Atgal į pagrindinį puslapį

Klaidos Jehovos liudytojų teologijoje

English Русский Lietuvių

Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie prieštaravimus Biblijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie prieštaravimus Korane.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas islamo teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas hinduizmo teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas Urantijos knygos teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas Aleksejaus Vasiljevičiaus Trechlebovo (Vedamano Vedagoro) teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas VSK (Visuomenės Saugumo Koncepcijos) teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas įvairių kultų teologijoje.


Visa žemiau pateikta medžiaga apie Jehovos liudytojų teologiją yra padalinta į mažos apimties loginius skyrius, ir kiekvienas skyrius baigiasi klausimu, kurį Jums reikėtų užduoti Jehovos liudytojui, bedebatuojant apie Jehovos liudytojų teologiją.Skyrius #1: Naujojo Testamento autorius

Jehovos liudytojų dogmos teigia, kad katalikų religija yra klaidinga, todėl Jehovos liudytojai nepripažįsta Romos katalikų popiežiaus.
Tačiau Jehovos liudytojai pripažįsta apaštalą Petrą. Jehovos liudytojai teigia, kad apaštalo Petro religija buvo teisinga.
Priminsime, kad Romos katalikų bažnyčia prasidėjo nuo apaštalo Petro. Apaštalas Petras buvo pirmasis Romos vyskupas (vėliau šis titulas buvo pavadintas „popiežiumi“). Apaštalas Petras įšventino ir savo įpėdiniu paliko Liną, Linas buvo antrasis popiežius. Popiežius Linas įšventino ir savo įpėdiniu paliko Anakletą. Anakletas buvo trečiasis popiežius. Ir taip toliau.
Chronologinis popiežių sąrašas yra pateiktas žemiau.

Kadangi Jehovos liudytojai pripažįsta pirmąjį popiežių Petrą, tačiau nepripažįsta dabartinio popiežiaus, tai iš to išplaukia išvada, kad tam tikru laiko momentu kažkurį tai popiežių apsėdo Šėtonas, kuris nukreipė katalikų bažnyčią klaidinga kryptimi, ir nuo to momento katalikų religija patapo klaidinga.
Pasiremdami Jehovos liudytojų dogmomis, panagrinėkime atidžiau klausimą: kuriuo laiko momentu, t.y. kelintais metais, katalikų religija patapo klaidinga?

https://lt.wikipedia.org/wiki/Sąrašas:Popiežiai
Chronologinis popiežių sąrašas

Nr.
Pontifikato laikotarpis
Vardas
1
30-67 m.
Petras
Apaštalas Petras
2
64/67(?)–76/79(?) m.
Linas
Šventasis Linas
3
76/79(?)–88 m.
Anakletas
(Kletas)
Šventasis Anakletas
4
88/92–97/101 m.
Klemensas I
Šventasis Klemensas
5
97/99–105/107 m.
Evaristas
(Aristus)
Šventasis Evaristas
6
105/107–115/116
Aleksandras I
Šventasis Aleksandras
7
115/116–125 m.
Sikstas I
Šventasis Sikstas
8
125–136/138 m.
Telesforas
Šventasis Telesforas
9
136/138–140/142 m.
Higinas
Šventasis Higinas
10
140/142–155 m.
Pijus I
Šventasis Pijus
11
155–166 m.
Anicetas
Šventasis Anicetas
12
maždaug 166–174/175 m.
Soteras
Šventasis Soteras
13
174/175–189 m.
Eleuterijus
Šventasis Eleuterijus
14
189–198/199 m.
Viktoras I
Šventasis Viktoras
15
199–217 m.
Zefyrinas
Šventasis Zefyrinas
16
maždaug 217–222/223 m.
Kalikstas I
Šventasis Kalikstas I
17
222/223–230 m.
Urbonas I
Šventasis Urbonas
18
230 m. liepos 21 d.–
235 m. rugsėjo 28 d.
Poncijonas
Šventasis Poncijonas
19
235 m. lapkričio 21 d.–
236 m. sausio 3 d.
Anteras
Šventasis Anteras
20
236 m. sausio 10 d.–
250 m. sausio 20 d.
Fabijonas
Šventasis Fabijonas
21
251 m. kovo 6/11 d.–
253 m. birželis
Kornelijus
Šventasis Kornelijus
-
March 251 –
258
Novatian
Antipapa NOVATIANUS
22
253 m. birželio 25 d.–
254 m. kovo 5 d.
Liucijus I
Šventasis Liucijus I
23
254 m. gegužės 12 d.–
257 m. rugpjūčio 2 d.
Steponas I
Šventasis Steponas
24
257 m. rugpjūčio 30 d.–
258 m. rugpjūčio 6 d.
Sikstas II
Šventasis Sikstas
25
259 m. liepos 22 d.-
268 m. gruodžio 26 d.
Dionyzas
Šventasis Dionyzas
26
269 m. sausio 5 d.–
274 m. gruodžio 30 d.
Feliksas I
Šventasis Feliksas
27
275 m. sausio 4 d.-
283 m. gruodžio 7 d.
Eutichijonas
Šventasis Eutichijonas
28
283 m. gruodžio 17 d.–
296 m. balandžio 22 d.
Kajus
Šventasis Kajus
29
296 m. birželio 30 d.–
304 m. balandžio 1 d.
Marcelinas
Šventasis Marcelinas
30
maždaug 308–309 m.
Marcelis I
Šventasis Marcelis
31
maždaug 309–310 m.
Euzebijus
Šventasis Euzebijus
32
311 m. liepos 2 d.–
314 m. sausio 11 d.
Miltiadas
Šventasis Miltiadas
33
314 m. sausio 31 d.–
335 m. gruodžio 31 d.
Silvestras I
Šventasis Silvestras

Wikipedia325 metais įvyko Nikėjos I susirinkimas, kuriame katalikų bažnyčia paskelbė dogmas, kad Jėzus yra Dievas, paskelbė Trejybės dogmą, paskelbė Velykų/Kalėdų švenčių datas.
Kadangi Jehovos liudytojai nepripažįsta kad Jėzus yra Dievas ir nepripažįsta Trejybės, ir nepripažįsta Velykų/Kalėdų švenčių, tai remiantis Jehovos liudytojų dogmomis, gauname išvadą, kad 325 metais Šėtonas jau garantuotai buvo užvaldęs katalikų bažnyčią.

https://lt.wikipedia.org/wiki/I_Nikėjos_susirinkimas
Nikėjos I susirinkimas – pirmasis Visuotinis Bažnyčios susirinkimas, įvykęs 325 m. Bitinijos mieste Nikėjoje (dabar Turkijos miestas Iznikas).
Šį susirinkimą sušaukė Romos imperatorius Konstantinas I tam, kad šis išspręstų klausimus, susijusius su arijonizmu (tikėjimu, kad Jėzus Kristus yra ne Dievas, o tik kūrinys). Susirinkimas prasidėjo 325 m. gegužės 20 d. Jame dalyvavo apie 300 vyskupų (kartais pateikiamas skaičius 318 gali būti gautas apvalinant, nes būtent tiek Abraomo tarnų mini Biblija). Dauguma jų buvo iš rytinės Romos imperijos dalies, bet buvo ir keletas iš Persijos, Kaukazo, penketas iš vakarinės Romos imperijos dalies. Popiežius kaip savo atstovus į susirinkimą nusiuntė du kunigus.
Susirinkime arijonizmas buvo pasmerktas kaip erezija. Buvo suformuluotas ir priimtas Nikėjos tikėjimo išpažinimas, teigęs, kad Sūnus (Jėzus Kristus) yra „vienos prigimties“ (gr. ὁμοούσιον) su Tėvu. Susirinkimas taip pat nustatė visai Bažnyčiai bendrą Velykų datą, priėmė 20 kanonų (kai kurie šaltiniai teigia, kad kanonų buvo priimta daugiau), užbaigė Meletijaus schizmą.
Susirinkimas baigėsi 325 m. birželio 19 d.
Wikipedia

https://lt.wikipedia.org/wiki/Trejybė
Švenčiausioji Trejybė (lot. Trinitas) – krikščionybėje vienas Dievas trijuose asmenyse: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus ir Dievas Šventoji Dvasia. Trejybės koncepcija pradėta vartoti apie II a., doktrina išplėtota III a. Trejybės dogma buvo priimta Nikėjos (325 m.) ir Konstantinopolio (381 m.) Bažnyčios susirinkimuose.
Nors Biblijoje žodžio Trejybė nėra, tačiau šis žodis plačiai vartojamas krikščionių teologijoje. Pirmas Trejybės aprašymas randamas 180 metais Teofilo raštuose.
Šventosios Trejybės formulė: Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios. Amen (lot. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen).
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nicaea
The First Council of Nicaea (/naɪˈsiːə/; Greek: Νίκαια [ˈnikεa]) was a council of Christian bishops convened in the Bithynian city of Nicaea (now İznik, Turkey) by the Roman Emperor Constantine I in AD 325.
This ecumenical council was the first effort to attain consensus in the Church through an assembly representing all of Christendom. Hosius of Corduba, who was probably one of the papal legates, may have presided over its deliberations.
Its main accomplishments were settlement of the Christological issue of the divine nature of God the Son and his relationship to God the Father, the construction of the first part of the Nicene Creed, establishing uniform observance of the date of Easter, and promulgation of early canon law.
<...>
Agenda and procedure
The agenda of the synod included:
1. The Arian question regarding the relationship between God the Father and the Son (not only in his incarnate form as Jesus, but also in his nature before the creation of the world); i.e., are the Father and Son one in divine purpose only or also one in being?
2. The date of celebration of Pascha/Easter
3. The Meletian schism
4. Various matters of church discipline, which resulted in twenty canons
(1) Organizational structure of the Church: focused on the ordering of the episcopacy
(2) Dignity standards for the clergy: issues of ordination at all levels and of suitability of behavior and background for clergy
(3) Reconciliation of the lapsed: establishing norms for public repentance and penance
(4) Readmission to the Church of heretics and schismatics: including issues of when reordination and/or rebaptism were to be required
(5) Liturgical practice: including the place of deacons, and the practice of standing at prayer during liturgy
<...>
Trinity
The council of Nicaea dealt primarily with the issue of the deity of Christ. Over a century earlier the term "Trinity" (Τριάς in Greek; trinitas in Latin) was used in the writings of Origen (185–254) and Tertullian (160–220), and a general notion of a "divine three", in some sense, was expressed in the second-century writings of Polycarp, Ignatius, and Justin Martyr. In Nicaea, questions regarding the Holy Spirit were left largely unaddressed until after the relationship between the Father and the Son was settled around the year 362. So the doctrine in a more full-fledged form was not formulated until the Council of Constantinople in 360 AD, and a final form formulated in 381 AD, primarily crafted by Gregory of Nyssa.
Wikipedia


Dabar panagrinėkime atidžiau klausimą: kelintais metais buvo sudarytas Naujasis Testamentas? Kelintais metais buvo kanonizuotos Naujojo Testamento knygos? Kas buvo tie teisėjai, kurie nusprendė kurias knygas reikia kanonizuot, o kurias knygas reikia paskelbt apokrifais ir sunaikint? Kas buvo tie žmonės, kurie kanonizavo Naujojo Testamento knygas, ir kelintais metais tas įvyko?

Naujojo Testamento turinį kanonizavo Romos katalikų bažnyčia 382 metais Romos sinode, t.y. 60 metų vėliau, nei kad įvyko Nikėjos I susirinkimas, kuriame Šėtonas paskelbė klaidingas religines dogmas.
Iki 382 metų po krikščionišką pasaulį klajojo daugybė įvairiausių skirtingų evangelijų ir daugybė skirtingų knygų apie Jėzaus mokymą, ir visos tos knygos buvo viena kitai prieštaraujančios.
Todėl, 382 metais, buvo nuspręsta įvesti tvarką, buvo nuspręsta kurias knygas reikia kanonizuoti, o kurias knygas reikia paskelbti apokrifais ir sunaikinti.
Ir tą kanonizaciją atliko būtent katalikų bažnyčia 382 metais Romoje.
O kaip mes jau išsiaiškinome iš ankščiau, remiantis Jehovos liudytojų dogmomis, nuo 325 metų katalikų bažnyčia jau buvo garantuotai apsėsta Šėtono.
Kitaip sakant, remiantis Jehovos liudytojų dogmomis, 382 metais Šėtono tarnai susirinko Romoje, ir būtent tie patys Šėtono apsėstieji ir susėdo ir nubalsavo kokios knygos bus įtraukos į Naująjį Testamentą, o kokios knygos bus paskelbtos apokrifais ir bus sunaikintos.
Kitaip sakant, remiantis Jehovos liudytojų dogmomis, išplaukia išvada, kad būtent Šėtonas yra Naujojo Testamento autorius.

https://en.wikipedia.org/wiki/Development_of_the_New_Testament_canon
Development of the New Testament canon

The canon of the New Testament is the set of books Christians regard as divinely inspired and constituting the New Testament of the Christian Bible. For most, it is an agreed-upon list of twenty-seven books that includes the Canonical Gospels, Acts, letters of the Apostles, and Revelation. The books of the canon of the New Testament were written before 120 AD.
For the Orthodox, the recognition of these writings as authoritative was formalized in the Second Council of Trullan of 692. The Catholic Church provided a conciliar definition of its Biblical canon in 382 at the (local) Council of Rome (based upon the Decretum Gelasianum of uncertain authorship)) as well as at the Council of Trent of 1545, reaffirming the Canons of Florence of 1442 and North African Councils (Hippo and Carthage) of 393–419. For the Church of England, it was made dogmatic on the Thirty-Nine Articles of 1563; for Calvinism, on the Westminster Confession of Faith of 1647.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_Rome
Council of Rome

The Council of Rome was a meeting of Catholic Church officials and theologians which took place in 382 under the authority of Pope Damasus I, the current bishop of Rome. It was one of the fourth century councils that "gave a complete list of the canonical books of both the Old Testament and the New Testament."
Wikipedia


Naujajame Testamente yra 4 evangelijos: Mato, Morkaus, Luko, Jono.
Lukas ir Morkus niekada nėra savo akyse matę gyvo Kristaus, jų evangelijos buvo parašytos remiantis žodiniais fariziejaus Pauliaus pasakojimais. Priminsime, kad fariziejus Paulius pats niekada nėra matęs gyvo Kristaus, fariziejus Paulius tvirtina, kad atseit jis matė Kristų savo vizijose. Lukas ir Morkus buvo fariziejaus Pauliaus mokiniais.
Tuo tarpu, Matas ir Jonas buvo Kristaus tikraisiais apaštalais ir visur kartu vaikščiojo su Kristum, kai Kristus buvo gyvas. Todėl Mato ir Jono evangelijos yra patikimesnis žinių šaltinis apie Kristų, nei kad Luko ir Morkaus evangelijos.

Pats pirmasis Kristaus pašauktas mokinys buvo Andriejus, todėl jis dar vadinamas „Andriejus pirmas pašauktas“.

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Mt_4
18 Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė du brolius – Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolį Andriejų metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai.
19 Jis tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“
20 Tuodu tuojau paliko tinklus ir nuėjo su juo.
21 Paėjėjęs toliau, Jėzus pamatė kitus du brolius – Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebediejumi valtyje taisė tinklus. Jis ir tuos pašaukė.
22 Jie, tučtuojau palikę valtį ir tėvą, nuėjo su juo.
Biblija. Evangelija pagal Matą 4:18-22

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Mk_1
16 Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai.
17 Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.“
18 Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo.
19 Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus.
Biblija. Evangelija pagal Morkų 1:16-19

https://lt.wikipedia.org/wiki/Apaštalas_Andriejus
Apaštalas Andriejus (gr. Απόστολος Ανδρέας; taip pat žinomas kaip Andriejus pirmas pašauktas) – vienas iš Jėzaus Kristaus mokinių, apaštalas, Apaštalo Petro brolis.
Wikipedia


Apaštalas Andriejus ir kiti tikrieji Jėzaus apaštalai parašė evangelijas.
Kur gi yra Andriejaus evangelija?
Jos nėra. Katalikų bažnyčia Andriejaus evangeliją paskelbė apokrifu. Lygiai taip pat apokrifais yra paskelbtos ir visų kitų Kristaus tikrųjų apaštalų evangelijos.
Iškelkime paprastą klausimą: kas geriau išmano Jėzaus mokymą: ar „Andriejus pirmas pašauktas“, kuris nuo pat pirmos dienos buvo su Jėzum, ar Lukas/Morkus, kurie net savo akyse nėra matę gyvo Jėzaus?

Kristus turėjo 12 apaštalų. Visi apaštalai parašė evangelijas. Taigi evangelijų turi būt 12 (atmetus Judą, 11), tuo tarpu Naujajame Testamente tiktais dvi (2) evangelijos yra parašytos tikrųjų Kristaus apaštalų.

http://www.christiantruth.com/articles/gelasiusdecretum.html
The Decree of Pope Gelasius on Canonical and Noncanonical Books (A.D. 496)
Decretum Gelasianum: De Libris Recipiendis et Non Recipiendis
Migne: PL 59.157-164
CONCILIORUM SUB GELASIO HABITORUM RELATIO.
CONCILIUM ROMANUM I.
Quo a septuaginta episcopis libri sacri et authentici ab apocryphis sunt discreti, sub Gelasio, anno Domini 494 Asterio atque Praesidio consulibus.
<...>
V.
Notitia librorum apocryphorum qui non recipiuntur.

In primis Ariminensem synodum a Constantio Caesare Constantini Augusti filio congregatam, mediante Tauro praefecto [al. praetorio] ex tunc et nunc et usque in aeternum confitemur esse damnatam.
Item Itinerarium nomine Petri apostoli, quod appellatur sancti Clementis libri [decem, al. novem], octo, apocryphum.
Actus nomine Andreae apostoli, apocryphi.
Actus nomine Thomae apostoli, libri 10 apocryphi.
Actus nomine Petri apostoli, apocryphi.
Actus nomine Philippi apostoli, apocryphi.
Evangelium nomine Thaddaei, apocryphum.
Evangelium nomine Matthiae, apocryphum.
Evangelium nomine Petri apostoli, apocryphum.
Evangelium nomine Jacobi Minoris, apocryphum.
Evangelium nomine Barnabae, apocryphum.
Evangelium [al. Evangelia] nomine Thomae quo [al. quibus] utuntur Manichaei, apocryphum [al. apocr.].
Evangelium [al. Evangelia] nomine Bartholomaei apostoli, apocryphum [al. apocrypha].
Evangelium nomine Andreae apostoli, apocryphum.
Evangelia quae falsavit Lucianus, apocrypha.
Liber de infantia Salvatoris, apocryphus.
Evangelia quae falsavit Esitius [al. Hesychius et Isicius], apocrypha.
Liber de Nativitate [al. Infantia] Salvatoris, et de Maria et obstetrice [al. addit. ejus], apocryphus.
Liber qui appellatur Pastoris, apocryphus.
Libri omnes quos fecit Leucius [al. Lucius] discipulus diaboli, apocryphi.
Liber qui appellatur Fundamentum, apocryphus.
Liber qui appellatur Thesaurus, apocryphus.
Liber de filiabus Adae geneseos, apocryphus.
Centimetrum de Christo, Virgilianis compaginatum versibus, apocryphum.
Liber qui appellatur Actus Teclae et Pauli apostoli, apocryphus.
Liber qui appellatur Nepotis, apocryphus.
Liber Proverbiorum qui ab haereticis conscriptus et sancti Sixti [al. Xysti] nomine praenotatus est, apocryphus.
Revelatio quae appellatur Pauli apostoli, apocrypha.
Revelatio quae appellatur Thomae apostoli, apocrypha.
Revelatio quae appellatur S. Stephani, apocrypha.
Liber qui appellatur Transitus, id est Assumptio sanctae Mariae, apocryphus.
Liber qui appellatur Poenitentia Adae, apocryphus.
Liber Ogiae nomine gigantis, qui ab haereticis cum dracone post diluvium pugnasse fingitur, apocryphus.
Liber qui appellatur Testamentum Job, apocryphus.
Liber qui appellatur Poenitentia Origenis, apocryphus.
Liber qui appellatur Poenitentia sancti Cypriani, apocryphus.
Liber qui appellatur Poenitentia Jamnae et Mambrae, apocryphus.
Liber qui appellatur Sortes sanctorum apostolorum, apocryphus.
Liber qui appellatur Laus [al. Lusus] apostolorum, apocryphus.
Liber qui appellatur Canones apostolorum, apocryphus.
Liber Physiologus, qui ab haereticis conscriptus est, et B. Ambrosii nomine signatus [al. praenotatus], apocryphus.
Historia Eusebii Pamphili, apocrypha.
Opuscula Tertulliani, apocrypha.
Opuscula Lactantii [al. Firmiani], apocrypha.
Opuscula Africani, apocrypha.
Opuscula Postumiani et Galli, apocrypha.
Opuscula Montani, Priscillae et Maximillae, apocrypha.
Opuscula omnia Fausti Manichaei, apocrypha.
Opuscula Commodiani, apocrypha.
Opuscula alterius Clementis Alexandrini, apocrypha.
Opuscula Tatii [al. Tharsi seu Tascii] Cypriani, apocrypha.
Opuscula Arnobii, apocrypha.
Opuscula Tychonii, apocrypha.
Opuscula Cassiani [al. Cassionis] presbyteri Galliarum, apocrypha.
Opuscula Victorini Pictaviensis [al. Petabionensis], apocrypha.
Opuscula Fausti Regensis Galliarum, apocrypha.
Opuscula Frumentii Caeci, apocrypha.
Epistola Jesu ad Abagarum [al. Abgarum] regem, apocrypha.
Epistola Abagari [al. Abgari] ad Jesum, apocrypha.
Passio Quirici [al. Cyrici] et Julitae, apocrypha.
Passio Georgii, apocrypha.
Scriptura quae appellatur contradictio [al. interdictio] Salomonis, apocrypha.
Phylacteria omnia, quae non angelorum (ut illi confingunt), sed daemonum magis arte [al. nominibus] conscripta sunt, apocrypha.
<...>
CONCILIUM ROMANUM SIVE DECRETUM De libris recipiendis et non recipiendis a Gelasio papa cum episcopis anno circiter 496 habitum.
Christian Resources

Klausimas #1: Remiantis Jehovos liudytojų dogmomis, išplaukia išvada, kad būtent Šėtonas yra Naujojo Testamento autorius. Kaip mes galime pasitikėti knyga, kurią parašė Šėtonas?Skyrius #2: Dievo sūnus

Jehovos liudytojai teigia, kad Jėzus nėra Dievas.
Jehovos liudytojai teigia, kad Jėzus yra Dievo sūnus.

https://www.jw.org/lt/leidiniai/zurnalai/g201312/jezus/
Ar Jėzus yra Dievas?
<...>
Ką sako biblija?
Biblijoje Jėzus nevaizduojamas kaip visagalis Dievas ir nerašoma, kad jis lygus Dievui. Priešingai, ten aiškiai nurodoma, jog jis žemesnis už Dievą. Pavyzdžiui, galima skaityti paties Jėzaus žodžius: „Tėvas už mane didesnis“ (Jono 14:28). Taip pat ten skaitome: „Dievo joks žmogus niekada nėra matęs“ (Jono 1:18). Taigi Jėzus negali būti Dievas, nes daug žmonių jį matė.
Pirmieji Jėzaus mokiniai netvirtino, kad jis — Dievas. Štai ką teigė apaštalas Jonas, kalbėdamas apie dalykus, minimus jo vardu pavadintoje Evangelijoje: „Šitie aprašyti tam, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus“ (Jono 20:31).
Atsibuskite! 2013 m. gruodis
Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.

https://wol.jw.org/lt/wol/d/r32/lp-l/1101989305
Jėzus niekada netvirtino esąs Dievas
Biblijos požiūris yra aiškus. Visagalis Dievas Jehova yra ne tik atskira nuo Jėzaus asmenybė, bet taip pat visais laikais aukštesnis už jį. Jėzus visada apibūdinamas kaip atskiras nuo Dievo ir žemesnysis, kaip nuolankus Dievo tarnas. Todėl Biblija aiškiai sako, kad „Kristaus galva — Dievas“, taip kaip ir „kiekvieno vyro galva yra Kristus“ (1 Korintiečiams 11:3). Todėl ir Jėzus pats paaiškino: „Tėvas už mane aukštesnis“ (Jono 14:28).
Iš tikrųjų Jėzus nėra Dievas ir niekada to netvirtino.
ti p. 16–20 Ar visuomet Dievas yra aukštesnis už Jėzų?
Sargybos bokšto internetinė biblioteka


Panagrinėkime šį teiginį atidžiau.

Klausimas: kas yra dramblio sūnus? Atsakymas: dramblys.
Klausimas: kas yra arklio sūnus? Atsakymas: arklys.
Klausimas: kas yra šuns sūnus? Atsakymas: šuo.
Klausimas: kas yra katino sūnus? Atsakymas: katinas.
Ir taip toliau.

Klausimas #2: Jeigu dramblio sūnus yra dramblys, arklio sūnus yra arklys, šuns sūnus yra šuo, katino sūnus yra katinas, tai kas tuomet yra Dievo sūnus?Skyrius #3: Pranašysčių išsipildymas

„Sargybos bokšto Biblijos ir traktatų bendrija“ savo leidiniuose teigė, kad Armagedonas turi įvykt 1878, 1881, 1914, 1918, 1925, 1975 metais, tačiau nei viena iš šių pranašysčių neišsipildė.

https://en.wikipedia.org/wiki/Watch_Tower_Society_unfulfilled_predictions
Watch Tower Society unfulfilled predictions

Watch Tower Bible and Tract Society publications have made a series of predictions about Christ's Second Coming and the advent of God's Kingdom, each of which has gone unfulfilled. Almost all the predictions for 1878, 1881, 1914, 1918 and 1925 were later reinterpreted as a confirmation of the eschatological framework of the Bible Student movement and Jehovah's Witnesses, with many of the predicted events viewed as having taken place invisibly. Further expectations were held for the arrival of Armageddon in 1975, but resulted in a later apology to members from the society's leadership.
Wikipedia

Dievas Jahvė/Jehova labai aiškiai pasakė Biblijoje: jei pranašystė neišsipildė, tai toks pranašas yra netikras pranašas (Pakartoto Įstatymo knyga 18:20-22), o tai reiškia, kad „Sargybos bokšto Biblijos ir traktatų bendrija“ yra netikras pranašas, anot Dievo Jahvės/Jehovos.

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Ist_18
20 O pranašas, drįstantis tarti mano vardu pranašavimą, kurio aš jam neįsakiau tarti, ar kalbantis kitų dievų vardu, turi mirti.’
21 Galbūt tu klausi: ‘Kaip galima žinoti, kad tas pranašavimas nėra VIEŠPATIES ištartas?’
22 Jeigu pranašas kalba VIEŠPATIES vardu, bet pranašavimas neišsipildo ar nepasitvirtina, to pranašavimo VIEŠPATS nėra ištaręs. Pranašas bus kalbėjęs, įžūliai savimi pasitikėdamas, todėl dėl jo nenuogąstauk.
Biblija. Pakartoto Įstatymo knyga 18:20-22

Klausimas #3: Kaip mes galime pasitikėti „Sargybos bokšto Biblijos ir traktatų bendrija“, jeigu jos pranašystės neišsipildė? Kaip mes galime pasitikėti netikru pranašu?Skyrius #4: Jungtinių Tautų Organizacija

Jehovos liudytojų dogmos teigia, kad Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO) vadovauja Šėtonas, ir per būsimą Armagedono mūšį Šėtonas vadovaus savo velnių kariuomenei panaudodamas būtent Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO).

https://www.jw.org/lt/leidiniai/zurnalai/sargybos-bokstas-studiju-numeris-2019-rugsejis/kodel-mes-laukiame-armagedono/
11. a) Ką vaizduoja skaisčiai raudonas žvėris? b) Kaip Dievas įvykdys nuosprendį didžiajai Babelei?
11 Jehova, kaip rašoma Apreiškimo knygoje, prieš didžiąją paleistuvę pakurstys skaisčiai raudoną žvėrį su dešimt ragų. Žvėris vaizduoja Jungtinių Tautų Organizaciją, o ragai – esamas politines valdžias, kurios Jungtines Tautas palaiko. Dievo nustatytu metu tos politinės jėgos puls didžiąją Babelę, „apiplėš ją ir nuogai išrengs“ – susigrobs jos turtus ir demaskuos nedorybes (Apr 17:3, 16). Toks staigus, tarsi per vieną dieną įvykęs, susidorojimas priblokš Babelės šalininkus. Kodėl? Nes dabar ji giriasi: „Sėdžiu lyg karalienė, nesu našlė ir gedulo tikrai nematysiu“ (Apr 18:7, 8).
Sargybos bokštas (studijų numeris). 2019 m. rugsėjis. Studijų straipsnis nr. 36

https://wol.jw.org/lt/wol/d/r32/lp-l/1102014263
6. Kas užpuls „didžiąją Babelę“?
6 O kas „didžiąją Babelę“ užpuls? „Skaisčiai raudonas žvėris“ su „dešimt ragų“. Iš Apreiškimo knygos galima suprasti, kad čia kalbama apie Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO). Dešimt ragų — tai visos šį „žvėrį“ palaikančios dabartinės politinės jėgos (Apr 17:3, 5, 11, 12). Valstybės JTO narės pagrobs „paleistuvės“ turtą, niokos ją ir tada „sudegins ją ugnyje“. (Perskaityk Apreiškimo 17:16.)
kr sk. 21 p. 222–230 Dievo Karalystė pašalins savo priešus
Sargybos bokšto internetinė biblioteka

1992 metų vasario mėnesį „Sargybos bokšto bendrija“ savanoriškai įstojo į Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO) ir prabuvo joje iki 2001 metų spalio mėnesio.

https://en.wikipedia.org/wiki/Jehovah’s_Witnesses_and_the_United_Nations
Jehovah's Witnesses' interactions with the United Nations

In February 1992, Jehovah's Witnesses' New York corporation, the Watchtower Society, was granted association as a non-governmental organisation (NGO) of the United Nations Department of Public Information (UN/DPI). The Watchtower Society requested termination of the association in October 2001, and the DPI disassociated the NGO on 9 October after the matter was reported in The Guardian. A UN/DPI letter dated March 4, 2004, states, "The principal purpose of association of non-governmental organizations with the United Nations Department of Public Information is the redissemination of information in order to increase public understanding of the principles, activities and achievements of the United Nations and its Agencies." The letter explained that "[b]y accepting association with DPI, the organization agreed to meet criteria for association, including support and respect of the principles of the Charter of the United Nations and commitment and means to conduct effective information programmes with its constituents and to a broader audience about UN activities." The official site further notes that association with the UN/DPI "does not constitute their incorporation into the United Nations system, nor does it entitle associated organizations or their staff to any kind of privileges, immunities or special status."
Jehovah's Witnesses have appealed to the United Nations Human Rights Committee about sanctions against their members' activities. Between April 2013 and early April 2016, Jehovah's Witnesses submitted 48 appeals to the United Nations Human Rights Committee, complaining that punishments for sharing faith violate the International Covenant on Civil and Political Rights.
Wikipedia

https://jwfacts.com/watchtower/united-nations-association.php
Watchtower's United Nations Association
In 1992, the Watchtower became an Associate NGO with the United Nations. This was despite spending decades condemning the UN as the scarlet coloured wild beast of Revelation. As a result, many Jehovah's Witnesses severed ties with the Watchtower for what they consider a hypocritical and dishonest chapter of the religion's history.
In 1991, the Watchtower Bible and Tract Society of New York applied to be a Non-Governmental Organization (NGO) Associate Member of the United Nations Department of Public Information (UN DPI). This is the closest relationship an NGO can form with the United Nations. The application was renewed annually and is a matter of public record.
Watchtower remained an Associate Member until a few days after knowledge of this involvement became public through the release of breaking news in The Guardian on 8th October 2001.
Facts About Jehovah's Witnesses

https://www.theguardian.com/uk/2001/oct/08/religion.world
Jehovah's Witnesses link to UN queried
The Guardian
By Stephen Bates, religious affairs correspondent
8 October 2001


Klausimas #4: Ar mes galima pasitikėti „Sargybos bokšto bendrija“, kuri savanoriškai įstojo į Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO)?Skyrius #5: Vadovaujančioji taryba

https://www.jw.org/lt/biblioteka/zurnalai/sargybos-bokstas-studiju-numeris-2017-vasaris/kas-siandien-veda-dievo-tauta/
„Kas iš tiesų yra tas ištikimas ir nuovokus vergas?“

12. Kokių gali kilti klausimų apie Vadovaujančiąją tarybą?

12 Vadovaujančioji taryba jokiu būdu neteigia, kad gauna apreiškimus nuo Dievo ar kad yra neklystanti. Aiškindama Bibliją ar priimdama organizacinius sprendimus ji gali apsirikti. Štai Jehovos liudytojų leidinių pagalbinėje rodyklėje, prie temos „Jehovos liudytojai“ esančiame skirsnyje „Ryškėjanti tiesos šviesa“, galime rasti straipsnius, kuriuose tam tikri Biblijos mokymai buvo paaiškinti tiksliau. * Jėzus gi netvirtino, kad jo paskirtas „vergas“ ruoš tobulą dvasinį maistą. Bet ar galime tada atsakyti į Jėzaus iškeltą klausimą „kas iš tiesų yra tas ištikimas ir nuovokus vergas?“ (Mt 24:45) Iš kur žinoti, kad tasai „vergas“ yra būtent Vadovaujančioji taryba? Pažiūrėkime, ar apie mūsų laikų Tarybą galima pasakyti tuos pačius tris dalykus, kaip ir apie vadovaujančius brolius pirmajame amžiuje.
Sargybos bokštas (studijų numeris). 26 puslapis
2017 m. vasaris

https://www.jw.org/en/library/magazines/watchtower-study-february-2017/who-is-leading-gods-people-today/
“Who really is the faithful and discreet slave?”

12. Since the Governing Body is neither inspired nor infallible, what questions arise?

12 The Governing Body is neither inspired nor infallible. Therefore, it can err in doctrinal matters or in organizational direction. In fact, the Watch Tower Publications Index includes the heading “Beliefs Clarified,” which lists adjustments in our Scriptural understanding since 1870. Of course, Jesus did not tell us that his faithful slave would produce perfect spiritual food. So how can we answer Jesus’ question: “Who really is the faithful and discreet slave?” (Matt. 24:45) What evidence is there that the Governing Body is filling that role? Let us consider the same three factors that directed the governing body in the first century.
The Watchtower—Study Edition. Page 26
February 2017

https://www.jw.org/ru/библиотека/журналы/сторожевая-башня-для-изучения-февраль-2017/кто-сегодня-руководит-божьим-народом/
«Кто же верный и благоразумный раб»?

12. Какие вопросы возникают в связи с тем, что члены Руководящего совета не получают откровений свыше и их нельзя назвать непогрешимыми?

12 Члены Руководящего совета не получают откровений свыше, и их нельзя назвать непогрешимыми. Поэтому Руководящий совет может ошибаться в вопросах вероучения или принимать неверные организационные решения. В «Индексе публикаций Сторожевой Башни» есть заголовок «Уточнение в понимании», а ниже — список библейских вопросов, понимание которых менялось с 1870 года. Конечно, Иисус не обещал, что его верный раб будет готовить духовную пищу, лишенную изъянов. Но что тогда поможет нам ответить на вопрос Иисуса: «Кто же верный и благоразумный раб»? (Матф. 24:45). Откуда мы знаем, что эту роль выполняет Руководящий совет? Рассмотрим те же три доказательства, которые мы обсуждали, говоря о руководящем совете первого века.
Сторожевая башня (выпуск для изучения). Страница 26
Февраль 2017


Klausimas #5: Ar mes galima pasitikėti Vadovaujančiąja taryba, kuri teigia, kad nuo 2017 metų vasario mėn. negauna apreiškimų nuo Dievo ir kad nėra neklystanti, ir kuri teigia, kad gali apsirikti?Skyrius #6: Krikštas

https://www.jwfacts.com/watchtower/baptism.php
Watchtower Baptismal Requirements

Prior to 1951
Baptism as a Christian in any religion, provided by full water immersion.
(What Pastor Russell Said pp.35,36)

1955 to 1985
Baptised by Watchtower Representative.
To Father, Son and Holy Spirit.

1985 to 2019
Baptised by Watchtower Representative.
To Father, Son and the spirit-directed Organization
Watchtower 1985 Jun 1 p.30

2019 onwards
Baptised by Watchtower Representative.
To Father and Son.
Announcements and Reminders, May 2019


Changing Baptismal Questions

On the day of baptism, the candidate is required to answer two questions publicly. The following traces these changes.

Baptismal questions from the Watchtower 1944 Feb 1 p.44:

(1) Have you recognized yourself as a sinner and needing salvation from Jehovah God? and have you acknowledged that this salvation proceeds from Him and through his Ransomer Christ Jesus?
(2) On the basis of this faith in God and in his provision for redemption, have you consecrated yourself unreservedly to do the will of God henceforth as that will is revealed to you through Christ Jesus and through God's Word as His holy spirit makes it plain?"

Baptismal questions from the Watchtower 1956 Jul 1 p.407:

(1) Have you recognized yourself before Jehovah God as a sinner who needs salvation, and have you acknowledged to him that this salvation proceeds from him the Father through his Son Jesus Christ?
(2) On the basis of this faith in God and in his provision for salvation, have you dedicated yourself unreservedly to God to do his will henceforth as he reveals it to you through Jesus Christ and through the Bible under the enlightenment of the holy spirit?"

Baptismal questions from the Watchtower 1966 Aug 1 p.465:

(1) Have you recognized yourself before Jehovah God as a sinner who needs salvation, and have you acknowledged to him that this salvation proceeds from him, the Father, through his Son Jesus Christ?
(2) On the basis of this faith in God and in his provision for salvation, have you dedicated yourself unreservedly to God to do his will henceforth as he reveals it to you through Jesus Christ and through the Bible under the enlightening power of the holy spirit?

Baptismal questions from the Watchtower 1970 May 15 p.309:

(1) Have you recognized yourself as a sinner and needing salvation from Jehovah God? And have you acknowledged that this salvation proceeds from him and through his ransomer, Christ Jesus?
(2) On the basis of this faith in God and in his provision for redemption have you dedicated yourself unreservedly to Jehovah God, to do his will henceforth as that will is revealed to you through Christ Jesus and through God's Word as his holy spirit makes it plain?

Baptismal questions from the Watchtower 1973 May 1 p.280:

(1) Have you repented of your sins and turned around, recognizing yourself before Jehovah God as a condemned sinner who needs salvation, and have you acknowledged to him that this salvation proceeds from him, the Father, through his Son Jesus Christ?
(2) On the basis of this faith in God and in his provision for salvation, have you dedicated yourself unreservedly to God to do his will henceforth as he reveals it to you through Jesus Christ and through the Bible under the enlightening power of the holy spirit?

Baptismal questions from the Watchtower 1985 Jun 1 p.30:

(1) On the basis of the sacrifice of Jesus Christ, have you repented of your sins and dedicated yourself to Jehovah to do his will?
(2) Do you understand that your dedication and baptism identify you as one of Jehovah's Witnesses in association with God's spirit-directed organization?

Baptismal questions from “Announcements and Reminders” May 2019 (section FOR THE ELDERS ONLY).

3. Baptism Questions: The two baptism questions that are reviewed with candidates at the time of their concluding discussion with the elders and that are included at the end of each baptism talk outline have been changed as follows:
(1) “Have you repented of your sins, dedicated yourself to Jehovah, and accepted his way of salvation through Jesus Christ?”
(2) “Do you understand that your baptism identifies you as one of Jehovah’s Witnesses in association with Jehovah’s organization?”
The new questions will be used starting with the baptism talks at assemblies and conventions beginning the week of May 13, 2019.
Elders should update the two questions on page 209 in their copies of Organized to Do Jehovah’s Will.
Facts About Jehovah's Witnesses


Klausimas #6: Ar mes galima pasitikėti organizacija, kurios (nuo 2019 m. gegužės mėnesio) nebegauna apreiškimų nuo Dievo?Skyrius #7: Organizacijos pajamų šaltiniai

„Nacionalinis labdaros statistikos centras“ viešai pateikia finansinės veiklos ataskaitų duomenis apie visas JAV įregistruotas mokesčiais neapmokestinamas organizacijas, tame tarpe apie religines organizacijas.
Pažiūrėkime atidžiau iš kokių šaltinių gauna pajamas Pensilvanijos „Sargybos bokšto“ Biblijos ir traktatų draugija.

https://nccs.urban.org/about
About
Welcome to the National Center for Charitable Statistics (NCCS) open data platform.
Designed as a portal for nonprofit practitioners, researchers, and policymakers to download and explore data, this is the home for all NCCS publications.
<...>
This website aims to “elevate the debate” around nonprofit data by making NCCS code and analysis transparent, reproducible, and accessible to all users.
National Center for Charitable Statistics

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Center_for_Charitable_Statistics
The National Center for Charitable Statistics (NCCS) is a clearing house of data on the U.S. nonprofit sector. The National Center for Charitable Statistics builds national, state, and regional databases and develops standards for reporting on the activities of all tax-exempt organizations.
Wikipedia

https://nccs-data.urban.org/data.php?ds=bmf
IRS Business Master Files
Urban Institute, National Center for Charitable Statistics. ([Year]). Internal Revenue Service, Exempt Organizations Business Master File. [Data files].

https://projects.propublica.org/nonprofits/organizations/386043103
Henrietta M Riley Trust
33B006006 FBO
Watch Tower Bible
PO Box 75000, Detroit, MI 48275-7874
 
Tax-Exempt Since Dec. 1970
EIN: 38-6043103
Nonprofit Tax Code Designation: 501(c)(3)
Defined as: Organizations for any of the following purposes: religious, educational, charitable, scientific, literary, testing for public safety, fostering national or international amateur sports competition (as long as it doesn’t provide athletic facilities or equipment), or the prevention of cruelty to children or animals.
Donations to this organization are tax deductible.
Wikipedia

http://990s.foundationcenter.org/990_pdf_archive/386/386043103/386043103_200304_990.pdf
Year 2002
Form 990. Return of Organization Exempt from Income Tax.
For the 2002 calendar year, or tax year period beginning May 1, 2002 and ending Apr 30, 2003
Page 1
Name of organization:
H. V. Riley TR for Watch Tower Bible

JW Form 990 Year 2002 Page 1

<...>
Page 2
What is the organization’s primary exempt purpose?
Support Watch Tower Bible and Tract Society

JW Form 990 Year 2002 Page 2

<...>
Page 16
Philip Morris Companies Inc.

JW Form 990 Year 2002 Page 16

<...>
Page 23
Cardinal Health

JW Form 990 Year 2002 Page 23
http://990s.foundationcenter.org/990pf_pdf_archive/386/386043103/386043103_201504_990PF.pdf
Year 2014
Return of Private Foundation or Section 4947(a)(1) Trust Treated as Private Foundation
For calendar year 2014, or tax year beginning 05- 01-2014 , and ending 04-30-2015
<...>
Page 1
Name of foundation:
Riley Henrietta Trustee UW

JW Form 990 Year 2014 Page 1

<...>
Page 11
Recipient:
Watch Tower Bible &Tract Soc

JW Form 990 Year 2014 Page 11

<...>
Page 25
Boeing Co
General Dynamics
Lockheed Martin
Northrop Grumman


JW Form 990 Year 2014 Page 25
National Center for Charitable Statistics

https://en.wikipedia.org/wiki/Altria
Altria Group, Inc. (previously known as Philip Morris Companies, Inc.) is an American corporation and one of the world's largest producers and marketers of tobacco, cigarettes and related products. It operates worldwide and is headquartered in Henrico County, Virginia, just outside the city of Richmond.
Altria is the parent company of Philip Morris USA (producer of Marlboro cigarettes), John Middleton, Inc., U.S. Smokeless Tobacco Company, Inc., Philip Morris Capital Corporation, and Chateau Ste. Michelle Wine Estates. Altria also maintains large minority stakes in Belgium-based brewer ABInBev, the Canadian cannabis company Cronos Group, and the e-cigarette maker JUUL Labs. It is a component of the S&P 500 and was a component of the Dow Jones Industrial Average from 1985 to 2008, dropping due to spin-offs of Kraft Foods Inc. in 2007 and Philip Morris International in 2008.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Cardinal_Health
Cardinal Health, Inc. is an American multinational health care services company, and the 14th highest revenue generating company in the United States. Its headquarters are based in Dublin, Ohio and Dublin, Ireland (EMEA). The company specializes in distribution of pharmaceuticals and medical products, serving more than 100,000 locations. The company also manufactures medical and surgical products, including gloves, surgical apparel and fluid management products. In addition, it operates the largest network of radiopharmacies in the U.S. Cardinal Health provides medical products to over 75 percent of hospitals in the United States.
Wikipedia

https://www.cardinalhealth.com/en/.../plasma-thawing-bath.html
Blood Bank Equipment
Plasma Thawing Bath

Product description
This plasma thawer is designed for use in blood banks and laboratories where it is required to thaw up to four units of Fresh Frozen Plasma (FFP) or Cryoprecipitated AHF or Plasma Frozen within 24 hours after Phlebotomy (PF24) for future infusion into a patient. It offers both controlled temperature and agitation to thaw various volumes of plasma via two independently controlled baskets that accommodate up to two plasma bags per basket. The digital microprocessor control offers rapid temperature recovery and optimal temperature stability to reduce the time required to thaw multiple bags. The easy-to-program user interface allows multiple time options for thawing various-sized bags. Upon completion of a timed cycle, the baskets will automatically raise from the bath. Advanced safety features will notify the user of unsafe conditions and raise the baskets upon alarm activation. Designed to meet FDA standards for safety and performance in plasma thawing. Certified to applicable UL and CSA standards – 60601-1 and 61010-1. Disposable overwrap protection bags (available separately) provide security and protection from contamination. FDA cleared.
Cardinal Health

https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing
The Boeing Company (/ˈboʊɪŋ/) is an American multinational corporation that designs, manufactures, and sells airplanes, rotorcraft, rockets, satellites, telecommunications equipment, and missiles worldwide. The company also provides leasing and product support services. Boeing is among the largest global aerospace manufacturers; it is the fifth-largest defense contractor in the world based on 2017 revenue, and is the largest exporter in the United States by dollar value. Boeing stock is included in the Dow Jones Industrial Average. Boeing is incorporated in Delaware.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/General_Dynamics
General Dynamics Corporation (GD) is an American aerospace and defense corporation. As of 2019, it was the fifth-largest defense contractor in the United States, and the sixth-largest in the world, by sales. The company ranked No. 92 in the 2019 Fortune 500 list of the largest United States corporations by total revenue. It is headquartered in Reston, Fairfax County, Virginia.
Formed in 1954 with the merger of submarine manufacturer Electric Boat and aircraft manufacturer Canadair, it evolved through multiple mergers and divestitures and changed markedly in the post–Cold War era of defense consolidation. General Dynamics' former Fort Worth Division, which manufactured the F-16 Fighting Falcon, was sold to the Lockheed Corporation in 1993, but GD re-entered the airframe business in 1999 with its purchase of business jet manufacturer Gulfstream Aerospace.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_Martin
Lockheed Martin Corporation is an American global aerospace, defense, security and advanced technologies company with worldwide interests. It was formed by the merger of Lockheed Corporation with Martin Marietta in March 1995. It is headquartered in North Bethesda, Maryland, in the Washington, D.C., area. Lockheed Martin employs approximately 100,000 people worldwide as of December 2017.
Lockheed Martin is one of the largest companies in the aerospace, defense, security, and technologies industry. It is the world's largest defense contractor based on revenue for fiscal year 2014. In 2013, 78% of Lockheed Martin's revenues came from military sales; it topped the list of US federal government contractors and received nearly 10% of the funds paid out by the Pentagon. In 2009 US government contracts accounted for $38.4 billion (85%), foreign government contracts $5.8 billion (13%), and commercial and other contracts for $900 million (2%).
Lockheed Martin operates in four business segments: Aeronautics, Missiles and Fire Control, Rotary and Mission Systems, and Space Systems. The company has received the Collier Trophy six times, including in 2001 for being part of developing the X-35/F-35B LiftFan Propulsion System, and most recently in 2006 for leading the team that developed the F-22 Raptor fighter jet. Lockheed Martin is currently developing the F-35 Lightning II and leads the international supply chain, leads the team for the development and implementation of technology solutions for the new USAF Space Fence (AFSSS replacement), and is the primary contractor for the development of the Orion command module. The company also invests in healthcare systems, renewable energy systems, intelligent energy distribution and compact nuclear fusion.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Northrop_Grumman
Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC) is an American global aerospace and defense technology company. With over 85,000 employees and an annual revenue in excess of $30 billion, it is one of the world's largest weapons manufacturers and military technology providers. The firm ranks number 118 on the 2018 Fortune 500 list of America's largest corporations.
Northrop Grumman and its industry partners have won the Collier Trophy eight times, most recently for developing the X-47B, the first-ever unmanned, autonomous air system operating from an aircraft carrier. In 2004, Scaled Composites, a subsidiary of Northrop Grumman, won the Collier Trophy for the SpaceShipOne which was successful developed for the first privately financed, built, and flown space vehicle. Northrop Grumman currently leads the development of B-21 Raider, a long-range, stealth strategic bomber capable of delivering conventional and thermonuclear weapons; it will replace Northrop's own B-2 Spirit, the only known stealth bomber in the world.
Wikipedia


Klausimas #7: Ar mes galima pasitikėti organizacija, kurios pajamų šaltiniai yra tabako gamyba, karinių mašinų (lėktuvų, raketų ir t.t.) gamyba, kraujo perpylimo įrangos gamyba ir t.t.?Skyrius #8: Čarlzo Teizo Raselo kapas

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Taze_Russell
Charles Taze Russell (February 16, 1852 – October 31, 1916), or Pastor Russell, was an American Christian restorationist minister from Pittsburgh, Pennsylvania, and founder of what is now known as the Bible Student movement. After his death, Jehovah's Witnesses and numerous independent Bible Student groups developed from this base.
<...>
He was buried in United Cemetery, Pittsburgh. The gravesite is marked by a headstone; nearby stands a 7-foot-tall (2.1 m) pyramid memorial erected by the Watch Tower Bible and Tract Society in 1921.

Russell's gravesite
Pyramid memorial near Russell's gravesite in Pittsburgh, Pennsylvania
Wikipedia

https://web.archive.org/web/20100806061109/http://www.watchtowerdocuments.com/downloads/1916_Russell_Grave_Pittsburgh_PA.pdf
Pyramid
Russell's gravesite in Pittsburgh, PennsylvaniaKlausimas #8: Ar mes galime pasitikėti Čarlzu Teizu Raselu, jeigu jo kapavietėje buvo pastatyta masonų piramidė?Skyrius #9: Tolimesniam skaitymui

Kadangi Jehovos liudytojai teigia esantys krikščionimis, tai tolimesniam skaitymui tinkamas puslapis yra:
Klaidos krikščionybės teologijoje“.

Papildomai, žemiau yra pateiktos nuorodos į keletą internetinių portalų ir knygų, kuriuose yra nagrinėjamos klaidos Jehovos liudytojų teologijoje.

https://jwfacts.com
About JWfacts
JWfacts makes it as simple as possible to determine if Jehovah's Witnesses have “the truth.”
Since its 1879 inception, Watchtower has preached “the End” will be soon, originally predicting it would occur in 1914, then 1925, and “within our twentieth century.” This claim was subsequently adjusted to say the Great Tribulation will be very shortly, culminating in billions of humans being killed at God's war of Armageddon.

This site concentrates on three areas:
With a history of significant errors and changes, can God be directing the Watchtower Society?
Is the Watchtower honest when quoting secular sources and presenting its history?
Are current Watchtower doctrine and practices justified Biblically?
Facts About Jehovah's Witnesses

https://en.wikipedia.org/wiki/Raymond_Franz
Raymond Victor Franz (May 8, 1922 – June 2, 2010) was a member of the Governing Body of Jehovah's Witnesses from October 20, 1971 until his removal on May 22, 1980, and served at the organization's world headquarters for fifteen years, from 1965 until 1980. Franz stated the request for his resignation and his subsequent disfellowshipping resulted from allegations of apostasy. Following his removal, Franz wrote two books that related his personal experiences with the Watch Tower Bible and Tract Society and his views on Jehovah's Witnesses teachings.

Franz, Raymond (2002). Crisis of Conscience. Commentary Press. ISBN 0-914675-23-0.
Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Crisis_of_Conscience
Crisis of Conscience is a biographical book by Raymond Franz, a former member of the Governing Body of Jehovah's Witnesses, written in 1983, three years after his expulsion from the Jehovah's Witnesses religion. The book is a major study and exposé of the internal workings of the Watch Tower Bible and Tract Society during the 1960s and 1970s. The book was updated and revised four times, with the final revisions made in 2004. It was translated into Croatian, Czech, Danish, Dutch, French, German, Greek, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish and Swedish.
Franz spent 43 years as a Jehovah's Witness, serving as a full-time preacher in the United States and a missionary in Puerto Rico and the Dominican Republic. In 1965 he became a member of the religion's headquarters staff in Brooklyn, New York, where he was assigned to help research and write the Bible encyclopedia Aid to Bible Understanding and in 1971 appointed as a member of the religion's Governing Body. He left the Governing Body in 1980 after a high-level inquiry was launched into allegations that several headquarters staff including Franz were spreading "wrong teachings". He moved to Alabama where he took up farm laboring work and was expelled from the religion in November 1981 for breaching an edict that Witnesses shun individuals who have formally resigned from the religion.
His expulsion was reported by Time magazine in February 1982. Franz claimed he declined repeated requests over the next two years for further media interviews about the workings of the Watch Tower Society, but in 1983 decided to end his silence after a number of Watchtower articles criticised the motives, character and conduct of former Witnesses who conscientiously disagreed with the organization. One article described dissidents as being "like ... Satan," "independent, faultfinding," "stubborn," "reviling," "haughty," "apostate" and "lawless".
Franz claimed that many Jehovah's Witnesses who choose to leave because they cannot "honestly agree with all the organization's teachings or policies" are subsequently disfellowshipped, or formally expelled, and shunned as "apostates". He wrote that he hoped his book might prompt Witnesses to consider the conscientious stand of defectors with a more open mind. He hoped that a discussion of deliberations and decisions of the Governing Body during his term would illustrate fundamental problems and serious issues within the organization: "They demonstrate the extremes to which 'loyalty to an organization' can lead, how it is that basically kind, well-intentioned persons can be led to make decisions and take actions that are both unkind and unjust, even cruel."
The book provided an abject view of Watch Tower Society leadership and its requirements of members, gave Franz's perspective on failed expectations among the Witness community that Armageddon would take place in 1975 and his views on fundamental Witness teachings on the significance of 1914 and continued expectations of Armageddon. It also gave his account of the events surrounding his expulsion from the religion. Former Witness James Penton, who included the book in the bibliography of his 1985 history of the Witness movement, described the book as "remarkably informative" and "thoroughly documented" and noted it was "written more in a tone of sadness than of anger". English sociologist Andrew Holden described the book as one of the most compelling biographical works on defection from Jehovah's Witnesses.
Wikipedia


https://www.nekudaidti.com
С 2011 года объединённый проект «Свидетели Иеговы: Некуда Идти» информирует об опасностях от деятельности общества сторожевой башни (США) на территории России и других стран.
Решением верховного суда РФ "Управленческий Центр Свидетелей Иеговы" признан экстремистской организацией

Свидетели Иеговы – международная корпорация, созданная в США. На территории России и Украины получила распространение в 1940-х годах на волне присоединения к СССР западных областей. С начала 2000-х годов происходит отток активных членов Общества Сторожевой Башни (ОСБ). На сегодняшний день в нашей стране более 70 тысяч человек уже покинули его ряды, и чем больше таких людей, тем очевиднее непреложная истина. Руководству ОСБ становится всё труднее убедить людей в том, что их деятельность не представляет никакой опасности, поскольку в основе лежит непререкаемое послушание власти лидерам данной организации.
Свидетели Иеговы: Некуда Идти

https://www.youtube.com/channel/UC5cRZrSM1v2XBwKTC5vVDEQ/videos
Идея создать этот канал появилась спонтанно, т.к. я сам 18 лет будучи Свидетелем Иеговы, думал, что являюсь истинным поклонником Бога. 5.08.2017 года после апелляционного слушания (так это называется у Свидетелей Иеговы) меня исключили из Собрания за отступничество и распространение сектанства. Это верно, что я не мог молчать, видя нечестность и авторитарность этой организации. Одна из целей канала: Достучаться до сердец простодушных и обманутых рядовых членов этой организации (поскольку с учениями ее я знаком очень хорошо) ложными идеями и обещаниями, которые порочат Бога. Основная цель канала: Достичь понимания истины путем обсуждения не только Библии, но и древних исторических письмен. Так как я считаю, что ни одна легенда не может беспочвенно родиться в наших головах, а нам придется все это связать в один "сноп".
sola scriptura

http://www.hristadelfiane.org/krizissovesti.pdf
Кризис Совести

Борьба между преданностью Богу и своей религии
Внимательный взгляд на верховный религиозный совет и его власть над человеческими жизнями

Реймонд Франц, в прошлом член Руководящего совета Свидетелей Иеговы
Третье издание, пересмотренное и обновленное
Реймонд Виктор Френц. Кризис Совести


... Pratęsimas bus vėliau ... Tekstas ruošiamas…