670/
Тульпа — карманная шизофрения для гиков или реальный воображаемый друг
Geektimes. 14 декабря 2012

Šioje nuorodoje yra pateikta keletas straipsnių apie tulpą.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas dokumentinių filmukų apie tulpą.


Klausimas: kodėl religiniai adeptai labai aršiai priešinasi Neuroklasteriniam Smegenų Modeliui?
Paaiškinimas žemiau.

Religiniai adeptai aklai fanatiškai tiki šiomis dviem religinėm dogmom:
1) žmogus turi kažkokią tai „sąmonę/sielą/dvasią/t.t.“;
2) „sąmonė/siela/dvasia/t.t.“ – tai nedalomas objektas, kurio niekaip negalima padalyti į sudedamąsias dalis.

Abi šios dogmos neturi jokių mokslinių/eksperimentinių įrodymų ir neatitinka mokslinių kriterijų. Anot religinių adeptų, Jūs tiesiog privalote aklai tikėti šiomis dviem dogmomis, ir visiškai nesvarbu, kad tai grynai religinės dogmos, kurios neturi jokio ryšio su mokslu. Religiniai adeptai sako: štai, matai, toks ir toks autoritetas tiki „sąmonės“ egzistavimu, todėl ir tu privalai tikėti.
Detaliau skaitykite straipsnyje „Apeliavimas į autoritetą – tai loginės argumentacijos klaida“.

„Religinės dogmos“ apibrėžimas: teiginys, kuris neatitinka mokslinių kriterijų; teiginys, kuris neturi nei vieno eksperimentinio įrodymo.
„Religinis adepto“ apibrėžimas: žmogus, kuris tiki religinėmis dogmomis.
 „Šizoteriko“ apibrėžimas: žmogus, kuris tiki religinėm dogmom, tačiau teigia, kad jis atseit nėra „religinis adeptas“.

Pseudomokslininkai aklai fanatiškai tiki, kad jie turi sąmonę. Tačiau šie pseudomokslininkai negali pateikti nei vieno įrodymo, kad jie turi sąmonę.

Teiginys apie „sąmonės“ egzistavimą – tai religinė dogma pagal apibrėžimą.
Žmogus, kuris tiki, kad jis turi sąmonę – tai religinis adeptas pagal apibrėžimą.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip atskirti mokslą nuo pseudomokslo, skaitykite straipsnį „Kas yra mokslas ir kas nėra mokslu?“.

Moksle vienintelis būdas patvirtinti arba paneigti teoriją/modelį – tai atlikti eksperimentus ir patikrinti, ar modelio/teorijos prognozės pasitvirtina ar ne. Kitokio metodo moksle nėra. Visokie filosofiniai-teoriniai svaičiojimai neturi jokios vertės. Moksle viską apsprendžia tiktais eksperimentas.

Skirtumas tarp mokslininko ir religinio adepto yra štai toks:
1) Mokslininkas atlieka eksperimentą ir tikrina, ar modelio/teorijos prognozės pasitvirtino ar ne, ir tada, remdamasis eksperimentų rezultatais, mokslininkas daro išvadas.
2) Religinis adeptas sako: „Aš neatlikau eksperimento, aš nesiruošiu daryti eksperimento, aš aklai tikiu savo religinėmis dogmomis, nepaisant įrodymų; aš net nepažvelgsiu į įrodymus, man yra neįdomūs įrodymai, aš aklai tikiu savo religinėmis dogmomis, nepriklausomai nuo to, kokie yra įrodymai“.

Neuroklasterinis Smegenų Modelis yra griežtai mokslinis modelis, todėl, jeigu Jūs norite patikrinti, ar šis modelis yra teisingas, ar ne – tai viskas, ką Jums tereikia padaryti, tai atlikti eksperimentus, kurie yra aprašyti Neuroklasterinio Smegenų Modelio aprašyme.
Neuroklasterinis Smegenų Modelis buvo sukurtas išanalizavus ir apdorojus didelį kiekį duomenų, gautų iš eksperimentų, kurie buvo atlikti su statistiškai didele imtimi žmonių.
Jeigu Jums kyla nors mažiausios abejonės dėl Neuroklasterinio Smegenų Modelio, tai viskas, ką Jums tereikia padaryti, tai atlikti eksperimentus, kurie yra aprašyti Neuroklasterinio Smegenų Modelio aprašyme.
Jeigu Jūs neatlikote reikiamų eksperimentų, jeigu Jūs neturite eksperimentinių rezultatų, tai tuomet Jūs neturite mokslinės kvalifikacijos, įgalinančios nuspręsti apie Neuroklasterinį Smegenų Modelį, ir Jūsų sprendimas remiasi vien tiktais tikėjimu religinėmis dogmomis.

Eksperimentai yra labai paprasti, ir kiekvienas norintis gali atlikti šiuos eksperimentus.

Pavyzdžiui, eksperimentas #1: interviu su sapnų personažu sapno metu.

Sekantį kartą, kai eisite miegoti, ir kai išvysite sapną, kuriame bus koks nors sapnų personažas, turintis žmogaus pavidalą (tėvas/motina/sesuo/brolis/draugas/giminaitis/ir t.t.), tai prieikite arčiau prie šio sapnų personažo ir užduokite jam paprastą klausimą: „ar tu turi savo nuosavą sąmonę/sielą/dvasią/ir t.t.?“, o tada sulaukite sapnų personažo atsakymo į šį klausimą.
Jeigu Jums kyla sunkumų su sapno siužeto valdymu, tuomet pasinaudokite Michailo Radugos aprašytomis technikomis, kurios įgalina pasiekti pilną sąmoningumą sapno metu.

Suformuluokime paprastą klausimą: kas yra pats kompetentingiausias ir pats geriausias specialistas, galintis nuspręsti, „ar sapnų personažas ar turi savo nuosavą sąmonę/sielą/dvasią/ir t.t. ar neturi?“
Atsakymas yra akivaizdus: labiausiai kompetentingas specialistas šioje temoje yra pats sapnų personažas.
Todėl Jūsų užduotis yra labai paprasta – tiesiog paklauskite paties sapnų personažo: ar jis turi savo nuosavą sąmonę/sielą/dvasią/ir t.t. ar neturi?

Sapnų personažai – tai autonominės asmenybės, kurios turi savo nuosavą nuomonę/žinias, nepriklausomą nuo pagrindinės asmenybės. Tą yra lengva įrodyti atkartojamais eksperimentais, kai sapnų personažai praneša informaciją, kurios pagrindinė asmenybė niekada nežinojo (pavyzdžiui, sapne matomas sapnų personažas gali Jums papasakoti kurioje vietoje Jums reikia ieškoti raktų, kuriuos Jūs pametėte prieš savaitę atgal ir niekaip negalėjote jų surasti, ir po atsibudimo Jūs surasite tuos raktus nurodytoje vietoje).

Štai dar vienas eksperimentas #2: interviu su „dvasia“ „spiritistinio seanso“ metu.

Dar vienas eksperimentinis įrodymas, kad sapnų personažai yra nepriklausomi ir autonominiai, yra taip vadinamieji „spiritistiniai seansai“, kurių metu tie patys sapnų personažai (dabar jau su kitokiu pavadinimu – vadinamosios „dvasios“, tačiau nepaisant skirtingų pavadinimų, „dvasių“ ir „sapnų personažų“ veikimo mechanizmas yra absoliučiai identiškas) pilno budrumo būsenoje atsibudus gali suteikti informaciją, kurios pagrindinė asmenybė niekada nežinojo (pavyzdžiui, kurioje vietoje Jums reikia ieškoti raktų, kuriuos Jūs pametėte prieš savaitę atgal ir niekaip negalėjote jų surasti, ir po atsibudimo Jūs surasite tuos raktus nurodytoje vietoje).

„Spiritistinio seanso“ metu, po to, kai Jums pavyko sėkmingai iškviesti „dvasią“, tiesiog paklauskite tos „dvasios“: „ar tu turi savo nuosavą sąmonę/sąmoningumą/ir t.t.?“, o tada sulaukite tos „dvasios“ atsakymo į šį klausimą.

Vėlgi, suformuluokime paprastą klausimą: kas yra pats kompetentingiausias ir pats geriausias specialistas, galintis nuspręsti, „ar „dvasia“ ar turi savo nuosavą sąmonę/sąmoningumą/ir t.t. ar neturi?“
Atsakymas yra akivaizdus: labiausiai kompetentingas specialistas šioje temoje yra pati „dvasia“.
Todėl Jūsų užduotis yra labai paprasta – tiesiog paklauskite pačios „dvasios“: ar ji turi savo nuosavą sąmonę/sąmoningumą/ir t.t. ar neturi?

Eksperimentinė įranga yra labai paprasta ir kainuoja mažiau nei vieną eurą.
Viskas ko jums reikia:
1) adata;
2) siūlas (maždaug 20-40 cm ilgio, vidutinis ilgis – maždaug 30 cm, konkretus ilgis priklauso nuo konkretaus „mediumo“ rankos ilgio);
3) standartinis A4 formato popieriaus lapas; ant šio popieriaus lapo nupieškite apskritimą, kurio perimetre surašykite abėcėlės raides, analogiškai kaip kad žemiau pateiktuose paveiksliukuose:

http://www.abaxion.com/kee110.htm
Buckland Spirit Board
Buckland Spirit Board

http://zentaro.ru/284

Спиритическая доска
Журнал Магия. ZenTaro.ru

Padėkite šį popieriaus lapą ant stalo, paimkite į ranką siūlą su pakabinta ant siūlo galo adata, ištieskite ranką virš stalo tokiu būdu, kad adata kabotų virš centro apskritimo su abėcėlės raidėmis, tačiau adata neturi liesti popieriaus lapo, adata turi kaboti virš popieriaus lapo keletos centimetrų atstumu.
Tada susikoncentruokite ir pradėkite „dvasios iškvietimo“ procedūrą.
Pasirinkite „dvasios“ personažą, kurį Jūs norite „iškviesti“, pavyzdžiui, Jūsų velionį senelį, arba kokį nors istorinį personažą, arba kokį nors išgalvotą personažą – visai nesvarbu kokį personažą pasirinksite.
Svarbu yra tiktais vienas dalykas – kad iškviestoji „dvasia“ būtų pajėgi reaguoti ir perdavinėti prasmingus pranešimus per kabančios adatos judesius – tokia „dvasia“ bus pakankamai gera eksperimentavimui.
Pavyzdžiui, galite pabandyti iškviesti Napoleono dvasią. Viskas, ką Jums tereikia padaryti – tai laikyti siūlą su adata virš centro apskritimo su abėcėlės raidėmis, ir užduoti klausimą: „Sveika, Napoleono dvasia, prašom ateiti pas mane, aš noriu pasikalbėti su tavimi, ar tu esi čia?“.
Ir atidžiai stebėkite adatos judesius. Jeigu adata pradės judėti suformuodama prasmingus žodžius/frazes iš abėcėlės raidžių, tuomet tai reiškia, kad ryšio kanalas su „dvasia“ yra užmegztas.
Jeigu nepavyko iškviesti Napoleono dvasios (t.y. adata nejuda arba juda atsitiktinai chaotiškai nesuformuodama prasmingų žodžių/frazių), tuomet pasirinkite kitą personažą, ir vėl pakartokite tą pačią procedūrą iš naujo, kaip kad pavyzdžiui: „Sveika, senelio dvasia, prašom ateiti pas mane, aš noriu pasikalbėti su tavimi, ar tu esi čia?“.
Jei Jums ir vėl nepavyko iškviesti dvasios, tuomet pasirinkite kitą personažą, ir vėl pakartokite tą pačią procedūrą iš naujo.
Atkreipsime dėmesį, kad per pirmuosius „seansus“ nereiktų tikėtis iš „dvasios“ ilgų sklandžių sakinių. Jeigu „dvasia“ sugebės suformuot bent vieną žodį iš abėcėlės raidžių, tai tas jau yra didelis pasiekimas.
Daugumos „dvasių“ intelekto lygmuo yra gana žemas – jei pavyks išgauti bent vieną žodį atsakymo į užduotą klausimą, tai jau bus didelis šios „dvasios“ pasiekimas.
Kai „seansai“ su ta pačia „dvasia“ yra kartojami vėl ir vėl, tai „dvasios kalbos“ sklandumas/greitis vis didėja su kiekvienu nauju „seansu“.
Jeigu Jums pakankamai pasiseks, tai Jūs galėsite užmegzti ryšio kanalą su „dvasia“, kuri pradės transliuot „dvasines žinias apie Visatos struktūrą, moralės pamokas skirtas visai žmonijai ir visai Žemės planetai, ir t.t.“ – tokie atvejai yra gana reti, tačiau Jūs turite mažą tikimybę, kad Jums tas pavyks.
Tipiškas klasikinis autonominio neuroklasterio pavyzdys yra vadinamasis „Gabrielius“ (t.y. biblinis arkangelas Gabrielius), kuris pranašui Mahometui sudiktavo Korano tekstą.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Arkangelas_Gabrielius
Musulmonai tiki, kad Dievas per Arkangelą Gabrielių Mahometui apreiškė švenčiausią islamo knygą – Koraną.
Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad
The Quran is the central religious text of Islam. Muslims believe that it represents the words of God revealed to Muhammad through the archangel Gabriel.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Архангел_Гавриил
В исламе Джибриль (Джабраил) один из четырёх особо «приближенных» к Аллаху ангелов. Джибриль является главным посредником между Аллахом и пророками, в том числе и Мухаммедом. В Коране он упоминается как покровитель Мухаммеда, который защищает его вместе с Аллахом от неверующих. Через Джибриля Аллах ниспосылал Мухаммеду откровение — Коран.
Wikipedia

Jei Jums nepavyko užmegzt „ryšio kanalo“ su „dvasia“, tai tuomet apačioje yra pateikti metodai, kurie gali pagelbėti:
1) Jeigu siūlą su adata laikėte dešinėje rankoje ir nepavyko „iškviest dvasios“, tuomet pabandykite laikyti siūlą su adata kitoje (kairėje) rankoje, tas gali pagelbėti. Jūs turite išsiaiškinti, kuri Jūsų ranka (dešinė ar kairė) labiau tinka vykdyt „seansus“.
2) Eksperimentų rezultatai parodė, kad kavos/alkoholio/cigarečių/narkotikų/t.t. pavartojimas įtakoja „ryšio kanalą su dvasia“ – netgi mažų kavos/alkoholio/cigarečių/narkotikų/t.t. dozių pavartojimas arba padeda ar trukdo „ryšio kanalui“ – įvairiems žmonėms poveikis būna skirtingas, tačiau Jūsų atveju, poveikis gali būti teigiamas, tai kodėl gi nepabandžius, tas visai gali padėti. Žinoma, eksperimentą geriausia vykdyti, kai „mediumas“ yra visiškai blaivus, tačiau jeigu „dvasios iškvietimas“ nepavyksta, nepaisant to, kiek besistengsi, tai Jūs nieko neprarandate, jeigu pabandysite pakartoti „dvasios iškvietimo“ procedūrą pavartojus mažą dozę kavos/alkoholio/cigarečių/narkotikų/t.t.

Dar vienas eksperimentas #3: lunatizmo ir/arba DAS (daugialypės asmenybės sutrikimo) priepuolių indukavimas.

Neuroklasterinis Smegenų Modelis numato, kad jeigu „spiritizmo seansai“ yra vykdomi nuolatos ir ilgą laiką, tai yra labai tikimybė „mediumui“ indukuoti lunatizmo ir/arba DAS (daugialypės asmenybės sutrikimo) priepuolius, kurio metu „mediumas“ perdėlios/laužys/t.t. įvairius daiktus savo namuose, ir po pabudimo jis ras daiktus sulaužytus ir išmėtytus savo namuose, jam pataps baisu ir jis tvirtai įtikės, kad „piktosios dvasios užvaldė jo namus“ – o labiau „pažengusiais“ atvejais tai priveda iki patekimo į beprotnamį.
Tiesiog reguliariai ir ilgai vykdykite „spiritistinius seansus“ naudodami siūlą su prikabinta prie siūlo galo adata. Atkreipsime dėmesį, kad yra svarbu naudoti būtent siūlą su prikabinta prie siūlo galo adata, nenaudokite planšetės/dubenėlio/puodelio/lėkštės (ar kokio nors kito sunkaus daikto), kaip kad yra rodoma Holivudo filmuose. Šis instrumentas (siūlas su prikabinta prie siūlo galo adata) įgalina pamatyti mikroskopinius raumenų susitraukimus, kurie yra valdomi autonominio neuroklasterio, esančio „mediumo“ smegenyse. Naudodami šį įrankį, Jūs galite atlikti tiek atkartojamų eksperimentų, kiek tik panorėsite.
Statistiniam vidutiniam žmogui nesuveiks planšetės/dubenėlio/puodelio/lėkštės naudojimas. Planšetės/dubenėlio/puodelio/lėkštės naudojimas veikia tiktais žmonėms, kurie jau sėdi beprotnamyje, tačiau tai jau kita istorija. Tam, kad „dvasios iškvietimas“ būtų sėkmingas, tai statistinis vidutinis žmogus turi naudoti siūlą su prikabinta prie siūlo galo adata.
Patikrinkite rezultatus – patikrinkite ar „mediumui“ neprasidėjo lunatizmo ir/arba DAS (daugialypės asmenybės sutrikimo) priepuoliai, kurių nebuvo iki eksperimento pradžios. Pats paprasčiausias ir patikimiausias būdas aptikti lunatizmo ir/arba DAS priepuolius – tai 24/7 (t.y. ištisos paros) vaizdo įrašų naudojimas. Jeigu nėra galimybės pasinaudot video įrašais, tai tuomet lunatizmo ir/arba DAS priepuoliai gali būti diagnozuoti panaudojant paprastų klausimų rinkinį (tačiau šis metodas yra mažiau patikimas nei kad video įrašai).

http://neuroclusterbrain.com/lt/neurocluster_brain_model_lt.html
Žmogus, turintis daugialypės asmenybės sutrikimą, dažniausiai nežino ir net neįtaria, kad jis turi šį sutrikimą. Tačiau šį sutrikimą galima diagnozuot panaudojant paprastų klausimų rinkinį.
Diagnostikos kriterijai, skirti nustatyt DAS (daugialypės asmenybės sutrikimą), yra štai tokie:
1) Dingęs laikas ir spragos atmintyje.
Ar buvo Jūsų gyvenime „pradingusio laiko“ epizodų? Ar būna kokių nors spragų Jūsų atmintyje? Kaip kad pavyzdžiui, galbūt Jūs nepamenate, kad veikėte vakar dieną nuo 3:00 iki 8:00 valandos, arba Jūs negalite prisiminti kokie įvykiai vyko šiandien ryte nuo 8:00 iki 12:00 valandos, ir t.t.
2) Keisti daiktai, atsiradę tarp Jums priklausančių daiktų.
Ar buvo Jūsų gyvenime tokių periodų, kai Jūs susidurdavote su pasekmėmis Jūsų padarytų veiksmų, tačiau Jūs negalėdavo prisimint, kad tuos veiksmus būtumėt daręs?
Kaip kad pavyzdžiui, galbūt Jūs kartais rasdavote naujų daiktų tarp Jums priklausančių daiktų, tačiau nepamenate, kad tuos daiktus būtumėt pirkęs? Kaip kad pavyzdžiui, galbūt radote savo namie peleninę su nuorūkomis, tačiau Jūs esate visiškai tikras, kad Jūs tikrai nerūkote. Arba galbūt tarp savo garderobo radote odinius drabužius, kurie pagal išmatavimus idealiai tinka Jūsų figūrai, tačiau Jūs esate visiškai tikras, kad Jūs neapkenčiate odinių drabužių, ir t.t.
Tarp Jums priklausančių daiktų, ar esate kada nors radęs nelabai aiškius užrašus ir piešinius, apie kurių kilmę nieko negalėdavot prisiminti?
3) Savaime atsirandančios žaizdos.
Ar Jūs esate kada nors radęs ant savo kūno žaizdas/mėlynes, kurios „atsirasdavo savaime“? Tai yra, žaizdos/mėlynės, apie kurių kilmę nieko negalėdavot prisiminti.
4) „Teleportacija“.
Ar Jūs kada nors ar esate patyręs „teleportaciją“? Tai yra, ar Jums kada nors ar teko atrasti save netikėtai esantį darbe, naktiniame klube, paplūdimyje arba kur nors savo namuose (pavyzdžiui, tualete, ant lovos, kambario kampe), tačiau niekaip negalėdavote suprasti ir prisiminti kaip Jūs patekote į šią vietą?
5) Balsai galvoje.
Ar kada nors girdėjote balsus savo galvoje, kurie lieptų Jums ką nors daryti arba kurie komentuotų Jūsų elgesį einamuoju momentu?
Svarbu pažymėti, kad visi šie daugialypės asmenybės sutrikimo simptomai nėra susiję su psichotropinių medžiagų (alkoholio, narkotikų ir t.t.) vartojimu, o taip pat nėra susiję su kitokiais sutrikimais (pavyzdžiui, daliniais (židininiais) kompleksiniais epilepsijos priepuoliais). Daugialypės asmenybės sutrikimo požymius ir simptomus gali pastebėti kiti žmonės arba pats žmogus gali apie juos papasakoti.
Diagnostikos kriterijai, skirti nustatyt DAS (daugialypės asmenybės sutrikimą). Neuroklasterinio Smegenų Modelio oficialus portalas.
(sutrumpintas atpasakojimas diagnostinių kriterijų, skirtų diagnozuot disociacinį asmenybės sutrikimą 300.14 (F44.81), kuris yra aprašytas Amerikos psichiatrų asociacijos (APA) išleistame „Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadove DSM-5“ (penktasis leidimas))

Klausimas skaitytojui: ar Jūs įvykdėte aukščiau aprašytus tris eksperimentus?
Jeigu Jūs neatlikote reikiamų eksperimentų, jeigu Jūs neturite eksperimentinių rezultatų, tai tuomet Jūs neturite mokslinės kvalifikacijos, įgalinančios nuspręsti apie Neuroklasterinį Smegenų Modelį, ir Jūsų sprendimas remiasi vien tiktais tikėjimu religinėmis dogmomis.

Pati populiariausia religinė dogma teigia, kad žmogus turi „nedalomą-vieną-sąmonę“. Šios religinės dogmos adeptai mirtinai bijo idėjos, kad kiti agentai/asmenybės gali egzistuoti jų pačių smegenyse, todėl šios religinės dogmos adeptai kovos „iki paskutinio kraujo lašo“ gindami religinę dogmą apie „nedalomą-vieną-sąmonę“,.
Iš mokslinio požiūrio taško, nėra jokio skirtumo, kuo Jūs tikite.
Mokslas yra tai, ką galima stebėti ir su kuo galima atlikti atkartojamus eksperimentus – viskas, kas atitinka šiuos kriterijus yra mokslas; o viskas, kas neatitinka šių kriterijų, nėra mokslu.

Suformuluokime paprastą klausimą: ar „sąmonė“ tikrai yra nedalomas objektas?
Yra labai lengva įrodyti eksperimentiškai, kad sapnų personažai turi savo nuosavą „sąmonę/sąmoningumą/sielą/dvasią/ir t.t.“. Eksperimentų atlikimo procedūros yra labai paprastos ir jos yra aprašytos aukščiau.
Darykite išvadas TIKTAIS po to, kai Jūs atliksite eksperimentus su statistiškai didelės imties žmonių grupe (žmonių, kurie atlieka „mediumų“ vaidmenį). Jeigu Jūs vis dar neatlikote reikiamų eksperimentų, tai tuomet Jūsų filosofiniai-teoriniai svaičiojimai neturi jokios vertės.

Religiniai adeptai labai dažnai prieštarauja Neuroklasterinio Smegenų Modeliui pateikdami štai tokį argumentą:
„smegenyse nėra jokios vietos, kur būtų galima paslėpti antrą asmenybę, jau nekalbant apie kažkokias ten 30 arba 40 papildomų asmenybių“.

Žemiau yra pateikta namų užduotis, skirta lavinti loginį mąstymą religinių adeptų, kurie aklai ir fanatiškai tiki, kad egzistuoja „nedaloma-viena-sąmonė“:
Ar Jūs esate visiškai tikri, kad Jūsų smegenys gali sutalpinti vieną (1) asmenybę? O kaip dėl scenarijaus, kai viena (1) asmenybė nesutelpa smegenyse, ir tik pusė (1/2) arba ketvirtadalis (1/4) arba dešimtadalis (1/10) asmenybės gali sutilpti į smegenis – kaip dėl tokio scenarijaus? Tarkime, kad mes tvirtiname, kad Jūsų smegenys yra per mažos, kad sutalpintų visą vieną (1) asmenybę, viena (1) asmenybė niekaip negali sutilpti į Jūsų smegenis/galvą, ir mes tvirtiname, kad Jūsų smegenys/galva gali sutalpinti tiktais vieną dešimtadalį (1/10) asmenybės – ką gi, vėliavą Jums į rankas, pirmyn ir pabandykite paneigti teiginį, kad Jūsų smegenys yra pajėgios sutalpinti tiktais dešimtadalį (1/10) asmenybės.
Argumentai čia yra labai paprasti: jeigu žmogaus smegenys sugeba sutalpinti vieną (1) asmenybę, tai tuomet toks žmogus yra pajėgus atlikti mokslinius eksperimentus, tam, kad patikrinti, ar modelio/teorijos prognozės atitinka eksperimentinius rezultatus ar ne. Tačiau jeigu žmogaus smegenys yra per mažos, kad sutalpinti vieną (1) asmenybę, tai toks žmogus sako: „Aš neatlikau eksperimento, aš nesiruošiu daryti eksperimento, aš aklai tikiu savo religinėmis dogmomis, nepaisant įrodymų; aš net nepažvelgsiu į įrodymus, man yra neįdomūs įrodymai, aš aklai tikiu savo religinėmis dogmomis, nepriklausomai nuo to, kokie yra įrodymai“.

Paaiškinsime vėl dar kartą, žingsnis po žingsnio.

Žingsnis #1: Mokslinis modelis/teorija turi būti pajėgus daryti prognozes – ar sutinkate su tuo, ar ne?

Žingsnis #2: Mokslinio modelio/teorijos prognozės turi turėt galimybę būt patikrintos atkartojamais eksperimentais – ar sutinkate su tuo, ar ne?

Žingsnis #3: Neuroklasterinis Smegenų Modelis gali daryti prognozes, kurios gali būti patikrintos atkartojamais eksperimentais – taip kad eikite ir atlikite šiuos eksperimentus, vietoj to, kad užsiimt filosofiniais-teoriniais svaičiojimais.
Darykite išvadas TIKTAIS po to, kai Jūs atliksite eksperimentus su statistiškai didelės imties žmonių grupe (žmonių, kurie atlieka „mediumų“ vaidmenį). Jeigu Jūs vis dar neatlikote reikiamų eksperimentų, tai tuomet Jūsų filosofiniai-teoriniai svaičiojimai neturi jokios vertės

Skirtingi žmonės turi skirtingas žinias ir kvalifikaciją, todėl pas skirtingus skaitytojus yra skirtingas suvokimo lygmuo beskaitant tą patį tekstą.
„Neuroklasterinio Smegenų Modelio“ aprašyme mes bandome perteikti medžiagą kiek tiktais įmanoma kuo paprasčiau ir prieinamiau, tačiau mes suprantame, kad kartais mes pervertintiname kai kurių vidutinių statistinių skaitytojų gebėjimus/kvalifikaciją.
„Neuroklasterinio Smegenų Modelio“ aprašyme yra gana daug medžiagos, kuriai suprasti yra reikalingos specializuotos žinios. Jeigu skaitytojas neturi reikiamų specializuotų žinių, tai toks skaitytojas negalės suprasti dalies medžiagos, arba netgi ir visos medžiagos.

http://registrar.utexas.edu/students/registration/before/prerequisites
A prerequisite is a course you must have completed before registering for another. Find out about prerequisites prior to registration using university catalogs, the course schedule, or our Prerequisite Check system.
The University of Texas at Austin

Tam, kad 100 procentų suprasti medžiagą, išdėstytą „Neuroklasterinio Smegenų Modelio“ aprašyme, tai reikia išpildyti štai tokios sąlygas: reikia turėti profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją neuromokslų srityje, reikia turėti profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją informatikos srityje, reikia turėti profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją fizikos srityje, reikia turėti profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją elektronikos srityje – ir visa tai reikia turėti vienu ir tuo pačiu metu. O kiek skaitytojų turi kvalifikaciją visose šiose srityse vienu ir tuo pačiu metu? Jeigu švelniai tariant, tai labai retas skaitytojas turi tokią kvalifikaciją.
Jeigu skaitytojas turi profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją tiktais neuromokslų srityje, tai to neužtenka. Jeigu skaitytojas turi profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją tiktais fizikos srityje, tai to neužtenka. Jeigu skaitytojas turi profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją tiktais informatikos srityje, tai to vėlgi neužtenka. Jeigu skaitytojas turi profesionalų išsilavinimą ir kvalifikaciją tiktais elektronikos srityje, tai to vėlgi neužtenka.
Šio teksto tikslas yra (Neuroklasterinio Smegenų Modelio) aprašymo testavimas/patikrinimas, siekiant išsiaiškinti, kurios aprašymo dalys yra suprantamos vidutiniam skaitytojui, ir kurias aprašymo dalis skaitytojas suprasto visiškai klaidingai. Tuomet, remiantis atgaliniu ryšiu, pataisyti Neuroklasterinio Smegenų Modelio aprašymą, siekiant pagerinti teksto suprantamumą vidutiniam skaitytojui. Labai dažnai, siekiant pagerinti medžiagos suprantamumą, tenka paaukoti tikslumą. Kartais tekste esantys maži netikslumai leidžia išvengti ilgų detalių paaiškinimų.... Pratęsimas bus vėliau ... Tekstas ruošiamas ...


Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.Išvados

1. Pateiktas naujas mokslinis smegenų modelis, kurio pavadinimas yra Neuroklasterinis Smegenų Modelis, ir kuris gali paaiškinti visus religinius ir okultinius reiškinius.

2. Neuroklasterinis Smegenų Modelis teigia, kad objekto modelis yra saugomas smegenų „gabaliuke“ (neuronų klasteryje) ir šis neuroklasteris yra ne tiktais pasyvus duomenų failas (angl. data file), tačiau sudarius atitinkamas sąlygas jis gali pradėt veikt kaip programinis vykdomasis failas (angl. executable file), kuris gali simuliuot saugomo objekto elgseną pagrindinei asmenybei – ir tai yra mechanizmas atskleidžiantis kaip religiniai adeptai bendrauja su dvasiomis/angelais/Dievais/t.t., bei atskleidžiantis kaip vyksta kiti religiniai ir okultiniai reiškiniai.

3. Neuroklasterinis Smegenų Modelis apibrėžia „asmenybę“ (dar vadinamą tokiais pavadinimais kaip „dvasia“, „siela“, „sąmonė“ ir t.t.) kaip programinę įrangą (angl. software), veikiančią neuronų tinklo aparatinėje įrangoje (angl. hardware) (t.y. smegenų neuronuose). Neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį turi prieigą prie aktuatorių valdymo (t.y. neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį gali sąveikauti su aplinka aktuatorių pagalba) yra vadinamas „pagrindine asmenybe“. Neuroklasteriai, kurie neturi jokios prieigos arba turi tiktais trumpalaikę prieigą prie aktuatorių valdymo – tokie neuroklasteriai yra vadinami „autonominiais neuroklasteriais“.

4. Neuroklasterinis Smegenų Modelis teigia, kad žmogaus smegenys yra sudarytos iš daugelio autonominių neuroklasterių, tačiau esant įprastoms normalioms sąlygoms visi šie neuroklasteriai yra neaktyvios (latentinės) būklės ir niekaip neapsireiškia išoriniame pasaulyje. Todėl žmonija padarė klaidingą išvadą, kad viename žmogaus kūne gali būti tiktais viena asmenybė (arba sąmonė, siela, dvasia). Tačiau sudarius specialias (natūralias arba dirbtines) sąlygas galima iššaukti šių autonominių neuroklasterių pasireiškimą išoriniame pasaulyje, ko pasėkoje yra indukuojami vadinamieji „religiniai ir okultiniai reiškiniai“.

5. Neuroklasterinio Smegenų Modelio pagrįstumą galima įrodyti eksperimentiškai įvairiais būdais, kaip kad pavyzdžiui, vienas iš tokių įrodymų yra vadinamieji „spiritistiniai seansai“. Beveik kiekvienas gali atlikti eksperimentą – iškviest „dvasias“ per spiritistinį seansą, panaudojus „siūlo su adata“ metodą, ir toks eksperimentas įrodys, kad bendravimas su „dvasiomis“ (t.y. su autonominiais neuroklasteriais) yra konkretus realus reiškinys, o ne fantazija. Religiniai adeptai tiki, kad dvasia yra kažkas panašaus į „debesėlį“, ir kad tas „debesėlis“ gali skristi per orą, gali perskristi iš vienos geografinės vietos į kitą, ir t.t. Tokiu atveju, kai spiritistinio seanso metu yra iškviečiama dvasia, tai jos psichologinis portretas turi išlikti nepasikeitęs nepriklausomai nuo to, koks mediumas laiko siūlą su adata. Tačiau eksperimentai rodo, kad iškviestosios dvasios psichologinis portretas pasikeičia, kai siūlą su adata paima kitas mediumas, sėdintis šalimais prie to paties stalo. Toks psichologinio portreto kaitaliojimasis yra lengvai paaiškinamas Neuroklasterinio Smegenų Modelio – visos tos „dvasios“ iš tikrųjų yra autonominiai neuroklasteriai, esantys mediumo smegenyse ir šie neuroklasteriai veikia kaip nepriklausomos asmenybės, kurios nepriklauso nuo mediumo pagrindinės asmenybės. Skirtingų mediumų smegenyse yra šiek tiek skirtingi modeliai tos pačios „iškviestosios dvasios“, ir dėl šios priežasties „dvasios“ psichologinis portretas pasikeičia, kai siūlas su adata yra perduodamas kitam mediumui.

6. Neuroklasterinio Smegenų Modelio privalumas yra tame, kad jis gali nuspėti, kokias sąlygas reikia išpildyti tam, kad iššaukti vienokių ar kitokių religinių/okultinių reiškinių pasireiškimą. Kaip kad pavyzdžiui, Neuroklasterinis Smegenų Modelis numato, kokias sąlygas reikia išpildyti, kad „telepatinis ryšys“ būtų sėkmingas, ir kokiom sąlygom esant „telepatinis ryšys“ bus nesėkmingas.

7. Normaliam, sveikam žmogui galima dirbtinai indukuoti DAS (daugialypės asmenybės sutrikimą). Į žmogaus smegenis galima įdiegti iki 20-40 nepriklausomų asmenybių, kurios metų metus gali išlikti neaktyvioje būsenoje iki tol, kol jų kūrėjas neiššauks šių paslėptų, nepriklausomų asmenybių pasireiškimo tam tikros užduoties atlikimui.

8. Neuroklasterinio Smegenų Modelio privalumas yra tame, kad jis suteikia galimybę atskirti kurie religinių adeptų teiginiai/istorijos yra patikimi/realūs, o kurie yra melagingi/netikri. Kaip kad pavyzdžiui, jeigu Jūs atidžiai išnagrinėsite visus vaizdo įrašus, kuriuose yra nufilmuotas poltergeistas, mėtantis įvairius materialius objektus, tai visais atvejais Jūs aptiksite, kad visi šie vaizdo įrašai yra suklastoti. Tačiau, jeigu Jūs asmeniškai pravesite spiritistinį seansą, tai Jūs aptiksite, kad bendravimas su autonominiais neuroklasteriais, esančiais mediumo smegenyse, yra visai realus reiškinys, o esant specialiom sąlygoms galima pakankamai intelektualiai pabendrauti su šiais autonominiais neuroklasteriais.
Papildomi skaitiniai

Neuroklasterinio Smegenų Modelio Terminų Žodynas

Neurono modelis RF-PSTH (simuliuojantis receptyvinio lauko (RL) struktūrą ir neurono išėjimo signalą PSTH)

„Neurono modelis RF-PSTH“ ir „Neuroklasterinis Smegenų Modelis“ – tai du skirtingi, nesusiję modeliai.
„Neurono modelio RF-PSTH“ teisingumas arba klaidingumas yra niekaip nesusijęs su „Neuroklasterinio Smegenų Modelio“ teisingumu arba klaidingumu.

Įvairios temosOffline versija

Jūs galite atsisiųsti neuroclusterbrain.com svetainės offline versiją (visi puslapiai sudėti į vieną zip failą) iš Google disko šiuo adresu:
https://drive.google.com/drive/folders/0B1vMRMWFxGhNdEJnOUZxNEtwa1k
Atkreipsime dėmesį, kad offline versija gali būti ne pati naujausia neuroclusterbrain.com svetainės versija.


Visa medžiaga, kurią rasite portale neuroclusterbrain.com, gali būti laisvai naudojama skleidžiant ir platinant žinias apie Neuroklasterinį Smegenų Modelį.
Nesivaržykite ir laisvai kopijuokite, perrašinėkite savais žodžiais, skleiskite ir naudokite apie medžiagą apie Neuroklasterinį Smegenų Modelį, su sąlyga, kad pateiksite nuorodą į portalą neuroclusterbrain.com.

Jei norėtumėte gauti pranešimą elektroniniu paštu kai Neuroklasterinio Smegenų Modelio svetainė bus atnaujinta,
arba jei norėtumėte paaukoti paramą Neuroklasterinio Smegenų Modelio portalui,
arba jei norėtumėte pagaminti filmą, kuriame bus naudojamos idėjos iš Neuroklasterinio Smegenų Modelio,
tuomet prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu žemiau nurodytu adresu.

Elektroninio pašto adresas:
info@neuroclusterbrain.com© 2021 neuroclusterbrain.com. Portalas veikia nuo 2013 m. liepos 11 d.