Atgal į pagrindinį puslapį

Klaidos Urantijos knygos teologijoje

English Русский Lietuvių

Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie prieštaravimus Biblijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie prieštaravimus Korane.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas Jehovos liudytojų teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas islamo teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas hinduizmo teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas Aleksejaus Vasiljevičiaus Trechlebovo (Vedamano Vedagoro) teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas VSK (Visuomenės Saugumo Koncepcijos) teologijoje.
Šioje nuorodoje yra pateikta keletas pavyzdžių apie klaidas įvairių kultų teologijoje.


Visa žemiau pateikta medžiaga apie Urantijos knygos teologiją yra padalinta į mažos apimties loginius skyrius, ir kiekvienas skyrius baigiasi klausimu, kurį Jums reikėtų užduoti Urantijos knygos adeptui, bedebatuojant apie Urantijos knygą. Urantijos knygos adeptai tvirtina, kad Urantijos knygoje nėra jokių klaidų ir prieštaravimų.

http://truthbook.com/urantia-book/urantia-book-hoax
No one has ever found a contradiction in The Urantia Book, a book of more than one million words. If your story is fictitious, you just can't go on the witness stand for more than twenty-five years to be examined and cross-examined by more than one hundred and fifty people, and never make a single slip-up. To pass such a test you have to be telling the truth.
It is now more than three years since the book was published; several thousand copies have been distributed which have been read by more thousands of people, and yet no one has discovered a contradiction; not even the severest critic has brought forth such an accusation.
Truthbook

Imkime ir patikrinkime teiginius, kuriuos teigia Urantijos knygos adeptai.Skyrius #1: Prieš kiek metų atgal gyveno Adomas.

Urantijos knyga teigia, kad Adomas ir Ieva gyveno prieš 38 tūkstančius metų atgal.

http://www.urantia.org/lt/urantijos-knyga/74-dokumentas-adomas-ir-ieva
(828.1) 74:0.1 Adomas ir Ieva į Urantiją atvyko prieš 37.848 metus, skaičiuojant nuo 1934 m. po Kr. gim. Jie atvyko kaip tik per patį sezono vidurį, kada Sodas žydėjo labiausiai.
Urantijos knyga. 74 Dokumentas. Adomas ir Ieva. (828.1) 74:0.1

http://www.urantiabook.org/archive/mjs_archive/who-wrote-urantia-book.htm
The first account of the origin of The Urantia Book lies within its own pages. We are told the papers were authorized by high deity authorities and written by numerous supermortal personalities. These papers are designated as the Fifth Epochal Revelation to our planet, Urantia. Dated from 1934 A. D., the five epochal revelations are: (1) Dalamatia—500,000 years ago; (2) Adam and Eve—37,848 years ago; (3) Melchizedek—1980 B. C.; (4) Jesus—7 B. C.; and The Urantia Book —1934-35 A. D.
The authors (revelators) acknowledge the difficulty of portraying the realities of eternity in the language of time. We are told sever limitations were placed on the knowledge they were permitted to share with us. They explain that all time-space revelation is partial and incomplete, needing to be periodically upstepped in the process of planetary development.
The Urantia Book Fellowship. Who Wrote The Urantia Book?

Tačiau priminsim, kad Biblijoje yra aiškiai parašyta, kad Adomas ir Ieva gyveno prieš 6 tūkstančius metų atgal, o jei tiksliau – prieš 5774 metus atgal. Priminsim, kad judaizmo kalendoriuje metų skaičiavimas prasideda nuo Adomo sutvėrimo (o jei tiksliau, tai nuo pasaulio sutvėrimo, tačiau keletos dienų skirtumas rolės nevaidina), ir šiuo metu yra 5774-ieji metai nuo Adomo sutvėrimo.

http://en.wikipedia.org/wiki/Hebrew_calendar
The Hebrew or Jewish calendar <...>
AM 5773 began at sunset on 16 September 2012 and ended on 4 September 2013. AM 5774 began at sunset on 4 September 2013 and will end on 24 September 2014. AM 5775 will begin at sunset on 24 September 2014 and end on 13 September 2015.
Wikipedia

https://ru.wikipedia.org/wiki/Еврейский_календарь
Еврейский календарь (ивр. ‏הלוח העברי‏‎‎‎, халуах ха-иври) — ежегодный календарь евреев, официальный календарь в Израиле (наряду с григорианским). По этому календарю празднуют еврейские праздники, читают соответствующие части Торы в синагогах, отмечают дни рождения и дни памяти умерших родственников, проставляют даты на официальных и коммерческих документах. <...> Календарь ведёт отсчет с 3761 года до н. э.
<...>
Еврейский год
Григорианские годы
Високосный
Правильный, достаточный или недостаточный
Григорианская дата 1 тишри
День недели
5773
2012—2013
Нет
Недостаточный
17 сентября 2012
понедельник
5774
2013—2014
Да
Достаточный
5 сентября 2013
четверг
5775
2014—2015
Нет
Правильный
25 сентября 2014
четверг
5776
2015—2016
Да
Достаточный
14 сентября 2015
понедельник
5777
2016—2017
Нет
Недостаточный
3 октября 2016
понедельник
5778
2017—2018
Нет
Правильный
21 сентября 2017
четверг
5779
2018—2019
Да
Достаточный
10 сентября 2018
понедельник
5780
2019—2020
Нет
Достаточный
30 сентября 2019
понедельник
5781
2020—2021
Нет
Недостаточный
19 сентября 2020
суббота

Wikipedia

Laiko skaičiavimas judaizmo kalendoriuje yra labai paprastas – Biblijoje yra aiškiai parašyta kiek metų gyveno Adomas, kiek Adomui buvo metų kai jam gimė vaikai, kiek metų pragyveno jo vaikai, ir t.t. Remiantis šia informacija yra labai lengva rekonstruoti chronologinę laiko ašį – anot Biblijos, Pasaulis buvo sukurtas prieš 5774 metus, Pasaulio tvanas įvyko 1656 metais po Pasaulio Sutvėrimo, ir t.t.

http://freehovind.com/info/longevity_chart_adam_to_joseph.pdf
Longevity Chart. Adam to Joseph
Gyvenimo trukmių grafikai. Nuo Adomo iki Juozapo

Klausimas #1: Jeigu Urantijos knygos autoriai yra ant tiek nekompetentingi, kad netgi nežino, kad Adomas ir Ieva gyveno prieš 6 tūkstančius metų atgal, o ne prieš 38 tūkstančius metų atgal, tai kiek mes galime pasitikėt „žiniomis“ parašytomis Urantijos knygoje? Kokia yra vertė tokių „žinių“, kurios parašytos Urantijos knygoje?Skyrius #2: Adomo sūnų vardai.

Urantijos knyga tvirtina, kad Adomas ir Ieva turėjo du sūnus, kurių vardai buvo „Adamsonas“ ir „Ievasonas“.

http://www.urantia.org/lt/urantijos-knyga/76-dokumentas-antrasis-sodas
(849.6) 76:3.3 Adomitų pilietiniai valdovai pagal giminystės liniją buvo kilę iš pirmojo sodo sūnų. Adomo pirmasis sūnus, Adomsonas (Adomas iš Adomo), įkūrė violetinės rasės antrinį centrą į šiaurę nuo antrojo Edeno. Adomo antrasis sūnus, Ievasonas, tapo puikiu lyderiu ir administratoriumi; jis buvo savo tėvo didysis pagalbininkas. Ievasonas gyveno ne tiek ilgai, kiek Adomas, o jo vyriausiasis sūnus, Jansadas, tapo Adomo perėmėju kaip Adomitų genčių vadas.
Urantijos knyga. 76 Dokumentas. Antrasis Sodas. 3. Gyvenimas Mesopotamijoje. (849.6) 76:3.3

http://www.urantia.org/urantia-book-standardized/paper-76-second-garden
(849.6) 76:3.3 The civil rulers of the Adamites were derived hereditarily from the sons of the first garden. Adam’s first son, Adamson (Adam ben Adam), founded a secondary center of the violet race to the north of the second Eden. Adam’s second son, Eveson, became a masterly leader and administrator; he was the great helper of his father. Eveson lived not quite so long as Adam, and his eldest son, Jansad, became the successor of Adam as the head of the Adamite tribes.
The Urantia Book. Paper 76. The Second Garden. 3. Life in Mesopotamia. (849.6) 76:3.3

Tačiau priminsim, kad Biblijoje yra aiškiai parašyta kad Adomo ir Ievos sūnų vardai buvo „Kainas“, „Abelis“ ir „Setas“.

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Pr_4
1 Vyras pažino savo žmoną Ievą, ji pastojo ir pagimdė Kainą. „VIEŠPATIES padedama, gavau berniuką,“ ­pasakė ji.
2 Po to ji pagimdė jo brolį Abelį. Abelis tapo aviganiu, o Kainas žemdirbiu.
Biblija. Pradžios knyga 4:1-2
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKE1999_Pr_5
3 Adomas buvo šimto trisdešimt metų, kai jam gimė sūnus, panašus į jį, pagal jo paveikslą, ir jis pavadino jį Setu.
Biblija. Pradžios knyga 5:3

Atkreipsime dėmesį, kad Adomo (iš Urantijos knygos) vaikų vardai „Adamsonas“ („Adamson“) ir „Ievasonas“ („Eveson“) yra akivaizdžiai angliškos etimologijos – iš anglų kalbos išvertus reiškia: „Adomo sūnus“ ir „Ievos sūnus“.

http://en.wiktionary.org/wiki/Jefferson
Jefferson
Etymology
From Jeffrey +‎ -son

Proper noun
Jefferson
1. An English patronymic surname.
2. Thomas Jefferson (1743-1826); the third President of the United States, principal author of the US Declaration of Independence (1776), and one of the most influential founders of the United States.
Wiktionary

Štai pavyzdinis sąrašas keletos angliškų vardų su priesaga „–son“:

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:English_words_suffixed_with_-son
A
Abelson
Acheson
Adamson
Addison
Aitchison
Allison
Anderson
Atcheson
Atkinson
B
Benson
Bryson
C
Collinson
Collison
Colson
Coulson
Cuthbertson
D
Dabson
Davidson
Davison
Dawson
Dayson
Deason
Dennison
Dickason
Dickenson
Dickerson
Dickeson
Dickinson
Dickison
Dickson
Dixon
Dixson
Dobbinson
Dobinson
Dobson
Dodgshon
Dodgson
Dodson
Donaldson
Dopson
Dowson
E
Edmondson
Ellison
Emerson
Emmerson
F
Ferguson
Filson
G
Gibson
Gilson
Grayson
Gregson
H
Halson
Hankinson
Hansom
Hanson
Harrison
Hasson
Hawson
Henderson
Henson

H cont.
Hewetson
Hewison
Hewitson
Hewson
Hickson
Higginson
Higson
Hitchinson
Hixon
Hobson
Hodgkinson
Hodgkison
Hodgkisson
Hodgson
Hodkinson
Hodson
Hooson
Hopkinson
Hopson
Howatson
Howieson
Howson
Hudson
Huetson
Hughson
Huitson
Hutcherson
Hutcheson
Hutchinson
Hutchison
Hutson
I
Ianson
J
Jackson
Jamieson
Janson
Jefferson
Jenkinson
Jennison
Jepson
Jewson
Jobson
Johnson
Joinson
Jonson
Joynson
K
Kitson
L
Larson
Lawrenson
Lawson
Leeson
M
Maddison
Manson
Mathieson
Morrison
N
Neilson
Nelson
Nicholson
Nickerson
Nickisson
Nickson
N cont.
Nicolson
Nixon
Nixson
P
Parkinson
Paterson
Patterson
Pattinson
Pattison
Paulson
Pawson
Pearson
Peterson
Philipson
Phillipson
Philson
Phipson
Pierson
Polson
Poulson
R
Rabson
Rapson
Rawlinson
Rawson
Richardson
Rickson
Ritson
Rixon
Roberson
Robertson
Robeson
Robinson
Robison
Robson
Rodgerson
Rogerson
S
Stephenson
Stevenson
T
Thomason
Thomasson
Thomerson
Thomlinson
Thompson
Thomson
Tomkinson
Tomlinson
Tompkinson
Tompson
Tomson
Townson
Tyson
W
Waterson
Watkinson
Watson
Wilkerson
Wilkinson
Williamson
Willison
Willson
Wilson
Wiktionary

Klausimas #2: Kokie buvo Adomo sūnų vardai: ar 1) „Adomsonas“ ir „Ievasonas“, ar 2) „Kainas“, „Abelis“ ir „Setas“? Kokia kalba kalbėjo Adomas? Adomo sūnų vardai, apie kuriuos rašoma Urantijos knygoje, yra akivaizdžiai angliškos etimologijos, tai gal kartais Adomas kalbėjo anglų kalba?Skyrius #3: Klaidos Biblijos tekste.

Urantijos knygos adeptai tvirtina, kad jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp Biblijos teksto ir Urantijos knygos teksto, tai teisybė yra parašyta Urantijos knygoje, o Biblija klysta. Kaip kad pavyzdžiui, Urantijos knygos adeptai tvirtina, kad Urantijos knygoje yra parašyta teisinga informacija apie tai, prieš kiek metų atgal gyveno Adomas, ir Urantijos knygoje yra parašyti teisingi Adomo sūnų vardai, o Biblijoje yra parašyta netiesa.

Klausimas #3: Kokių dar klaidų yra Biblijoje? Prašom išvardinti visas klaidas, kurios yra Biblijoje. Kas yra Biblijos autorius, jei jos tekste yra tiek daug klaidų? Gal kartais Bibliją parašė Šėtonas?